Buiten België

Uitgaven in EUR per lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in 2008
land van verblijf van de kinderen / schaal EUR procent t.o.v. totaal
Duitsland 458.891,62 0,871%
Frankrijk 39.013.628,58 74,042%
Italië 1.081.440,73 2,052%
Luxemburg 135.982,85 0,258%
Nederland 7.268.764,77 13,795%
Denemarken 9.181,50 0,017%
Ierland 30.661,33 0,058%
Verenigd Koninkrijk 181.732,73 0,345%
Griekenland 149.811,67 0,284%
Spanje 1.132.695,02 2,150%
Portugal 648.979,11 1,232%
Oostenrijk 37.542,75 0,071%
Finland 10.873,40 0,021%
Ijsland - -
Noorwegen 12.610,46 0,024%
Zweden 34.708,32 0,066%
Liechtenstein - -
Zwitserland 104.017,93 0,197%
Cyprus - -
Estland - -
Hongarije 82.617,50 0,157%
Letland 1.365,92 0,003%
Litouwen - -
Malta 5.214,62 0,010%
Polen 1.958.062,76 3,716%
Tsjechische Republiek 99.304,30 0,188%
Slovakije 69.179,57 0,131%
Slovenië 7.543,40 0,014%
Roemenië 66.315,63 0,126%
Bulgarije 89.742,48 0,170%
Totaal 52.690.868,95 100, -%
TAB 2008 B 201-1
TAB 2008 B 201-1
Uitgaven in EUR per land, bilaterale overeenkomsten, in 2008
land van verblijf van de kinderen / uitgaven EUR procent t.o.v. totaal
Turkije 140.392,54 15,39%
Algerije - -
Bosnië-Herzegovina 294,31 0,03%
Macedonië 830,13 0,09%
Servië 1.090,39 0,12%
Montenegro 916,86 0,10%
Marokko 687.844,38 75,39%
Tunesië 25.473,38 2,79%
Kroatië (*) 55.568,69 6,09%
Totaal 912.410,68 100, -%
(*) uitbetalingen volgens de Belgsiche schalen
TAB 2008 B 201-2
TAB 2008 B 201-2
Uitgaven in EUR, algemene afwijkingen, in 2008
Ministiële Omzendbrief EUR
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal Belgen 719.601,78
M.O.599, totaal vreemdelingen 81.139,54
Canada 7.200,01
Denemarken 2.126,32
Duitsland 498,93
Frankrijk 3.446,33
India 1.340,92
Israël 12.854,53
Nederland 5.961,85
Noorwegen 1.037,84
Oostenrijk 2.245,68
Spanje 5.122,51
Turkije 1.037,84
USA 4.262,55
Verenigd Koninkrijk 21.618,69
Zwitserland 10.480,02
Amerika (land niet gekend) 1.905,52
algemeen totaal 800.741,32
TAB 2008 B 201-3
TAB 2008 B 201-3
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2008
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
Bosnië-Herzegovina 294,31 0,21%
Duitsland 2.407,88 1,71%
Frankrijk 16.625,21 11,81%
Israël 14.307,22 10,16%
Italië 35.887,83 25,49%
Marokko 1.053,40 0,75%
Nederland 36.009,86 25,58%
Portugal 20.341,14 14,45%
Spanje 1.012,84 0,72%
Turkije 9.840,49 6,99%
USA 3.006,83 2,14%
Totaal, vreemdelinngen 140.787,01 100, -%
TAB 2008 B 201-4
TAB 2008 B 201-4
Totale uitgaven in EUR voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, in 2008
Toegepaste wetgeving EUR procent t.o.v. algemeen totaal
E.E.R. 52.690.868,95 94,30%
Bilaterale overeenkomsten 912.410,68 1,63%
Algemene afwijkingen,  vreemdelingen (M.O. 599) 81.139,54 0,15%
Algemene afwijkingen,  Belgen (M.O. 599) 719.601,78 1,29%
Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 140.787,01 0,25%
Individuele afwijkingen, Belgen 1.330.723,17 2,38%
algemeen totaal 55.875.531,13 100, -%
TAB 2008 B 201-5
TAB 2008 B 201-5