Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen per rang, op 31 december 2005
rang aantal kinderen procent t.o.v. totaal
rang 1 1.061.482 56,60%
rang 2 571.780 30,49%
rang 3 175.894 9,38%
rang 4 46.792 2,50%
rang 5 en hoger 19.337 1,03%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 1
TAB 2005 D 1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2005
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 530.976 28,31%
6-11 jaar 521.377 27,80%
12-17 jaar 533.953 28,47%
18-24 jaar 270.855 14,44%
> 25 jaar 18.124 0,97%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 2-1
TAB 2005 D 2-1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (detail), op 31 december 2005
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 266.168 14,19%
3-5 jaar 264.808 14,12%
6-11 jaar 521.377 27,80%
12-17 jaar 533.953 28,47%
18-20 jaar 184.979 9,86%
21-24 jaar 85.876 4,58%
> 25 jaar 18.124 0,97%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 2-2
TAB 2005 D 2-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 160.684 86,87%
leerling 2.734 1,48%
werkzoekend (*) 17.377 9,39%
gehandicapt (**) 4.184 2,26%
totaal 184.979 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2005 D 3-1
TAB 2005 D 3-1
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 68.881 80,21%
leerling 437 0,51%
werkzoekend 16.558 19,28%
totaal 85.876 100, -%
TAB 2005 D 3-2
TAB 2005 D 3-2
Aantal rechtgevende kinderen ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
volledig ongeschikt 13.430 74,10%
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 4.694 25,90%
totaal 18.124 100, -%
TAB 2005 D 3-3
TAB 2005 D 3-3
Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2005
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal 1.525.634 4.028 1.529.662
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 233.570 239 233.809
verhoogde schaal voor invaliden 65.650 560 66.210
wezenbijslag 32.307 13.297 45.604
totaal 1.857.161 18.124 1.875.285
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
TAB 2005 D 4
TAB 2005 D 4
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2005
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.375.430 73,35%
werklozen 330.934 17,65%
gepensioneerden 18.375 0,98%
invaliden 98.298 5,24%
wezen 52.248 2,79%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 5-1
TAB 2005 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.375.090 340 1.375.430
wees 6.130 514 6.644
werkloos < 6 maanden 24.652 8 24.660
werkloos > 6 maanden 81.113 213 81.326
gepensioneerd 6.874 2.640 9.514
invalide 31.775 313 32.088
verhoogde schaal
werkloos 224.885 63 224.948
gepensioneerd 8.685 176 8.861
invalide 65.650 560 66.210
wezenbijslag
wees 32.307 13.297 45.604
totaal 1.857.161 18.124 1.875.285
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
TAB 2005 D 5-2
TAB 2005 D 5-2
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.388 15,59%
in een instelling art. 70 12.934 84,41%
totaal 15.322 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 6
TAB 2005 D 6