Basisgegevens

Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 16.451 90,20%
Bilaterale overeenkomsten 1.170 6,42%
Algemene afwijkingen - -
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 41 0,22%
Individuele afwijkingen / Belgen 576 3,16%
algemeen totaal 18.238 100, -%
TAB 2006 B 162
TAB 2006 B 162
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 140 - 5 14 159
Frankrijk 11.857 104 187 154 12.302
Italië 135 67 69 44 315
Luxemburg 25 3 1 7 36
Nederland 2.814 25 28 54 2.921
Denemarken 2 - - - 2
Ierland 8 - - 2 10
Verenigd Koninkrijk 69 4 2 2 77
Griekenland 18 6 12 10 46
Spanje 148 39 50 46 283
Portugal 135 22 16 9 182
Oostenrijk 3 1 - - 4
Finland 5 - - - 5
Ijsland - - - - -
Noorwegen 7 - - - 7
Zweden 14 1 - 1 16
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 20 - - - 20
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 8 1 1 - 10
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 25 - - 2 27
Tsjechische Republiek 21 - - - 21
Slovakije 6 - - - 6
Slovenië 2 - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 15.462 273 371 345 16.451
TAB 2006 B 163-1
TAB 2006 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 130 1 - 4 - 4 - 1 5 14 159
Frankrijk 11.596 28 17 38 17 76 87 102 187 154 12.302
Italië 91 6 21 4 2 17 46 15 69 44 315
Luxemburg 22 1 - - - 2 3 - 1 7 36
Nederland 2.714 3 7 15 5 56 18 21 28 54 2.921
Denemarken 2 - - - - - - - - - 2
Ierland 8 - - - - - - - - 2 10
Verenigd Koninkrijk 66 - - - 2 1 4 - 2 2 77
Griekenland 15 1 3 - 1 1 3 - 12 10 46
Spanje 103 10 17 4 2 18 22 11 50 46 283
Portugal 105 1 5 2 5 16 17 6 16 9 182
Oostenrijk 3 - 1 - - - - - - - 4
Finland 5 - - - - - - - - - 5
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 6 - - 1 - - - - - - 7
Zweden 11 - - - 1 2 1 - - 1 16
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 20 - - - - - - - - - 20
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 8 - - - - - 1 - 1 - 10
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 22 1 - - - 2 - - - 2 27
Tsjechische Republiek 21 - - - - - - - - - 21
Slovakije 5 - - - 1 - - - - - 6
Slovenië 2 - - - - - - - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 14.955 52 71 68 36 195 202 156 371 345 16.451
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2006 B 163-2
TAB 2006 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 107 3 1 2 113
Algerije - 8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8
Bosnië-Herzegovina - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Macedonië - 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3
Servië - 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Marokko - 305 267 145 299 1.016
Tunesië - 17 1 2 4 24
totaal - 443 271 148 305 1.167
Kroatië (***) - - - - - 3
totaal aantal rechthebbenden - - - - - 1.170
(*) Uitbetaald volgens de speciale schalen bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaald volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2006 B 163-3
TAB 2006 B 163-3
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2006
aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
M.O.125 - -
M.O.156 (Spanje) - -
M.O.195-201 - -
M.O.213 - -
totaal aantal rechthebbenden - -
TAB 2006 B 163-4
TAB 2006 B 163-4
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2006
Nationaliteit van de rechthebbenden aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
België 576 93,35%
Canada 2 0,32%
Duitsland 1 0,16%
Frankrijk 5 0,81%
India 1 0,16%
Israël 3 0,49%
Italië 8 1,30%
Marokko 3 0,49%
Nederland 3 0,49%
Polen 1 0,16%
Turkije 2 0,32%
USA 4 0,65%
Verenigd Koninkrijk 3 0,49%
Zwitserland 3 0,49%
Afrika (land onbekend) 2 0,32%
totaal aantal rechthebbenden 617 100, -%
TAB 2006 B 163-5
TAB 2006 B 163-5
Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2006
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
Europese Economische Ruimte 1,92 +0,007
Bilaterale overeenkomsten 2,09 +0,18
Algemene afwijkingen - -
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 1,54 -0,37
Individuele afwijkingen / Belgen 1,36 -0,55
gemiddeld totaal 1,91 -
TAB 2006 B 164
TAB 2006 B 164
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 1,82 - 1,60 1,43 1,78
Frankrijk 1,98 1,70 1,87 1,68 1,97
Italië 1,63 1,88 1,39 1,14 1,56
Luxemburg 1,84 1,67 1,00 1,29 1,69
Nederland 1,80 2,40 1,75 1,33 1,80
Denemarken 1,50 - - - 1,50
Ierland 2,13 - - 1,00 1,90
Verenigd Koninkrijk 2,00 2,25 1,50 1,50 1,99
Griekenland 1,67 1,33 1,33 1,10 1,41
Spanje 1,61 1,38 1,52 1,43 1,53
Portugal 1,55 1,45 1,50 1,33 1,52
Oostenrijk 1,67 1,00 - - 1,50
Finland 1,20 - - - 1,20
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2,14 - - - 2,14
Zweden 1,57 3,00 - 1,00 1,63
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 1,75 - - - 1,75
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 2,00 2,00 3,00 - 2,10
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 2,20 - - 1,50 2,15
Tsjechische Republiek 2,10 - - - 2,10
Slovakije 1,83 - - - 1,83
Slovenië 1,50 - - - 1,50
gemiddeld totaal 1,94 1,75 1,68 1,47 1,92
TAB 2006 B 165-1
TAB 2006 B 165-1
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 1,85 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 1,60 1,43 1,78
Frankrijk 1,99 1,50 1,59 1,55 1,59 1,67 1,72 1,65 1,87 1,68 1,97
Italië 1,78 1,00 1,67 1,25 2,50 1,41 1,98 1,20 1,39 1,14 1,56
Luxemburg 1,91 2,00 - - - 1,00 1,67 - 1,00 1,29 1,69
Nederland 1,81 1,33 2,57 1,40 1,20 1,71 2,33 1,57 1,75 1,33 1,80
Denemarken 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Ierland 2,13 - - - - - - - - 1,00 1,90
Verenigd Koninkrijk 2,00 - - - 2,50 1,00 2,25 - 1,50 1,50 1,99
Griekenland 1,67 2,00 1,00 - 2,00 1,00 1,67 - 1,33 1,10 1,41
Spanje 1,62 1,20 1,47 1,25 1,50 1,89 1,32 1,55 1,52 1,43 1,53
Portugal 1,53 2,00 1,60 1,50 1,20 1,81 1,41 1,33 1,50 1,33 1,52
Oostenrijk 1,67 - 1,00 - - - - - - - 1,50
Finland 1,20 - - - - - - - - - 1,20
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,33 - - 1,00 - - - - - - 2,14
Zweden 1,64 - - - 2,00 1,00 3,00 - - 1,00 1,63
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,75 - - - - - - - - - 1,75
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 2,00 - - - - - 2,00 - 3,00 - 2,10
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2,27 2,00 - - - 1,50 - - - 1,50 2,15
Tsjechische Republiek 2,10 - - - - - - - - - 2,10
Slovakije 2,00 - - - 1,00 - - - - - 1,83
Slovenië 1,50 - - - - - - - - - 1,50
gemiddeld totaal 1,95 1,40 1,65 1,46 1,58 1,67 1,78 1,58 1,68 1,47 1,92
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2006 B 165-2
TAB 2006 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 1,85 1,33 1,00 2,00 1,83
Algerije - 2,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00
Bosnië-Herzegovina - 1,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,00
Macedonië - 2,67 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,67
Servië - 2,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,50
Montenegro - 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,00
Marokko - 2,16 2,12 1,98 2,16 2,12
Tunesië - 1,82 2,00 2,00 2,50 1,96
gemiddeld totaal - 2,07 2,11 1,97 2,16 2,09
Kroatië (***) - - - - - 2,00
gemiddeld algemeen totaal - - - - - 2,09
(*) Uitbetaald krachtens de speciale schalen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaling volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
(***) Uitbetalingen volgens de Belgische schalen
TAB 2006 B 165-3
TAB 2006 B 165-3
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2006
gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
M.O.125 - -
M.O.156 (Spanje) - -
M.O.195-201 - -
M.O.213 - -
gemiddeld totaal - -
TAB 2006 B 165-4
TAB 2006 B 165-4
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, individuele afwijkingen, op 31 december 2006
ntionaliteit van de rechthebbende gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
België 1,36 -0,18
Canada 3,00 +1,46
Duitsland 1,00 -0,54
Frankrijk 1,00 -0,54
India 1,00 -0,54
Israël 1,67 +0,13
Italië 1,00 -0,54
Marokko 1,33 -0,20
Nederland 1,33 -0,20
Polen 2,00 +0,46
Turkije 1,00 -0,54
USA 2,50 +0,96
Verenigd Koninkrijk 2,33 +0,80
Zwitserland 2,00 +0,46
uit een onbekend land van Afrika 1,00 -0,54
gemiddeld totaal (Belgen uitgezonderd) 1,54 -
TAB 2006 B 165-5
TAB 2006 B 165-5