Verdeling per fonds

Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds aantal rechthebbenden procenten t.o.v. totaal
1 65 0,36%
2 1.112 6,10%
3 823 4,51%
9 173 0,95%
10 548 3,00%
13 935 5,13%
19 2.172 11,91%
24 1.035 5,67%
32 1.871 10,26%
34 167 0,92%
35 1.295 7,10%
39 3.557 19,50%
41 744 4,08%
43 1.464 8,03%
47 87 0,48%
53 202 1,11%
62 24 0,13%
70 188 1,03%
77 68 0,37%
78 398 2,18%
79 2 0,01%
80 69 0,38%
83 52 0,29%
NMBS - 0,00%
RKW 1.187 6,51%
Totaal 18.238 100, -%
TAB 2006 B 183
TAB 2006 B 183
Gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende voor in het buitenland opgevoede kinderen, volgens kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
1 1,91 -0,00
2 1,84 -0,07
3 1,96 +0,05
9 1,74 -0,17
10 1,88 -0,03
13 1,88 -0,03
19 1,95 +0,04
24 2,03 +0,12
32 2,01 +0,10
34 1,87 -0,04
35 1,97 +0,06
39 1,86 -0,05
41 1,86 -0,05
43 1,95 +0,04
47 1,68 -0,23
53 1,89 -0,02
62 1,71 -0,20
70 1,99 +0,08
77 1,75 -0,16
78 2,06 +0,15
79 1,50 -0,41
80 1,87 -0,04
83 1,83 -0,08
NMBS - -1,91
RKW 1,70 -0,21
Totaal 1,91 -
TAB 2006 B 184
TAB 2006 B 184
Aantal rechthebbenden per kinderbijslagfonds, volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
1 3.541 3.473 1.236 328 106 8.684
2 33.267 28.692 10.128 3.077 1.513 76.677
3 22.319 18.672 5.551 1.494 622 48.658
9 8.020 5.289 1.664 432 116 15.521
10 7.794 4.747 1.684 383 141 14.749
13 49.838 44.079 13.602 3.382 1.101 112.002
19 55.382 52.988 17.838 4.484 1.576 132.268
24 5.055 3.708 1.193 319 105 10.380
32 35.273 29.020 9.626 2.668 1.018 77.605
34 6.793 4.997 1.695 487 257 14.229
35 21.079 18.463 5.455 1.220 419 46.636
39 68.898 57.366 20.073 5.467 2.062 153.866
41 18.791 14.930 5.508 1.566 537 41.332
43 44.315 42.540 13.276 3.174 1.037 104.342
47 2.547 2.399 722 164 57 5.889
53 9.098 7.265 2.239 610 232 19.444
62 780 804 273 59 17 1.933
70 3.316 2.422 738 193 60 6.729
77 3.253 2.760 792 152 70 7.027
78 3.371 2.991 894 222 87 7.565
79 757 699 240 54 2 1.752
80 2.804 1.979 519 125 47 5.474
83 191 137 31 6 3 368
NMBS 7.671 5.489 1.400 261 78 14.899
RKW 64.708 42.390 16.003 5.155 2.463 130.719
Totaal 478.861 398.299 132.380 35.482 13.726 1.058.748
TAB 2006 D 178
TAB 2006 D 178
Gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende, volgens kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds gemiddeld aantal kinderen afwijking t.o.v. totaal
1 1,85 +0,06
2 1,85 +0,06
3 1,76 -0,02
9 1,67 -0,11
10 1,67 -0,12
13 1,77 -0,01
19 1,83 +0,04
24 1,72 -0,06
32 1,78 -0,00
34 1,78 -0,01
35 1,75 -0,04
39 1,80 +0,01
41 1,80 +0,01
43 1,80 +0,01
47 1,78 -0,00
53 1,75 -0,03
62 1,83 +0,04
70 1,71 -0,08
77 1,73 -0,06
78 1,77 -0,01
79 1,77 -0,02
80 1,66 -0,13
83 1,62 -0,16
NMBS 1,63 -0,15
RKW 1,77 -0,01
Totaal 1,79 -
TAB 2006 D 179
TAB 2006 D 179
Vreemde rechthebbenden
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2006 V 180
Vreemde rechthebbenden per land (fonds 1-34)
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2006 V 181-1
Vreemde rechthebbenden per land (fonds 35-78)
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2006 V 181-2
Vreemde rechthebbenden per land (fonds 79-totaal)
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2006 V 181-3
Gemiddeld aantal kinderen per vreemde rechthebbende
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2006 V 182