Basisgegevens

Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 19.009 91,04%
Bilaterale overeenkomsten 1.094 5,24%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 33 0,16%
Algemene afwijkingen, Belgen 310 1,48%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 37 0,18%
Individuele afwijkingen, Belgen 396 1,90%
algemeen totaal 20.879 100, -%
TAB 2008 B 162
TAB 2008 B 162
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 132 2 5 18 157
Frankrijk 13.723 74 202 158 14.157
Italië 146 61 64 36 307
Luxemburg 33 4 1 7 45
Nederland 2.887 32 37 42 2.998
Denemarken 7 - - - 7
Ierland 8 - - 1 9
Verenigd Koninkrijk 59 1 - 2 62
Griekenland 21 11 5 6 43
Spanje 139 42 43 44 268
Portugal 138 23 20 13 194
Oostenrijk 12 1 1 1 15
Finland 6 1 - - 7
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2 - - - 2
Zweden 15 - - - 15
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 30 - 1 1 32
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 18 1 1 - 20
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 1 - - - 1
Polen 545 3 2 1 551
Tsjechische Republiek 30 - - 1 31
Slovakije 24 - - - 24
Slovenië 3 - - - 3
Roemenië 23 - - - 23
Bulgarije 36 - - - 36
totaal aantal rechthebbenden 18.040 256 382 331 19.009
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 163-1
TAB 2008 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 125 1 - 2 - 1 2 3 5 18 157
Frankrijk 13.356 39 31 58 12 98 43 160 202 158 14.157
Italië 96 6 15 12 2 16 46 14 64 36 307
Luxemburg 29 2 2 - - 2 2 - 1 7 45
Nederland 2.734 3 4 20 14 60 28 56 37 42 2.998
Denemarken 7 - - - - - - - - - 7
Ierland 6 - - - - - - 2 - 1 9
Verenigd Koninkrijk 55 1 - 1 1 - 1 1 - 2 62
Griekenland 14 2 7 - 2 1 4 2 5 6 43
Spanje 100 6 21 6 3 11 21 13 43 44 268
Portugal 116 1 7 1 1 14 16 5 20 13 194
Oostenrijk 12 - 1 - - - - - 1 1 15
Finland 6 - - - - - 1 - - - 7
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - - - - - - 2
Zweden 13 - - - 1 1 - - - - 15
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 29 - - - 1 - - - 1 1 32
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 16 1 - - - 1 1 - 1 - 20
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 538 2 1 - 2 2 2 1 2 1 551
Tsjechische Republiek 29 - - - - - - 1 - 1 31
Slovakije 24 - - - - - - - - - 24
Slovenië 2 - - - - 1 - - - - 3
Roemenië 19 4 - - - - - - - - 23
Bulgarije 36 - - - - - - - - - 36
totaal aantal rechthebbenden 17.367 68 89 100 39 208 167 258 382 331 19.009
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 163-2
TAB 2008 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 126 1 1 3 131
Algerije - 7 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7
Bosnië-Herzegovina - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Macedonië - 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2
Servië - 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2
Montenegro - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Marokko - 289 259 154 201 903
Tunesië - 19 3 2 3 27
totaal - 447 263 157 207 1.074
Kroatië (***) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20
totaal aantal rechthebbenden - 447 263 157 207 1.094
(*) Uitbetaald volgens de speciale schalen bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaald volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2008 B 163-3
TAB 2008 B 163-3
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2008
Ministriële Omzendbrief aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
a) M.O.125 - -
b) M.O.156 (Spanje) - -
c) M.O.195-201 - -
d) M.O.213 - -
e-2) M.O.599, totaal Belgen 310 90,38%
f-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 33 9,62%
Algerije 1 0,29%
Canada 1 0,29%
Denemarken 1 0,29%
Duitsland 2 0,58%
Frankrijk 1 0,29%
India 1 0,29%
Israël 3 0,87%
Nederland 4 1,17%
Noorwegen 1 0,29%
Oostenrijk 1 0,29%
Spanje 2 0,58%
Turkije 1 0,29%
USA 2 0,58%
Verenigd Koninkrijk 9 2,62%
Zwitserland 2 0,58%
Amerika (land niet gekend) 1 0,29%
algemeen totaal 343 100, -%
TAB 2008 B 163-4
TAB 2008 B 163-4
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2008
Nationaliteit van de rechthebbenden aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
België 396 91,45%
Algerije 1 0,23%
Bosnië-Herzegovina 1 0,23%
Duitsland 1 0,23%
Frankrijk 10 2,31%
Israël 5 1,15%
Italië 6 1,39%
Marokko 1 0,23%
Nederland 7 1,62%
Portugal 2 0,46%
Spanje 1 0,23%
Turkije 1 0,23%
USA 1 0,23%
totaal vreemdelingen 37 8,55%
totaal aantal rechthebbenden 433 100, -%
TAB 2008 B 163-5
TAB 2008 B 163-5
Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2008
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
a) Europese Economische Ruimte 1,93 +0,021
b) Bilaterale overeenkomsten 1,98 +0,08
c-1) Algemene afwijkingen, vreemdelingen 1,30 -0,60
c-2) Algemene afwijkingen, Belgen 1,30 -0,61
d-1) Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 1,19 -0,72
d-2) Individuele afwijkingen, Belgen 1,25 -0,66
gemiddeld totaal 1,91 -
TAB 2008 B 164
TAB 2008 B 164
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 1,86 2,50 1,20 1,44 1,80
Frankrijk 1,98 1,61 2,01 1,58 1,97
Italië 1,71 1,82 1,67 1,19 1,66
Luxemburg 1,79 1,00 1,00 1,14 1,60
Nederland 1,83 1,81 1,70 1,29 1,83
Denemarken 1,71 - - - 1,71
Ierland 2,13 - - 1,00 2,00
Verenigd Koninkrijk 1,97 5,00 - 1,50 2,00
Griekenland 1,48 1,27 1,60 1,17 1,40
Spanje 1,66 1,45 1,65 1,45 1,59
Portugal 1,64 1,52 1,40 1,23 1,58
Oostenrijk 2,17 1,00 1,00 2,00 2,00
Finland 1,67 1,00 - - 1,57
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - 2,50
Zweden 1,60 - - - 1,60
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 1,87 - 3,00 1,00 1,88
Cyprus - - - - -
Estland 1,00 - - - 1,00
Hongarije 2,33 1,00 3,00 - 2,30
Letland 1,00 - - - 1,00
Litouwen - - - - -
Malta 3,00 - - - 3,00
Polen 1,86 1,67 1,00 1,00 1,85
Tsjechische Republiek 1,87 - - 2,00 1,87
Slovakije 1,96 - - - 1,96
Slovenië 1,67 - - - 1,67
Roemenië 1,57 - - - 1,57
Bulgarije 1,42 - 1,20 - 1,80
gemiddeld totaal 1,94 1,64 1,83 1,44 1,93
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 165-1
TAB 2008 B 165-1
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,86 2,00 - 1,50 - 2,00 2,50 2,00 1,44 1,44 1,80
Frankrijk 1,99 1,49 1,45 1,55 1,58 1,67 1,72 1,83 1,58 1,58 1,97
Italië 1,88 1,17 1,53 1,08 1,50 1,69 1,91 1,43 1,19 1,19 1,66
Luxemburg 1,79 1,50 1,00 - - 2,00 1,00 - 1,14 1,14 1,60
Nederland 1,84 1,33 2,50 1,30 2,00 1,85 1,71 1,52 1,29 1,29 1,83
Denemarken 1,71 - - - - - - - - - 1,71
Ierland 2,17 - - - - - - 2,00 1,00 1,00 2,00
Verenigd Koninkrijk 2,00 1,00 - 1,00 2,00 - 5,00 2,00 1,50 1,50 2,00
Griekenland 1,57 1,00 1,29 - 1,50 1,00 1,25 1,50 1,17 1,17 1,40
Spanje 1,71 1,00 1,38 1,33 1,67 1,55 1,52 1,85 1,45 1,45 1,59
Portugal 1,64 1,00 1,71 1,00 1,00 1,86 1,44 1,60 1,23 1,23 1,58
Oostenrijk 2,17 - 1,00 - - - - - 2,00 2,00 2,00
Finland 1,67 - - - - - 1,00 - - - 1,57
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - - - - - - - 2,50
Zweden 1,69 - - - 1,00 1,00 - - - - 1,60
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,86 - - - 2,00 - - - 1,00 1,00 1,88
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Hongarije 2,31 3,00 - - - 2,00 1,00 - - - 2,30
Letland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 3,00 - - - - - - - - - 3,00
Polen 1,86 1,50 2,00 - 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,85
Tsjechische Republiek 1,86 - - - - - - 2,00 2,00 2,00 1,87
Slovakije 1,96 - - - - - - - - - 1,96
Slovenië 2,00 - - - - 1,00 - - - - 1,67
Roemenië 1,68 1,00 - - - - - - - - 1,57
Bulgarije 1,42 - - - - - - - - - 1,42
gemiddeld totaal 1,95 1,38 1,49 1,42 1,74 1,73 1,72 1,74 1,83 1,44 1,93
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 165-2
TAB 2008 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 1,75 2,00 1,00 1,67 1,74
Algerije - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Bosnië-Herzegovina - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Macedonië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Marokko - - - - - -
Tunesië - - - - - -
gemiddeld totaal - 1,96 2,01 1,98 2,04 1,99
Kroatië (***) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,60
gemiddeld algemeen totaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,98
(*) Uitbetaald krachtens de speciale schalen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaling volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2008 B 165-3
TAB 2008 B 165-3
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2008
Ministriële Omzendbrief gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal vreemdelingen 1,30
M.O.599, totaal Belgen 1,30
TAB 2008 B 165-4
TAB 2008 B 165-4
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, individuele afwijkingen, op 31 december 2008
ntionaliteit van de rechthebbende gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
België 1,25 +0,06
Algerije 1,00 -0,19
Bosnië-Herzegovina 1,00 -0,19
Duitsland 3,00 +1,81
Frankrijk 1,00 -0,19
Israël 1,40 +0,21
Italië 1,00 -0,19
Marokko 1,00 -0,19
Nederland 1,00 -0,19
Portugal 2,50 +1,31
Spanje 1,00 -0,19
Turkije 1,00 -0,19
USA 1,00 -0,19
gemiddeld aantal (Belgen uitgezonderd) 1,19 -
TAB 2008 B 165-5
TAB 2008 B 165-5