Basisgegevens

Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 16.287 89,06%
Bilaterale overeenkomsten 1.308 7,15%
Algemene afwijkingen - 0,00%
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 60 0,33%
Individuele afwijkingen / Belgen 633 3,46%
algemeen totaal 18.288 100, -%
TAB 2005 B 162
TAB 2005 B 162
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 120 3 5 18 146
Frankrijk 11.725 87 193 157 12.162
Italië 143 70 82 49 344
Luxemburg 25 1 1 8 35
Nederland 2.775 24 34 54 2.887
Denemarken 4 - - - 4
Ierland 6 - - 2 8
Verenigd Koninkrijk 76 5 1 3 85
Griekenland 20 5 13 8 46
Spanje 157 46 49 42 294
Portugal 133 23 19 13 188
Oostenrijk 5 - - - 5
Finland 4 - - - 4
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2 - - - 2
Zweden 18 - - 1 19
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 19 1 - 1 21
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 7 1 1 - 9
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 14 - - 2 16
Tsjechische Republiek 8 - - - 8
Slovakije 1 - - - 1
Slovenië 3 - - - 3
totaal rechthebbenden 15.265 266 398 358 16.287
TAB 2005 B 163-1
TAB 2005 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 115 - 1 1 - 3 2 1 5 18 146
Frankrijk 11.413 28 18 45 14 108 69 117 193 157 12.162
Italië 91 7 22 2 6 20 48 17 82 49 344
Luxemburg 23 1 - - - 1 1 - 1 8 35
Nederland 2.682 2 4 18 12 40 20 21 34 54 2.887
Denemarken 4 - - - - - - - - - 4
Ierland 6 - - - - - - - - 2 8
Verenigd Koninkrijk 70 1 - - 1 4 5 - 1 3 85
Griekenland 14 2 3 - 2 1 2 1 13 8 46
Spanje 105 8 19 6 6 18 27 14 49 42 294
Portugal 98 2 7 4 3 19 16 7 19 13 188
Oostenrijk 5 - - - - - - - - - 5
Finland 4 - - - - - - - - - 4
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - - - - - - 2
Zweden 16 - - - 1 1 - - - 1 19
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 19 - 1 - - - - - - 1 21
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 7 - 1 - - - - - 1 - 9
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 14 - - - - - - - - 2 16
Tsjechische Republiek 8 - - - - - - - - - 8
Slovakije 1 - - - - - - - - - 1
Slovenië 3 - - - - - - - - - 3
totaal rechthebbenden 14.700 51 76 76 45 215 190 178 398 358 16.287
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 163-2
TAB 2005 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 107 9 1 3 120
Algerije - 6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6
Kroatië - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Bosnië-Herzegovina - 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3
Macedonië - 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3
Rep. Joegoslavië - 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4
Marokko - 358 279 157 347 1.141
Tunesië - 22 3 2 3 30
totaal rechthebbenden - 504 291 160 353 1.308
(*) Uitbetaald krachtens de bedragen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
TAB 2005 B 163-3
TAB 2005 B 163-3
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2005
aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
M.O.125 - -
M.O.156 (Spanje) - -
M.O.195-201 - -
M.O.213 - -
Totaal - -
TAB 2005 B 163-4
TAB 2005 B 163-4
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2005
aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
België 633 91,34%
Afrikaans land 1 0,14%
Chili 1 0,14%
Duitsland 2 0,29%
Europees land (niet EER) 1 0,14%
Frankrijk 7 1,01%
Ierland 1 0,14%
Israël 3 0,43%
Italië 10 1,44%
Marokko 2 0,29%
Nederland 7 1,01%
Pakistan 2 0,29%
Roemenië 1 0,14%
Rusland 2 0,29%
Spanje 2 0,29%
USA 3 0,43%
Verenigd Koninkrijk 9 1,30%
Zweden 1 0,14%
Zwitserland 5 0,72%
totaal 693 100, -%
TAB 2005 B 163-5
TAB 2005 B 163-5
Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2005
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
Europese Economische Ruimte 1,91 +0,009
Bilaterale overeenkomsten 2,09 +0,19
Algemene afwijkingen - -
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 1,50 -0,40
Individuele afwijkingen / Belgen 1,30 -0,60
totaal gemiddeld aantal 1,90 -
TAB 2005 B 164
TAB 2005 B 164
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 1,91 1,33 1,60 1,50 1,84
Frankrijk 1,98 1,55 1,83 1,62 1,97
Italië 1,54 1,83 1,46 1,10 1,52
Luxemburg 1,88 3,00 1,00 1,25 1,74
Nederland 1,78 1,54 1,68 1,28 1,77
Denemarken 2,00 - - - 2,00
Ierland 1,83 - - 1,00 1,63
Verenigd Koninkrijk 2,09 1,60 1,00 1,33 2,02
Griekenland 1,65 1,00 1,31 1,13 1,39
Spanje 1,67 1,35 1,49 1,50 1,56
Portugal 1,53 1,52 1,53 1,31 1,51
Oostenrijk 1,80 - - - 1,80
Finland 1,50 - - - 1,50
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - 2,50
Zweden 1,89 - - 1,00 1,84
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 1,89 1,00 - 1,00 1,81
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 2,29 1,00 3,00 - 2,22
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 2,00 - - 1,50 1,94
Tsjechische Republiek 2,13 - - - 2,13
Slovakije 3,00 - - - 3,00
Slovenië 1,67 - - - 1,67
totaal gemiddeld aantal 1,93 1,58 1,67 1,44 1,91
TAB 2005 B 165-1
TAB 2005 B 165-1
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen)/ rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 1,94 - 1,00 1,00 - 1,33 1,50 1,00 1,60 1,50 1,84
Frankrijk 1,99 1,50 1,33 1,71 1,50 1,56 1,61 1,63 1,83 1,62 1,97
Italië 1,69 1,00 1,45 1,00 1,67 1,25 2,00 1,29 1,46 1,10 1,52
Luxemburg 1,96 1,00 - - - 1,00 3,00 - 1,00 1,25 1,74
Nederland 1,79 1,50 2,25 1,50 1,75 1,65 1,40 1,52 1,68 1,28 1,77
Denemarken 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Ierland 1,83 - - - - - - - - 1,00 1,63
Verenigd Koninkrijk 2,11 1,00 - - 1,00 2,25 1,60 - 1,00 1,33 2,02
Griekenland 1,64 1,50 1,00 - 1,50 2,00 1,00 2,00 1,31 1,13 1,39
Spanje 1,70 1,63 1,26 1,50 1,33 1,67 1,41 1,64 1,49 1,50 1,56
Portugal 1,55 1,50 1,43 1,25 1,33 1,63 1,56 1,14 1,53 1,31 1,51
Oostenrijk 1,80 - - - - - - - - - 1,80
Finland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - - - - - - - 2,50
Zweden 1,88 - - - 3,00 1,00 - - - 1,00 1,84
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,89 - 1,00 - - - - - - 1,00 1,81
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 2,29 - 1,00 - - - - - 3,00 - 2,22
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2,00 - - - - - - - - 1,50 1,94
Tsjechische Republiek 2,13 - - - - - - - - - 2,13
Slovakije 3,00 - - - - - - - - - 3,00
Slovenië 1,67 - - - - - - - - - 1,67
totaal gemiddeld aantal 1,94 1,43 1,38 1,59 1,58 1,57 1,65 1,57 1,67 1,44 1,91
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 165-2
TAB 2005 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije n.v.t. 1,77 1,67 1,00 1,00 1,73
Algerije n.v.t. 1,83 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,83
Kroatië n.v.t. 2,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00
Bosnië-Herzegovina n.v.t. 1,67 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,67
Macedonië n.v.t. 1,67 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,67
Rep. Joegoslavië n.v.t. 2,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00
Marokko n.v.t. 2,09 2,17 1,92 2,24 2,13
Tunesië n.v.t. 2,09 1,33 2,00 2,67 2,07
totaal gemiddeld aantal n.v.t. 2,01 2,15 1,91 2,23 2,09
(*) Uitbetaald krachtens de bedragen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
TAB 2005 B 165-3
TAB 2005 B 165-3
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2005
gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
M.O.125 - -
M.O.156 (Spanje) - -
M.O.195-201 - -
M.O.213 - -
totaal gemiddeld aantal - -
TAB 2005 B 165-4
TAB 2005 B 165-4
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, individuele afwijkingen, op 31 december 2005
gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
Belg 1,30 -0,20
Afrikaans Land 1,00 -0,50
Chili 3,00 +1,50
Duitsland 2,00 +0,50
Europees land (niet EER) 1,00 -0,50
Frankrijk 1,00 -0,50
Ierland 1,00 -0,50
Israël 1,33 -0,17
Italië 1,20 -0,30
Marokko 1,00 -0,50
Nederland 1,29 -0,21
Pakistan 2,00 +0,50
Roemenië 1,00 -0,50
Rusland 1,50 +0,00
Spanje 1,00 -0,50
USA 2,33 +0,83
Verenigd Koninkrijk 2,22 +0,72
Zweden 1,00 -0,50
Zwitserland 1,60 +0,10
totaal gemiddeld aantal (Belgen uitgezonderd) 1,50 -
TAB 2005 B 165-5
TAB 2005 B 165-5