Buiten België

Samenvattende tabel, aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 33.798 91,90%
Bilaterale overeenkomsten 2.231 6,07%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 14 0,04%
Algemene afwijkingen, Belgen 167 0,45%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 45 0,12%
Individuele afwijkingen, Belgen 523 1,42%
algemeen totaal 36.778 100, -%
TAB 2007 B 84
TAB 2007 B 84
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
Duitsland 254 3 7 22 286
Frankrijk 25.115 156 348 226 25.845
Italië 240 93 107 44 484
Luxemburg 64 4 1 9 78
Nederland 5.268 53 61 54 5.436
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 97 9 3 3 112
Griekenland 33 9 15 7 64
Spanje 279 54 66 66 465
Portugal 227 36 23 9 295
Oostenrijk 8 1 - - 9
Finland 13 3 - - 16
Ijsland - - - - -
Noorwegen 13 - - - 13
Zweden 21 - - - 21
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 75 - 3 1 79
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 30 1 3 - 34
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 2 - - - 2
Polen 410 2 2 - 414
Tsjechische Republiek 63 - - - 63
Slovakije 34 - - - 34
Slovenië 8 - - - 8
Roemenië 7 - - - 7
Bulgarije 14 - - - 14
Totaal 32.293 424 639 442 33.798
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 85-1
TAB 2007 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide '(c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 239 1 1 3 1 4 2 6 7 22 286
Frankrijk 24.669 48 42 73 26 96 114 203 348 226 25.845
Italië 163 9 20 16 7 28 73 17 107 44 484
Luxemburg 57 2 3 1 1 1 1 2 1 9 78
Nederland 5.075 6 6 22 24 96 47 45 61 54 5.436
Denemarken 5 - - - - - - - - - 5
Ierland 10 - - 1 - - - - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 95 - 1 - - 2 8 - 3 3 112
Griekenland 27 3 6 - 1 - 3 2 15 7 64
Spanje 195 9 27 10 7 32 27 26 66 66 465
Portugal 181 5 10 - 3 34 26 4 23 9 295
Oostenrijk 8 - 1 - - - - - - - 9
Finland 13 - - - - - 3 - - - 16
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 12 - - - - 1 - - - - 13
Zweden 19 - - - - 2 - - - - 21
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 74 - - - 1 - - - 3 1 79
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 28 2 - - - - 1 - 3 - 34
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 2 - - - - - - - - - 2
Polen 406 - 2 - 1 2 - 1 2 - 414
Tsjechische Republiek 63 - - - - - - - - - 63
Slovakije 34 - - - - - - - - - 34
Slovenië 8 - - - - - - - - - 8
Roemenië 7 - - - - - - - - - 7
Bulgarije 14 - - - - - - - - - 14
Totaal 31.406 85 119 126 72 298 305 306 639 442 33.798
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 85-2
TAB 2007 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2007
land van verblijf / schaal gewone schaal (**), arbeidsprestaties (kolenmijnen) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 200 2 1 8 211
Algerije - 15 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15
Bosnië-Herzegovina - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Macedonië - 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Marokko - 544 570 324 488 1.926
Tunesië - 38 4 4 11 57
totaal - 803 576 329 507 2.215
Kroatië (***) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 16
algemeen totaal - 803 576 329 507 2.231
(*) Uitbetaald volgens de speciale schalen bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaald volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2007 B 86
TAB 2007 B 86
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2007
Minstriële Omzendbrief aantal kinderen procent t.o.v. totaal
a) M.O. 125 - -
b) M.O. 156 (Spanje) - -
c) M.O. 195-201 - -
d) M.O. 213 - -
e-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 14 7,73%
Duitsland 4 2,21%
Frankrijk 1 0,55%
Italië 1 0,55%
Marokko 1 0,55%
Nederland 2 1,10%
Turkije 1 0,55%
Zwitserland 1 0,55%
Afrika (land niet gekend) 2 1,10%
Amerika (land niet gekend) 1 0,55%
e-2) M.O.599, totaal Belgen 167 92,27%
algemeen totaal 181 100,- %
TAB 2007 B 87-1
TAB 2007 B 87-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2007
Nationaliteit van de rechthebbende aantal kinderen procent t.o.v. totaal
België 523 92,08%
Bosnië-Herzegovina 1 0,18%
Frankrijk 2 0,35%
India 1 0,18%
Israël 4 0,70%
Italië 4 0,70%
Marokko 1 0,18%
Nederland 1 0,18%
Polen 1 0,18%
Portugal 8 1,41%
Servië 3 0,53%
Turkije 1 0,18%
USA 8 1,41%
Verenigd Koninkrijk 7 1,23%
Zwitserland 2 0,35%
Afrika (land niet gekend) 1 0,18%
totaal veemdelingen 45 7,92%
totaal kinderen 568 100, -%
TAB 2007 B 87-2
TAB 2007 B 87-2