Basisgegevens

Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 17.511 91,37%
Bilaterale overeenkomsten 1.101 5,75%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 13 0,07%
Algemene afwijkingen, Belgen 138 0,72%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 29 0,15%
Individuele afwijkingen, Belgen 372 1,94%
algemeen totaal 19.164 100, -%
TAB 2007 B 162
TAB 2007 B 162
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
Duitsland 131 3 5 16 155
Frankrijk 12.629 94 182 141 13.046
Italië 146 50 72 37 305
Luxemburg 36 2 1 7 46
Nederland 2.895 29 33 44 3.001
Denemarken 3 - - - 3
Ierland 6 - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 51 5 2 2 60
Griekenland 20 7 10 6 43
Spanje 165 35 44 45 289
Portugal 139 23 16 7 185
Oostenrijk 5 1 - - 6
Finland 8 2 - - 10
Ijsland - - - - -
Noorwegen 6 - - - 6
Zweden 11 - - - 11
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 37 - 1 1 39
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 13 1 1 - 15
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 1 - - - 1
Polen 211 1 2 - 214
Tsjechische Republiek 30 - - - 30
Slovakije 17 - - - 17
Slovenië 4 - - - 4
Roemenië 6 - - - 6
Bulgarije 10 - - - 10
totaal aantal rechthebbenden 16.582 253 369 307 17.511
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 163-1
TAB 2007 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide (c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 123 1 1 2 1 2 2 2 5 16 155
Frankrijk 12.342 34 25 48 17 59 69 129 182 141 13.046
Italië 94 8 12 12 4 15 38 13 72 37 305
Luxemburg 31 1 1 1 1 1 1 1 1 7 46
Nederland 2.765 5 2 19 16 60 27 30 33 44 3.001
Denemarken 3 - - - - - - - - - 3
Ierland 5 - - 1 - - - - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 49 - 1 - - 2 4 - 2 2 60
Griekenland 16 2 5 - 1 - 2 1 10 6 43
Spanje 111 8 20 8 3 20 15 15 44 45 289
Portugal 112 3 7 - 2 19 16 3 16 7 185
Oostenrijk 5 - 1 - - - - - - - 6
Finland 8 - - - - - 2 - - - 10
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 5 - - - - 1 - - - - 6
Zweden 9 - - - - 2 - - - - 11
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 36 - - - 1 - - - 1 1 39
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 12 1 - - - - 1 - 1 - 15
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 208 - 1 - 1 1 - 1 2 - 214
Tsjechische Republiek 30 - - - - - - - - - 30
Slovakije 17 - - - - - - - - - 17
Slovenië 4 - - - - - - - - - 4
Roemenië 6 - - - - - - - - - 6
Bulgarije 10 - - - - - - - - - 10
totaal aantal rechthebbenden 16.004 63 76 91 47 182 177 195 369 307 17.511
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 163-2
TAB 2007 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 117 1 1 4 123
Algerije - 6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6
Bosnië-Herzegovina - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Macedonië - 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Marokko - 260 279 158 236 933
Tunesië - 18 2 2 4 26
totaal - 404 282 161 244 1.091
Kroatië (***) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10
totaal aantal rechthebbenden - 404 282 161 244 1.101
(*) Uitbetaald volgens de speciale schalen bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaald volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2007 B 163-3
TAB 2007 B 163-3
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2007
Ministriële Omzendbrief aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
a) M.O.125 - -
b) M.O.156 (Spanje) - -
c) M.O.195-201 - -
d) M.O.213 - -
e-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 13 8,61%
Duitsland 3 1,99%
Frankrijk 1 0,66%
Italië 1 0,66%
Marokko 1 0,66%
Nederland 2 1,32%
Turkije 1 0,66%
Zwitserland 1 0,66%
Amerika (land niet gekend) 1 0,66%
Afrika (land niet gekend) 2 1,00%
e-2) M.O.599, totaal Belgen 138 91,39%
algemeen totaal 151 100, -%
TAB 2007 B 163-4
TAB 2007 B 163-4
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2007
Nationaliteit van de rechthebbenden aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
België 372 92,77%
Bosnië-Herzegovina 1 0,25%
Frankrijk 2 0,50%
India 1 0,25%
Israël 2 0,50%
Italië 4 1,00%
Marokko 1 0,25%
Nederland 1 0,25%
Polen 1 0,25%
Portugal 5 1,25%
Servië 1 0,25%
Turkije 1 0,25%
USA 4 1,00%
Verenigd Koninkrijk 3 0,75%
Zwitserland 1 0,25%
Afrika (land niet gekend) 1 0,25%
totaal vreemdelingen 29 7,23%
totaal aantal rechthebbenden 401 100, -%
TAB 2007 B 163-5
TAB 2007 B 163-5
Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2007
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
a) Europese Economische Ruimte 1,93 +0,011
b) Bilaterale overeenkomsten 2,03 +0,11
c-1) Algemene afwijkingen, vreemdelingen 1,08 -0,84
c-2) Algemene afwijkingen, Belgen 1,21 -0,71
d-1) Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 1,55 -0,37
d-2) Individuele afwijkingen, Belgen 1,41 -0,51
gemiddeld totaal 1,92 -
TAB 2007 B 164
TAB 2007 B 164
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
Duitsland 1,94 1,00 1,40 1,38 1,85
Frankrijk 1,99 1,66 1,91 1,60 1,98
Italië 1,64 1,86 1,49 1,19 1,59
Luxemburg 1,78 2,00 1,00 1,29 1,70
Nederland 1,82 1,83 1,85 1,23 1,81
Denemarken 1,67 - - - 1,67
Ierland 1,83 - - 1,00 1,71
Verenigd Koninkrijk 1,90 1,80 1,50 1,50 1,87
Griekenland 1,65 1,29 1,50 1,17 1,49
Spanje 1,69 1,54 1,50 1,47 1,61
Portugal 1,63 1,57 1,44 1,29 1,59
Oostenrijk 1,60 1,00 - - 1,50
Finland 1,63 1,50 - - 1,60
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2,17 - - - 2,17
Zweden 1,91 - - - 1,91
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 2,03 - 3,00 1,00 2,03
Cyprus - - - - -
Estland 1,00 - - - 1,00
Hongarije 2,31 1,00 3,00 - 2,27
Letland 1,00 - - - 1,00
Litouwen - - - - -
Malta 2,00 - - - 2,00
Polen 1,94 2,00 1,00 - 1,93
Tsjechische Republiek 2,10 - - - 2,10
Slovakije 2,00 - - - 2,00
Slovenië 2,00 - - - 2,00
Roemenië 1,17 - - - 1,17
Bulgarije 1,40 - - - 1,40
gemiddeld totaal 1,97 1,68 1,73 1,44 1,93
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 165-1
TAB 2007 B 165-1
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide (c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 1,94 1,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 3,00 1,40 1,38 1,85
Frankrijk 2,00 1,41 1,68 1,52 1,53 1,63 1,65 1,57 1,91 1,60 1,98
Italië 1,73 1,13 1,67 1,33 1,75 1,87 1,92 1,31 1,49 1,19 1,59
Luxemburg 1,84 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,29 1,70
Nederland 1,84 1,20 3,00 1,16 1,50 1,60 1,74 1,50 1,85 1,23 1,81
Denemarken 1,67 - - - - - - - - - 1,67
Ierland 2,00 - - 1,00 - - - - - 1,00 1,71
Verenigd Koninkrijk 1,94 - 1,00 - - 1,00 2,00 - 1,50 1,50 1,87
Griekenland 1,69 1,50 1,20 - 1,00 - 1,50 2,00 1,50 1,17 1,49
Spanje 1,76 1,13 1,35 1,25 2,33 1,60 1,80 1,73 1,50 1,47 1,61
Portugal 1,62 1,67 1,43 - 1,50 1,79 1,63 1,33 1,44 1,29 1,59
Oostenrijk 1,60 - 1,00 - - - - - - - 1,50
Finland 1,63 - - - - - 1,50 - - - 1,60
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,40 - - - - 1,00 - - - - 2,17
Zweden 2,11 - - - - 1,00 - - - - 1,91
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,06 - - - 1,00 - - - 3,00 1,00 2,03
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Hongarije 2,33 2,00 - - - - 1,00 - 3,00 - 2,27
Letland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Polen 1,95 - 2,00 - 1,00 2,00 - 1,00 1,00 - 1,93
Tsjechische Republiek 2,10 - - - - - - - - - 2,10
Slovakije 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Slovenië 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Roemenië 1,17 - - - - - - - - - 1,17
Bulgarije 1,40 - - - - - - - - - 1,40
gemiddeld totaal 1,96 1,35 1,57 1,38 1,53 1,64 1,72 1,57 1,73 1,44 1,93
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 165-2
TAB 2007 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 1,71 2,00 1,00 2,00 1,72
Algerije - 2,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,50
Bosnië-Herzegovina - 1,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,00
Macedonië - 2,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,50
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Marokko - 2,09 2,04 2,05 2,07 2,06
Tunesië - 2,11 2,00 2,00 2,75 2,19
gemiddeld totaal - 1,99 2,04 2,04 2,08 2,03
Kroatië (***) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,60
gemiddeld algemeen totaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,03
(*) Uitbetaald krachtens de speciale schalen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaling volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2007 B 165-3
TAB 2007 B 165-3
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2007
Ministriële Omzendbrief gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal vreemdelingen 1,08
M.O.599, totaal Belgen 1,21
TAB 2007 B 165-4
TAB 2007 B 165-4
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, individuele afwijkingen, op 31 december 2007
nationaliteit van de rechthebbende gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
België 1,41 -0,15
Bosnië-Herzegovina 1,00 -0,55
Frankrijk 1,00 -0,55
India 1,00 -0,55
Israël 2,00 +0,45
Italië 1,00 -0,55
Marokko 1,00 -0,55
Nederland 1,00 -0,55
Polen 1,00 -0,55
Portugal 1,60 +0,05
Servië 3,00 +1,45
Turkije 1,00 -0,55
USA 1,75 +0,20
Verenigd Koninkrijk 0,33 -1,22
Zwitserland 1,00 -0,55
Afrika (land niet gekend) 1,00 -0,55
gemiddeld totaal (Belgen uitgezonderd) 1,55 -
TAB 2007 B 165-5
TAB 2007 B 165-5