Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen per rang, op 31 december 2007
rang aantal kinderen procent t.o.v. totaal
rang 1 1.084.305 56,87%
rang 2 580.229 30,43%
rang 3 176.542 9,26%
rang 4 46.644 2,45%
rang 5 en hoger 18.780 0,99%
totaal 1.906.500 100, -%
TAB 2007 D 1
TAB 2007 D 1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2007
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 544.018 28,53%
6-11 jaar 525.858 27,58%
12-17 jaar 535.179 28,07%
18-24 jaar 284.183 14,91%
> 25 jaar 17.262 0,91%
totaal 1.906.500 100, -%
TAB 2007 D 2-1
TAB 2007 D 2-1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (detail), op 31 december 2007
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 278.239 14,59%
3-5 jaar 265.779 13,94%
6-11 jaar 525.858 27,58%
12-17 jaar 535.179 28,07%
18-20 jaar 195.656 10,26%
21-24 jaar 88.527 4,64%
> 25 jaar 17.262 0,91%
totaal 1.906.500 100, -%
TAB 2007 D 2-2
TAB 2007 D 2-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 170.197 86,99%
leerling 2.845 1,45%
werkzoekend (*) 18.198 9,30%
gehandicapt (**) 4.416 2,26%
totaal 195.656 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2007 D 3-1
TAB 2007 D 3-1
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 71.819 81,13%
leerling 467 0,53%
werkzoekend 16.241 18,35%
totaal 88.527 100, -%
TAB 2007 D 3-2
TAB 2007 D 3-2
Aantal rechtgevende kinderen ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
volledig ongeschikt 12.618 73,10%
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 4.644 26,90%
totaal 17.262 100, -%
TAB 2007 D 3-3
TAB 2007 D 3-3
Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2007
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal 1.574.724 17.262 1.591.986
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 211.143 - 211.143
verhoogde schaal voor invaliden (**) 71.346 - 71.346
wezenbijslag 32.025 - 32.025
totaal 1.889.238 17.262 1.906.500
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 4
TAB 2007 D 4
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2007
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.419.085 74,43%
werklozen (*) 309.138 16,21%
gepensioneerden 17.755 0,93%
invaliden (*) 108.408 5,69%
wezen 52.114 2,73%
totaal 1.906.500 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 5-1
TAB 2007 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.418.759 326 1.419.085
wees 6.512 13.577 20.089
werkloos < 6 maanden 23.405 8 23.413
werkloos > 6 maanden 82.752 207 82.959
gepensioneerd 6.864 2.514 9.378
invalide 36.432 630 37.062
verhoogde schaal
werkloos (**) 202.766 0 202.766
gepensioneerd 8.377 0 8.377
invalide (**) 71.346 0 71.346
wezenbijslag
wees 32.025 0 32.025
totaal 1.889.238 17.262 1.906.500
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 5-2
TAB 2007 D 5-2
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.808 16,06%
in een instelling art. 70 14.679 83,94%
totaal 17.487 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 6
TAB 2007 D 6