Verdeling per fonds

Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal rechthebbenden procenten t.o.v. totaal
1 148 0,571%
2 2.847 10,992%
3 1.111 4,289%
13 2.364 9,127%
19 3.077 11,880%
24 1.350 5,212%
32 2.380 9,189%
35 1.560 6,023%
39 4.159 16,057%
41 1.929 7,448%
43 3.018 11,652%
53 395 1,525%
62 22 0,085%
78 458 1,768%
80 84 0,324%
83 80 0,309%
NMBS - -
RKW 919 3,548%
Totaal 25.901 100, -%
TAB 2013 B 183
TAB 2013 B 183
Gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende voor in het buitenland opgevoede kinderen, volgens kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
1 1,689 -0,158
2 1,762 -0,085
3 1,839 -0,008
13 1,862 +0,015
19 1,861 +0,014
24 1,905 +0,058
32 1,910 +0,063
35 1,888 +0,041
39 1,843 -0,004
41 1,816 -0,031
43 1,844 -0,003
53 1,841 -0,006
62 1,955 +0,108
78 2,002 +0,155
80 1,512 -0,335
83 1,613 -0,234
NMBS - -
RKW 1,803 -0,044
Totaal 1,847 -
TAB 2013 B 184
TAB 2013 B 184
Aantal rechthebbenden per kinderbijslagfonds, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
1 4.898 4.233 1.465 340 110 11.046
2 46.743 36.505 12.374 3.628 1.524 100.774
3 27.821 22.029 6.634 1.883 672 59.039
13 57.694 51.705 15.942 3.931 1.184 130.456
19 59.891 56.131 18.413 4.597 1.628 140.660
24 4.889 3.540 1.088 272 108 9.897
32 38.530 32.061 10.539 2.914 1.081 85.125
35 27.436 23.663 6.628 1.620 543 59.890
39 64.701 55.426 18.883 5.007 1.748 145.765
41 31.144 22.526 7.969 2.126 753 64.518
43 58.661 56.838 17.709 4.359 1.450 139.017
53 11.468 9.141 3.061 897 349 24.916
62 860 870 266 60 16 2.072
78 3.260 2.825 859 207 87 7.238
80 2.940 1.962 447 121 47 5.517
83 193 131 21 8 3 356
NMBS 6.106 4.239 1.100 209 44 11.698
RKW 71.044 47.666 18.406 6.160 2.789 146.065
Totaal 518.279 431.491 141.804 38.339 14.136 1.144.049
TAB 2013 D 178
TAB 2013 D 178
Gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende, volgens kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds gemiddeld aantal kinderen afwijking t.o.v. totaal
1 1,785 +0,004
2 1,785 +0,004
3 1,745 -0,037
13 1,771 -0,010
19 1,811 +0,030
24 1,707 -0,074
32 1,784 +0,003
35 1,738 -0,043
39 1,796 +0,014
41 1,748 -0,033
43 1,804 +0,023
53 1,782 +0,001
62 1,797 +0,015
78 1,766 -0,015
80 1,622 -0,160
83 1,593 -0,189
NMBS 1,620 -0,161
RKW 1,793 +0,012
Totaal 1,781 -
TAB 2013 D 179
TAB 2013 D 179
Aantal vreemde rechthebbenden per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal vreemde rechthebbenden procenten t.o.v. totaal
1 782 0,691%
2 11.320 10,007%
3 6.890 6,091%
13 8.331 7,365%
19 10.848 9,590%
24 1.131 1,000%
32 10.647 9,412%
35 3.393 2,999%
39 15.239 13,471%
41 7.992 7,065%
43 11.689 10,333%
53 2.352 2,079%
62 158 0,140%
78 596 0,527%
80 211 0,187%
83 13 0,011%
NMBS - -
RKW 21.530 19,033%
Totaal 113.122 100, -%
TAB 2013 V 180
TAB 2013 V 180
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 41), op 31 december 2013
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 13 19 24 32 35 39 41
a) landen van Europa / totaal 666 8.868 4.947 6.148 7.873 1.082 8.362 2.619 12.404 6.735
Duitsland 70 72 100 166 177 3 262 34 191 71
Verenigd Koninkrijk 4 75 67 148 175 2 178 28 445 32
Denemarken - 6 6 12 19 - 12 1 31 2
Frankrijk 101 804 324 1.094 651 934 1.602 206 3.280 1.745
Ierland 1 6 7 21 16 1 32 2 59 6
Italië 192 2.307 704 1.868 892 95 1.693 170 2.842 2.953
Luxemburg 8 8 13 38 15 1 23 4 43 27
Nederland 39 604 1.228 793 1.795 4 820 442 949 84
Oostenrijk - 17 7 13 10 - 11 3 28 4
Zwitserland 1 4 3 18 14 1 9 1 23 8
Zweden - 9 10 22 25 - 25 2 47 4
Noorwegen - 40 5 18 19 - 5 4 10 2
Griekenland 12 69 54 88 55 1 95 12 157 77
Turkije 32 745 578 368 737 3 564 191 457 247
Spanje 70 567 353 675 473 8 697 162 1.113 391
Finland - 8 2 14 15 2 8 3 22 7
Portugal 26 700 270 238 389 11 493 126 859 306
Polen 25 1.915 415 165 866 4 795 427 854 339
Hongarije 1 10 14 24 41 - 34 12 22 10
Roemenië 48 436 291 88 411 7 395 307 464 213
Kroatië - 2 7 4 5 - 5 1 7 1
Slovenië - 1 1 3 5 - 3 2 5 2
Bosnië-Herzegovina 7 12 16 9 31 - 23 5 9 4
Macedonië 1 22 31 17 44 - 43 11 20 24
Servië en Montenegro 6 55 85 25 52 - 20 - 48 19
Ijsland - 1 1 - 4 - - - - -
Liechtenstein - - - 1 - - 1 - - -
Cyprus - 1 - 2 2 - 1 - - 1
Estland 1 4 1 1 2 - 2 - 6 -
Letland - 4 - 2 8 - 6 - 3 1
Litouwen 1 6 10 8 16 - 12 - 3 2
Malta - - 1 - 1 - - - 4 1
Slovakije 3 15 39 24 60 - 41 - 29 5
Tsjechische Republiek 1 7 9 16 20 - 12 - 13 -
Bulgarije 1 134 137 43 327 2 188 - - 61
Rusland 13 30 - 43 97 2 - - - 38
Albanië 1 34 - 14 42 - - - - 19
anderen landen van Europa 1 138 158 65 362 1 252 463 361 29
b) landen van Afrika / totaal 99 1.883 1.320 1.592 2.113 33 1.604 471 2.121 952
Algerije 8 111 51 59 56 5 106 14 117 123
Angola 3 35 - 11 38 - 32 - - 12
Congo-Kinshasa 17 3 - 56 155 6 6 - - 121
Guinea 5 16 - 16 49 1 39 - - 25
Kameroen 4 40 - 48 77 2 75 - - 55
Marokko 44 1.260 690 1.095 1.228 13 849 265 1.238 466
Rwanda 1 10 - 10 26 - 19 - - 14
Togo - 18 - 11 20 1 27 - - 15
Tunesië 3 56 33 40 43 3 65 5 53 23
Andere landen van Afrika 14 334 546 246 421 2 386 187 713 98
c) landen van Amerika / totaal 5 389 180 250 259 7 207 68 317 180
Brazilië 1 162 - 60 62 2 29 - - 55
Canada 1 3 5 22 15 2 14 1 30 13
Ecuador - 117 - 33 17 - 48 - - 64
Verenigde Staten 2 29 18 38 35 1 34 4 79 7
Andere landen van Amerika 1 78 157 97 130 2 82 63 208 41
d) Landen van Azië / totaal 10 159 417 311 553 8 362 216 373 112
Armenië 2 27 - 21 80 1 54 - - 8
China 1 9 - 21 59 - 21 - - 11
Filipijnen - 36 - 22 16 - 27 - - 4
Israël 1 6 6 6 4 - 6 1 10 2
Japan - 8 6 9 17 - 8 - 23 2
Nepal - 1 - 6 20 - 6 - - 1
Pakistan 1 2 - 10 21 1 11 - - 8
Sri Lanka - - - 1 7 - 6 - - -
Andere landen van Azië 5 70 405 215 329 6 223 215 340 76
e) Oceanië - 2 4 7 5 - 7 - 9 2
f) politieke vluchtelingen 2 19 19 21 40 - 100 8 12 4
g) vaderlandslozen - - 3 2 5 1 5 11 3 7
algemeen totaal 782 11.320 6.890 8.331 10.848 1.131 10.647 3.393 15.239 7.992
TAB 2013 V 181-1
TAB 2013 V 181-1
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 43 tot totaal) op 31 december 2013
nationaliteit / kinderbijslagfonds 43 53 62 78 80 83 NMBS RKW TOTAAL
a) landen van Europa / totaal 8.991 1.679 152 423 134 12 - 15.111 86.206
Duitsland 270 23 80 2 6 1 - 417 1.945
Verenigd Koninkrijk 327 16 2 7 3 - - 274 1.783
Denemarken 29 1 2 - - - - 24 145
Frankrijk 1.104 160 8 73 3 1 - 2.746 14.836
Ierland 51 2 - 1 - - - 26 231
Italië 1.142 238 10 53 13 - - 3.742 18.914
Luxemburg 27 1 2 - - - - 58 268
Nederland 2.026 190 12 42 48 7 - 1.997 11.080
Oostenrijk 16 - 1 - - - - 12 122
Zwitserland 24 1 - - - - - 15 122
Zweden 40 3 - 1 - - - 30 218
Noorwegen 21 3 - 1 - - - 11 139
Griekenland 100 14 - 2 1 - - 282 1.019
Turkije 504 153 3 34 14 1 - 992 5.623
Spanje 596 212 9 31 11 - - 1.236 6.604
Finland 10 1 - - - - - 21 113
Portugal 409 95 - 19 5 - - 875 4.821
Polen 958 258 6 51 3 - - 448 7.529
Hongarije 35 5 1 1 - - - 56 266
Roemenië 427 101 2 33 2 1 - 459 3.685
Kroatië 8 1 - - 1 - - 11 53
Slovenië 3 2 - 1 - - - 4 32
Bosnië-Herzegovina 27 5 6 1 1 - - 37 193
Macedonië 43 14 1 3 1 - - 123 398
Servië en Montenegro 82 8 1 4 3 - - 261 669
Ijsland 1 - - - - - - 1 8
Liechtenstein - - - - - - - - 2
Cyprus 1 - - - - - - 1 9
Estland 6 - - - - - - 3 26
Letland 9 3 - 1 - - - 7 44
Litouwen 12 5 - - 1 - - 19 95
Malta 7 - - - - - - 5 19
Slovakije 39 18 - 7 3 - - 78 361
Tsjechische Republiek 12 9 - 1 2 - - 24 126
Bulgarije 222 84 - 22 1 - - 229 1.451
Rusland 113 11 4 21 - - - 237 609
Albanië 43 10 1 3 - 1 - 130 298
anderen landen van Europa 247 32 1 8 12 - - 220 2.350
b) landen van Afrika / totaal 1.852 441 2 116 48 - - 3.813 18.460
Algerije 54 11 - 8 2 - - 195 920
Angola 29 8 - 3 - - - 70 241
Congo-Kinshasa 167 16 - 4 - - - 506 1.057
Guinea 38 10 - 1 - - - 159 359
Kameroen 75 12 - 5 - - - 160 553
Marokko 1.073 278 2 57 11 - - 1.900 10.469
Rwanda 17 4 - 3 - - - 63 167
Togo 15 5 - 4 - - - 78 194
Tunesië 61 13 - 4 - - - 155 557
Andere landen van Afrika 323 84 - 27 35 - - 527 3.943
c) landen van Amerika / totaal 339 89 - 12 11 1 - 429 2.743
Brazilië 65 36 - 2 - - - 96 570
Canada 26 2 - - - - - 19 153
Ecuador 63 24 - 5 - - - 87 458
Verenigde Staten 65 4 - - - - - 66 382
Andere landen van Amerika 120 23 - 5 11 1 - 161 1.180
d) Landen van Azië / totaal 494 135 2 45 17 - - 1.787 5.001
Armenië - 20 - 5 - - - 107 325
China 51 3 - - - - - 371 547
Filipijnen 40 7 - - - - - 142 294
Israël 15 - - 1 - - - 20 78
Japan 12 1 - 1 - - - 25 112
Nepal 13 5 - - - - - 194 246
Pakistan 21 9 - 2 - - - 85 171
Sri Lanka 5 - - - - - - 52 71
Andere landen van Azië 337 90 2 36 17 - - 791 3.157
e) Oceanië 8 2 - - - - - 6 52
f) politieke vluchtelingen - 4 1 - - - - 357 587
g) vaderlandslozen 5 2 1 - 1 - - 27 73
algemeen totaal 11.689 2.352 158 596 211 13 - 21.530 113.122
TAB 2013 V 181-2
TAB 2013 V 181-2
Gemiddeld aantal kinderen per vreemde rechthebbende, volgens kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds gemiddelde gezinsgrootte afwijking t.o.v. totaal
1 1,786 -0,039
2 1,760 -0,066
3 1,861 +0,035
13 1,850 +0,024
19 1,919 +0,094
24 1,706 -0,120
32 1,774 -0,051
35 1,887 +0,061
39 1,860 +0,034
41 1,696 -0,129
43 1,865 +0,039
53 1,951 +0,125
62 1,684 -0,142
78 1,847 +0,022
80 1,905 +0,080
83 1,538 -0,287
NMBS - -
RKW 1,804 -0,021
Totaal 1,826 -
TAB 2013 V 182
TAB 2013 V 182