Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen per rang, op 31 december 2006
rang aantal kinderen procent t.o.v. totaal
rang 1 1.072.866 56,75%
rang 2 575.737 30,46%
rang 3 175.892 9,30%
rang 4 46.792 2,48%
rang 5 en hoger 19.146 1,01%
totaal 1.890.433 100, -%
TAB 2006 D 1
TAB 2006 D 1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2006
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 536.785 28,39%
6-11 jaar 523.670 27,70%
12-17 jaar 535.223 28,31%
18-24 jaar 277.060 14,66%
> 25 jaar 17.695 0,94%
totaal 1.890.433 100, -%
TAB 2006 D 2-1
TAB 2006 D 2-1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (detail), op 31 december 2006
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 273.022 14,44%
3-5 jaar 263.763 13,95%
6-11 jaar 523.670 27,70%
12-17 jaar 535.223 28,31%
18-20 jaar 190.205 10,06%
21-24 jaar 86.855 4,59%
> 25 jaar 17.695 0,94%
totaal 1.890.433 100, -%
TAB 2006 D 2-2
TAB 2006 D 2-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 164.866 86,68%
leerling 2.776 1,46%
werkzoekend (*) 18.238 9,59%
gehandicapt (**) 4.325 2,27%
totaal 190.205 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2006 D 3-1
TAB 2006 D 3-1
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 69.651 80,19%
leerling 456 0,53%
werkzoekend 16.748 19,28%
totaal 86.855 100, -%
TAB 2006 D 3-2
TAB 2006 D 3-2
Aantal rechtgevende kinderen ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
volledig ongeschikt 12.937 73,11%
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 4.758 26,89%
totaal 17.695 100, -%
TAB 2006 D 3-3
TAB 2006 D 3-3
Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2006
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal 1.550.693 4.500 1.555.193
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 222.626 216 222.842
verhoogde schaal voor invaliden 67.301 492 67.793
wezenbijslag 32.118 12.487 44.605
totaal 1.872.738 17.695 1.890.433
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
TAB 2006 D 4
TAB 2006 D 4
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2006
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.397.811 73,94%
werklozen 320.708 16,96%
gepensioneerden 17.939 0,95%
invaliden 101.778 5,38%
wezen 52.197 2,76%
totaal 1.890.433 100, -%
TAB 2006 D 5-1
TAB 2006 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.397.488 323 1.397.811
wees 6.374 1.218 7.592
werkloos < 6 maanden 23.229 12 23.241
werkloos > 6 maanden 83.097 167 83.264
gepensioneerd 6.829 2.471 9.300
invalide 33.676 309 33.985
verhoogde schaal
werkloos 214.140 63 214.203
gepensioneerd 8.486 153 8.639
invalide 67.301 492 67.793
wezenbijslag
wees 32.118 12.487 44.605
totaal 1.872.738 17.695 1.890.433
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
TAB 2006 D 5-2
TAB 2006 D 5-2
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.687 15,46%
in een instelling art. 70 14.691 84,54%
totaal 17.378 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 6
TAB 2006 D 6