Buiten België

Uitgaven in EUR per lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in 2006
land van verblijf van de kinderen / schaal EUR procent t.o.v. totaal
Duitsland 458.557,74 1,05%
Frankrijk 32.629.055,73 74,47%
Italië 1.037.215,25 2,37%
Luxemburg 183.010,69 0,42%
Nederland 6.989.914,45 15,95%
Denemarken 4.182,92 0,01%
Ierland 37.644,38 0,09%
Verenigd Koninkrijk 257.865,13 0,59%
Griekenland 156.680,36 0,36%
Spanje 1.037.373,52 2,37%
Portugal 628.086,30 1,43%
Oostenrijk 10.352,41 0,02%
Finland 7.832,83 0,02%
Ijsland - -
Noorwegen 17.550,39 0,04%
Zweden 37.328,33 0,09%
Liechtenstein - -
Zwitserland 45.477,20 0,10%
Cyprus - -
Estland - -
Hongarije 47.572,98 0,11%
Letland - -
Litouwen - -
Malta - -
Polen 129.648,19 0,30%
Tsjechische Republiek 86.227,11 0,20%
Slovakije 11.172,87 0,03%
Slovenië 2.202,22 0,01%
Totaal 43.814.951,00 100, -%
TAB 2006 B 201-1
TAB 2006 B 201-1
Uitgaven in EUR per land, bilaterale overeenkomsten, in 2006
land van verblijf van de kinderen / schaal EUR procent t.o.v. totaal
Turkije 120.796,00 13,48%
Algerije - -
Bosnië-Herzegovina 1.213,51 0,14%
Macedonië 1.833,72 0,20%
ex-joegoslavië (**) 607,23 0,07%
Servië (***) 1.966,01 0,22%
Montenegro (***) - -
Marokko 741.603,35 82,78%
Tunesië 24.543,86 2,74%
Kroatië (*) 3.263,85 0,36%
Totaal 895.827,53 100, -%
(*) uitbetalingen volgens de Belgsiche schalen
(**) periode van 1 januari tot en met 22 juni 2006
(***) periode van 23 juni tot en met 31 december 2006
TAB 2006 B 201-2
TAB 2006 B 201-2
Uitgaven in EUR, algemene afwijkingen, in 2006
land van nationaliteit van de rechthebbenden/ schaal EUR
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
Totaal -
TAB 2006 B 201-3
TAB 2006 B 201-3
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2006
land van nationaliteit van de rechthebbenden/ schaal EUR procent t.o.v. totaal
België 2.123.843,97 0,92
Canada 17.893 0,78%
Duitsland 1.373 0,06%
Frankrijk 15.135 0,66%
India 1.264 0,05%
Israël 14.027 0,61%
Italië 33.477 1,45%
Marokko 5.809 0,25%
Nederland 7.747 0,34%
Polen 7.395 0,32%
Turkije 7.220 0,31%
USA 21.206 0,92%
Verenigd Koninkrijk 12.338 0,54%
Zwitserland 19.078 0,83%
Afrika (land onbekend) 17.046 0,74%
Totaal 2.304.852,02 100, -%
TAB 2006 B 201-4
TAB 2006 B 201-4
Totale uitgaven in EUR voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, in 2006
Toegepaste wetgeving EUR procent t.o.v. algemeen totaal
E.E.R. 43.814.951,00 93,19%
Bilaterale overeenkomsten 895.827,53 1,91%
Algemene afwijkingen - 0,00%
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 181.008,05 0,38%
Individuele afwijkingen / Belgen 2.123.843,97 4,52%
algemeen totaal 47.015.630,55 100, -%
TAB 2006 B 201-5
TAB 2006 B 201-5