Lidstaten Europese Economische Ruimte

Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 78 65 40 9 - 192
Frankrijk 5.721 6.154 2.601 697 253 15.426
Italië 85 55 23 2 3 168
Luxemburg 39 11 12 - - 62
Nederland 1.363 1.387 430 106 43 3.329
Denemarken - 3 2 - - 5
Ierland 3 6 1 1 - 11
Verenigd Koninkrijk 26 31 20 3 1 81
Griekenland 14 14 3 - - 31
Spanje 108 85 26 14 8 241
Portugal 153 89 19 6 1 268
Oostenrijk 1 5 - - - 6
Finland 1 3 - - - 4
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen 3 6 - - - 9
Zweden 4 15 1 - - 20
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 13 15 15 3 1 47
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 14 8 5 2 1 30
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.109 756 247 50 19 2.181
Tsjechische Republiek 14 11 3 - - 28
Slovakije 27 23 5 - 1 56
Slovenië 7 1 1 - - 9
Roemenië 184 123 13 5 5 330
Bulgarije 34 18 3 - - 55
Kroatië 26 22 3 - - 51
totaal aantal rechthebbenden 9.033 8.922 3.474 899 337 22.665
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 167-2
TAB 2013 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 65 18 6 3 - 92
Italië 19 16 11 2 2 50
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 30 13 6 4 7 60
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 3 1 2 - 7
Griekenland 2 2 - - - 4
Spanje 32 17 13 5 5 72
Portugal 12 7 - - - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 21 18 7 2 - 48
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - - 2 - - 2
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 194 99 47 19 14 373
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 167-3
TAB 2013 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 1 - - 7
Frankrijk 148 83 58 19 11 319
Italië 22 17 12 - 2 53
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 33 10 2 7 1 53
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 - - 1 - 6
Spanje 22 18 5 2 1 48
Portugal 13 7 2 - - 22
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 2 - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 12 8 1 - 1 22
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije 1 - 1 - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - 1 1
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië 1 - 1 - - 2
totaal aantal rechthebbenden 266 150 83 29 17 545
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 167-4
TAB 2013 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 11 4 - - - 15
Frankrijk 104 46 13 4 - 167
Italië 31 3 1 - - 35
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 34 16 8 - - 58
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 4 1 - - - 5
Spanje 16 8 1 - - 25
Portugal 10 3 - - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland 2 - - - - 2
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 2 - 1 - 8
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 1 - - - 2
Roemenië 2 - - - - 2
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 226 86 23 5 - 340
TAB 2013 B 167-5
TAB 2013 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 67 64 38 7 - 176
Frankrijk 5.455 6.004 2.549 684 248 14.940
Italië 53 38 12 2 2 107
Luxemburg 28 9 12 - - 49
Nederland 1.241 1.324 411 100 36 3.112
Denemarken - 3 1 - - 4
Ierland 3 5 1 1 - 10
Verenigd Koninkrijk 20 29 17 2 1 69
Griekenland 10 13 3 - - 26
Spanje 74 64 22 6 4 170
Portugal 135 76 18 5 1 235
Oostenrijk - 5 - - - 5
Finland - 2 - - - 2
IJsland 1 - - - - 1
Noorwegen 3 5 - - - 8
Zweden 3 14 1 - - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 11 15 14 3 - 43
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 11 7 5 2 1 26
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.046 733 244 46 17 2.086
Tsjechische Republiek 12 10 3 - - 25
Slovakije 27 23 4 - 1 55
Slovenië 5 1 1 - - 7
Roemenië 171 120 13 5 5 314
Bulgarije 30 17 3 - - 50
Kroatië 25 21 3 - - 49
totaal aantal rechthebbenden 8.436 8.618 3.376 864 317 21.611
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-1
TAB 2013 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 11 4 - - - 15
Frankrijk 104 46 13 4 - 167
Italië 31 3 1 - - 35
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 34 16 8 - - 58
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 4 1 - - - 5
Spanje 16 8 1 - - 25
Portugal 10 3 - - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland 2 - - - - 2
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 2 - 1 - 8
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 1 - - - 2
Roemenië 2 - - - - 2
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 226 86 23 5 - 340
TAB 2013 B 168-10
TAB 2013 B 168-10
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 25 7 4 - - 36
Italië 3 - - - - 3
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 5 3 - - - 8
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland - - - - - -
Spanje 11 1 - - - 12
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 1 - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 52 13 4 - - 69
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-2
TAB 2013 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 19 3 1 - - 23
Italië 7 4 2 1 - 14
Luxemburg - - - - - -
Nederland 4 1 - 1 - 6
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 16 4 3 - - 23
Portugal 3 2 - - - 5
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 7 1 1 - 13
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije - - - - - -
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 56 24 8 3 - 91
TAB 2013 B 168-3
TAB 2013 B 168-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 37 15 3 3 1 59
Italië 10 2 1 - - 13
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 18 2 2 - - 22
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - 1 - - 2
Griekenland - - - - - -
Spanje 5 4 - 1 1 11
Portugal 2 - - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland 1 - - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 1 - 1 1 8
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 86 24 7 5 3 125
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-4
TAB 2013 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - 1 - - 3
Frankrijk 14 5 3 - - 22
Italië 2 2 1 - 1 6
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 11 5 - - 1 17
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 1 - - 3
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 4 1 1 1 - 7
Portugal 2 2 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - 1 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 16 3 2 1 1 23
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 4 - - - - 4
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 61 20 9 2 4 96
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-5
TAB 2013 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 6 - 1 - - 7
Frankrijk 57 36 10 4 1 108
Italië 8 11 7 - - 26
Luxemburg 2 1 - - - 3
Nederland 61 25 11 5 5 107
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 1 - - - 3
Griekenland - - - - - -
Spanje 11 12 3 6 3 35
Portugal 13 7 1 1 - 22
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - 1 - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 1 - - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 1 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 34 12 1 - - 47
Tsjechische Republiek 1 1 - - - 2
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië 9 3 - - - 12
Bulgarije 2 - - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 210 113 35 16 9 383
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-6
TAB 2013 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 46 15 5 3 - 69
Italië 12 12 9 1 2 36
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 26 12 6 3 7 54
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 3 1 2 - 7
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 16 13 10 5 5 49
Portugal 9 5 - - - 14
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 17 11 6 1 - 35
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 138 75 39 16 14 282
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 168-7
TAB 2013 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 - 2 - 4
Frankrijk 133 87 32 6 3 261
Italië 9 2 2 - - 13
Luxemburg 2 1 - - - 3
Nederland 27 28 6 1 1 63
Denemarken - - 1 - - 1
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 - 1 1 - 3
Griekenland 3 1 - - - 4
Spanje 3 3 - - - 6
Portugal - 3 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 8 6 - 2 - 16
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
Kroatië - 1 - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 188 134 43 12 4 381
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-8
TAB 2013 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 1 - - 7
Frankrijk 148 83 58 19 11 319
Italië 22 17 12 - 2 53
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 33 10 2 7 1 53
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 - - 1 - 6
Spanje 22 18 5 2 1 48
Portugal 13 7 2 - - 22
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 2 - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 12 8 1 - 1 22
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije 1 - 1 - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - 1 1
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië 1 - 1 - - 2
totaal aantal rechthebbenden 266 150 83 29 17 545
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 168-9
TAB 2013 B 168-9