Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen per rang, op 31 december 2008
rang aantal kinderen procent t.o.v. totaal
rang 1 1.096.504 56,84%
rang 2 589.441 30,56%
rang 3 177.745 9,21%
rang 4 46.678 2,42%
rang 5 en hoger 18.644 0,97%
totaal 1.929.012 100, -%
TAB 2008 D 1
TAB 2008 D 1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2008
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 554.470 28,74%
6-11 jaar 526.602 27,30%
12-17 jaar 533.139 27,64%
18-24 jaar 298.223 15,46%
> 25 jaar 16.578 0,86%
totaal 1.929.012 100, -%
TAB 2008 D 2-1
TAB 2008 D 2-1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (detail), op 31 december 2008
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 282.280 14,63%
3-5 jaar 272.190 14,11%
6-11 jaar 526.602 27,30%
12-17 jaar 533.139 27,64%
18-20 jaar 203.713 10,56%
21-24 jaar 94.510 4,90%
> 25 jaar 16.578 0,86%
totaal 1.929.012 100, -%
TAB 2008 D 2-2
TAB 2008 D 2-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 178.254 87,50%
leerling 2.744 1,35%
werkzoekend (*) 18.059 8,86%
gehandicapt (**) 4.656 2,29%
totaal 203.713 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2008 D 3-1
TAB 2008 D 3-1
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 78.966 83,55%
leerling 500 0,53%
werkzoekend 15.044 15,92%
totaal 94.510 100, -%
TAB 2008 D 3-2
TAB 2008 D 3-2
Aantal rechtgevende kinderen ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
volledig ongeschikt 12.199 73,59%
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 4.379 26,41%
totaal 16.578 100, -%
TAB 2008 D 3-3
TAB 2008 D 3-3
Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2008
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal (**) 1.601.061 16.578 1.617.639
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 204.433 - 204.433
verhoogde schaal voor invaliden (***) 75.153 - 75.153
wezenbijslag 31.787 - 31.787
totaal 1.912.434 16.578 1.929.012
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 4
TAB 2008 D 4
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2008
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.434.573 74,37%
werklozen (*) 310.375 16,09%
gepensioneerden 17.048 0,88%
invaliden (*) 115.211 5,97%
wezen 51.805 2,69%
totaal 1.929.012 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 5-1
TAB 2008 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 1.434.208 365 1.434.573
wees 6.805 13.213 20.018
werkloos < 6 maanden 25.521 6 25.527
werkloos > 6 maanden 88.140 131 88.271
gepensioneerd 6.914 2.278 9.192
invalide 39.473 585 40.058
verhoogde schaal
werkloos (***) 196.577 196.577
gepensioneerd 7.856 7.856
invalide (***) 75.153 75.153
wezenbijslag
wees 31.787 31.787
totaal 1.912.434 16.578 1.929.012
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 5-2
TAB 2008 D 5-2
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.793 16,41%
in een instelling art. 70 14.224 83,59%
totaal 17.017 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 6
TAB 2008 D 6