Buiten België

Uitgaven in EUR per lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in 2007
land van verblijf van de kinderen / schaal EUR procent t.o.v. totaal
Duitsland 533.754,12 1,147%
Frankrijk 34.405.735,29 73,909%
Italië 1.041.250,78 2,237%
Luxemburg 123.292,65 0,265%
Nederland 7.181.603,37 15,427%
Denemarken 4.834,89 0,010%
Ierland 31.574,43 0,068%
Verenigd Koninkrijk 212.781,21 0,457%
Griekenland 145.643,27 0,313%
Spanje 1.125.118,10 2,417%
Portugal 607.749,41 1,306%
Oostenrijk 15.417,52 0,033%
Finland 12.807,31 0,028%
Ijsland - -
Noorwegen 20.733,48 0,045%
Zweden 28.723,23 0,062%
Liechtenstein - -
Zwitserland 147.283,91 0,316%
Cyprus - -
Estland 411,32 0,001%
Hongarije 59.685,65 0,128%
Letland 1.573,12 0,003%
Litouwen - -
Malta 2.016,18 0,004%
Polen 686.130,89 1,474%
Tsjechische Republiek 108.933,28 0,234%
Slovakije 42.297,10 0,091%
Slovenië 9.898,43 0,021%
Roemenië 1.032,74 0,002%
Bulgarije 1.284,18 0,003%
Totaal 46.551.565,86 100, -%
TAB 2007 B 201-1
TAB 2007 B 201-1
Uitgaven in EUR per land, bilaterale overeenkomsten, in 2007
land van verblijf van de kinderen / uitgaven EUR procent t.o.v. totaal
Turkije 135.031,98 14,95%
Algerije - -
Bosnië-Herzegovina 333,84 0,04%
Macedonië 916,86 0,10%
Servië 297,48 0,03%
Montenegro - -
Marokko 731.610,56 80,99%
Tunesië 24.324,23 2,69%
Kroatië (*) 10.803,08 1,20%
Totaal 903.318,03 100, -%
(*) uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2007 B 201-2
TAB 2007 B 201-2
Uitgaven in EUR, algemene afwijkingen, in 2007
Ministriële Omzendbrief EUR
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal vreemdelingen 22.360,47
Duitsland 6.238,54
Frankrijk 1.355,94
Italië 539,60
Marokko 1.467,96
Nederland 5.064,71
Turkije 2.059,80
Zwitserland 1.510,88
Afrika (land niet gekend) 2.655,08
Amerika (land niet gekend) 1.467,96
M.O.599, totaal Belgen 305.185,37
totaal 327.545,84
TAB 2007 B 201-3
TAB 2007 B 201-3
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2007
EUR procent t.o.v. totaal
Bosnië-Herzegovina 284,28 0,24%
Frankrijk 5.667,83 4,74%
India 971,28 0,81%
Israël 18.548,43 15,53%
Italië 8.338,40 6,98%
Marokko 4.999,26 4,18%
Nederland 242,27 0,20%
Polen 1.098,02 0,92%
Portugal 32.838,38 27,49%
Servië 943,08 0,79%
Turkije 7.331,76 6,14%
USA 15.606,69 13,06%
Verenigd Koninkrijk 15.682,40 13,13%
Zweden 314,36 0,26%
Zwitserland 6.606,36 5,53%
Totaal, vreemdelingen 119.472,80 100, -%
TAB 2007 B 201-4
TAB 2007 B 201-4
Totale uitgaven in EUR voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, in 2007
Toegepaste wetgeving EUR procent t.o.v. algemeen totaal
E.E.R. 46.551.565,86 95,62%
Bilaterale overeenkomsten 903.318,03 1,86%
Algemene afwijkingen,  vreemdelingen (M.O. 599) 22.360,47 0,05%
Algemene afwijkingen,  Belgen (M.O. 599) 305.185,37 0,63%
Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 119.472,80 0,25%
Individuele afwijkingen, Belgen 782.744,09 1,61%
algemeen totaal 48.684.646,62 100, -%
TAB 2007 B 201-5
TAB 2007 B 201-5