Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 272.154 271.249 307.061 288.717 14.073 1.153.254
rang 2 202.794 189.463 174.479 58.148 238 625.122
rang 3 76.928 66.758 41.863 5.434 28 191.011
rang 4 24.045 17.928 7.244 455 8 49.680
rang 5 en  hoger 11.304 6.178 1.393 51 - 18.926
totaal 587.225 551.576 532.040 352.805 14.347 2.037.993
TAB 2013 D 10
TAB 2013 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2013
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 974.892 538.395 154.164 36.097 12.138 1.715.686
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 98.762 51.901 22.978 8.528 4.235 186.404
verhoogde schaal voor invaliden (**) 56.191 28.117 12.263 4.654 2.439 103.664
wezenbijslag 23.409 6.709 1.606 401 114 32.239
totaal 1.153.254 625.122 191.011 49.680 18.926 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 7-1
TAB 2013 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 840.005 481.173 134.056 30.338 9.709 1.495.281
wees 17.400 1.915 493 104 43 19.955
werkloos < 6 maanden 20.637 10.319 3.769 1.093 509 36.327
werkloos > 6 maanden 58.550 29.245 10.789 3.148 1.334 103.066
gepensioneerd 7.523 1.544 363 93 31 9.554
invalide 30.777 14.199 4.694 1.321 512 51.503
verhoogde schaal
werkloos (**) 93.985 50.381 22.428 8.325 4.129 179.248
gepensioneerd 4.777 1.520 550 203 106 7.156
invalide (**) 56.191 28.117 12.263 4.654 2.439 103.664
wezenbijslag
wees 23.409 6.709 1.606 401 114 32.239
totaal 1.153.254 625.122 191.011 49.680 18.926 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 7-2
TAB 2013 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 509.318 467.750 436.512 287.759 14.347 1.715.686
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 55.326 51.450 48.714 30.914 - 186.404
verhoogde schaal voor invaliden (**) 21.135 27.276 34.862 20.391 - 103.664
wezenbijslag 1.446 5.100 11.952 13.741 - 32.239
totaal 587.225 551.576 532.040 352.805 14.347 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 8-1
TAB 2013 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 450.461 413.239 381.768 249.585 228 1.495.281
wees 274 1.445 3.288 2.798 12.150 19.955
werkloos < 6 maanden 14.162 10.145 7.892 4.126 2 36.327
werkloos > 6 maanden 34.055 29.113 24.678 15.172 48 103.066
gepensioneerd 444 1.008 2.324 4.178 1.600 9.554
invalide 9.922 12.800 16.562 11.900 319 51.503
verhoogde schaal
werkloos (**) 54.883 50.496 46.445 27.424 - 179.248
gepensioneerd 443 954 2.269 3.490 - 7.156
invalide (**) 21.135 27.276 34.862 20.391 - 103.664
wezenbijslag
wees 1.446 5.100 11.952 13.741 - 32.239
totaal 587.225 551.576 532.040 352.805 14.347 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 8-2
TAB 2013 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 156.344 2.158 15.177 295 44 4.396 194 178.608
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.105 385 2.368 45 15 892 11 19.821
verhoogde schaal voor invaliden (***) 10.525 323 2.068 36 13 890 31 13.886
wezenbijslag 6.311 152 1.024 20 6 358 12 7.883
totaal 189.285 3.018 20.637 396 78 6.536 248 220.198
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-1
TAB 2013 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 137.561 1.717 12.104 245 35 3.372 141 155.175
wees 1.356 42 255 5 - 78 7 1.743
werkloos < 6 maanden 2.201 48 365 6 - 92 2 2.714
werkloos > 6 maanden 7.577 165 1.249 14 2 322 16 9.345
gepensioneerd 1.671 34 199 2 - 66 8 1.980
invalide 5.978 152 1.005 23 7 466 20 7.651
verhoogde bijslag
werkloos (***) 14.620 361 2.157 43 15 792 8 17.996
gepensioneerd 1.485 24 211 2 - 100 3 1.825
invalide (***) 10.525 323 2.068 36 13 890 31 13.886
wezenbijslag
wees 6.311 152 1.024 20 6 358 12 7.883
totaal 189.285 3.018 20.637 396 78 6.536 248 220.198
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-2
TAB 2013 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 88.748 564 19.657 182 109.151
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 8.862 93 2.107 31 11.093
verhoogde schaal voor invaliden (**) 5.048 81 1.356 20 6.505
wezenbijslag 4.613 62 1.161 22 5.858
totaal 107.271 800 24.281 255 132.607
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-3
TAB 2013 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 77.133 433 16.706 138 94.410
wees 822 8 219 6 1.055
werkloos < 6 maanden 1.107 16 288 1 1.412
werkloos > 6 maanden 4.626 43 1.147 11 5.827
gepensioneerd 1.761 14 418 5 2.198
invalide 3.299 50 879 21 4.249
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.529 79 1.790 30 9.428
gepensioneerd 1.333 14 317 1 1.665
invalide (**) 5.048 81 1.356 20 6.505
wezenbijslag
wees 4.613 62 1.161 22 5.858
totaal 107.271 800 24.281 255 132.607
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-4
TAB 2013 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.347
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden n.v.t. n.v.t. n.v.t.
verhoogde schaal voor invaliden (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.347
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-5
TAB 2013 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 228
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 12.150
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 48
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.600
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 319
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.347
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-6
TAB 2013 D 9-6