Buiten België

Samenvattende tabel, aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 44.963 93,988%
Bilaterale overeenkomsten 1.546 3,232%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 43 0,090%
Algemene afwijkingen, Belgen 773 1,616%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 46 0,096%
Individuele afwijkingen, Belgen 468 0,978%
algemeen totaal 47.839 100, -%
TAB 2013 B 84
TAB 2013 B 84
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 364 4 12 19 399
Frankrijk 30.016 131 622 251 31.020
Italië 289 103 104 40 536
Luxemburg 97 1 2 1 101
Nederland 6.096 132 93 90 6.411
Denemarken 12 - - - 12
Ierland 22 - - 2 24
Verenigd Koninkrijk 165 18 3 3 189
Griekenland 51 6 9 6 72
Spanje 453 151 86 35 725
Portugal 417 26 33 16 492
Oostenrijk 11 - - - 11
Finland 7 3 - 2 12
Ijsland 1 1 - - 2
Noorwegen 15 2 - - 17
Zweden 37 1 1 - 39
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 105 3 2 1 111
Cyprus - - - - -
Estland 9 - - - 9
Hongarije 60 - 4 - 64
Letland 24 - - - 24
Litouwen 14 - - - 14
Malta 2 - - - 2
Polen 3.672 86 36 13 3.807
Tsjechische Republiek 45 4 1 2 52
Slovakije 93 6 4 - 103
Slovenië 12 1 - 3 16
Roemenië 519 5 5 2 531
Bulgarije 79 3 1 1 84
Kroatië 79 1 4 - 84
Totaal 42.766 688 1.022 487 44.963
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 85-1
TAB 2013 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 337 - - 2 5 9 4 11 12 19 399
Frankrijk 29.216 51 28 93 33 181 103 442 622 251 31.020
Italië 183 3 25 17 16 51 78 19 104 40 536
Luxemburg 82 3 - 3 1 4 1 4 2 1 101
Nederland 5.726 11 10 28 27 193 122 111 93 90 6.411
Denemarken 9 - - - - - - 3 - - 12
Ierland 20 - - - - - - 2 - 2 24
Verenigd Koninkrijk 142 1 - 4 6 4 18 8 3 3 189
Griekenland 45 - 3 - 1 - 3 5 9 6 72
Spanje 313 13 33 22 13 83 118 9 86 35 725
Portugal 366 3 7 2 6 34 19 6 33 16 492
Oostenrijk 10 - - - - 1 - - - - 11
Finland 4 - - 1 - 2 3 - - 2 12
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Noorwegen 13 - - - - 2 2 - - - 17
Zweden 34 - - - - 3 1 - 1 - 39
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 95 1 - - 6 - 3 3 2 1 111
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 9 - - - - - - - - - 9
Hongarije 55 - - - - 4 - 1 4 - 64
Letland 24 - - - - - - - - - 24
Litouwen 14 - - - - - - - - - 14
Malta 2 - - - - - - - - - 2
Polen 3.527 2 25 17 37 61 61 28 36 13 3.807
Tsjechische Republiek 41 - - - 1 3 4 - 1 2 52
Slovakije 90 - 3 - - 3 3 - 4 - 103
Slovenië 10 1 - 1 - - 1 - - 3 16
Roemenië 500 - 5 - 4 15 - - 5 2 531
Bulgarije 73 - - 1 3 2 3 - 1 1 84
Kroatië 76 1 1 - - - - 2 4 - 84
Totaal 41.017 90 140 191 159 655 548 654 1.022 487 44.963
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 85-2
TAB 2013 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf / schaal gewone schaal (**), arbeidsprestaties (kolenmijnen) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 179 9 7 23 218
Algerije - 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4
Bosnië-Herzegovina - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Kosovo - 9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9
Marokko - 438 386 229 176 1.229
Tunesië - 46 5 8 9 68
totaal - 677 400 244 208 1.529
totaal Kroatië (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
totaal Macedonië (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 17
algemeen totaal incl. Kroatië (**) en Macedonië (**) - - - - - 1.546
(*) Uitbetaald volgens de speciale schalen bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaald volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
TAB 2013 B 86
TAB 2013 B 86
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2013
Ministeriële Omzendbrief aantal kinderen procent t.o.v. totaal
a) M.O. 125 (San Marino) - -
b) M.O. 156 (Spanje) - -
c) M.O. 195-201 - -
d) M.O. 213 - -
e-2) M.O.599, totaal Belgen 773 94,730%
f-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 43 5,270%
Afrika 2 0,245%
Azië 1 0,123%
Bosnië-Herzegovina 1 0,123%
Frankrijk 9 1,103%
Georgië 1 0,123%
Groot-Brittannië 2 0,245%
Ierland 1 0,123%
Israël 4 0,490%
Italië 5 0,613%
Luxemburg 2 0,245%
Nederland 6 0,735%
Oekraïne 1 0,123%
Spanje 3 0,368%
Verenigd Koninkrijk 1 0,123%
Zweden 3 0,368%
Zwitserland 1 0,123%
algemeen totaal 816 100, -%
TAB 2013 B 87-1
TAB 2013 B 87-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2013
Nationaliteit van de rechthebbende aantal kinderen procent t.o.v. totaal
België 468 91,051%
Afrika 2 0,389%
Amerika 7 1,362%
Bosnië-Herzegovina 1 0,195%
Frankrijk 9 1,751%
Griekenland 1 0,195%
Groot-Brittannië 12 2,335%
India 1 0,195%
Italië 6 1,167%
Marokko 1 0,195%
Nederland 2 0,389%
Zwitserland 4 0,778%
totaal vreemdelingen 46 8,949%
totaal aantal kinderen 514 100, -%
TAB 2013 B 87-2
TAB 2013 B 87-2