Basisgegevens

Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal rechthebbenden procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 23.923 92,363%
Bilaterale overeenkomsten 837 3,232%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 35 0,135%
Algemene afwijkingen, Belgen 711 2,745%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 30 0,116%
Individuele afwijkingen, Belgen 365 1,409%
algemeen totaal 25.901 100, -%
TAB 2013 B 162
TAB 2013 B 162
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 192 4 7 15 218
Frankrijk 15.426 92 319 167 16.004
Italië 168 50 53 35 306
Luxemburg 62 1 2 1 66
Nederland 3.329 60 53 58 3.500
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 81 7 2 2 92
Griekenland 31 4 6 5 46
Spanje 241 72 48 25 386
Portugal 268 19 22 13 322
Oostenrijk 6 - - - 6
Finland 4 1 - 2 7
Ijsland 1 1 - - 2
Noorwegen 9 1 - - 10
Zweden 20 1 1 - 22
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 47 2 1 1 51
Cyprus - - - - -
Estland 5 - - - 5
Hongarije 30 - 2 - 32
Letland 10 - - - 10
Litouwen 8 - - - 8
Malta 1 - - - 1
Polen 2.181 48 22 8 2.259
Tsjechische Republiek 28 1 1 2 32
Slovakije 56 2 2 - 60
Slovenië 9 1 - 2 12
Roemenië 330 3 1 2 336
Bulgarije 55 2 1 1 59
Kroatië 51 1 2 - 54
totaal aantal rechthebbenden 22.665 373 545 340 23.923
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 163-1
TAB 2013 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 176 - - 2 3 7 4 4 7 15 218
Frankrijk 14.940 36 23 59 22 108 69 261 319 167 16.004
Italië 107 3 14 13 6 26 36 13 53 35 306
Luxemburg 49 3 - 3 1 3 1 3 2 1 66
Nederland 3.112 8 6 22 17 107 54 63 53 58 3.500
Denemarken 4 - - - - - - 1 - - 5
Ierland 10 - - - - - - 1 - 1 12
Verenigd Koninkrijk 69 1 - 2 3 3 7 3 2 2 92
Griekenland 26 - 2 - 1 - 2 4 6 5 46
Spanje 170 12 23 11 7 35 49 6 48 25 386
Portugal 235 2 5 2 4 22 14 3 22 13 322
Oostenrijk 5 - - - - 1 - - - - 6
Finland 2 - - 1 - 1 1 - - 2 7
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Noorwegen 8 - - - - 1 1 - - - 10
Zweden 18 - - - - 2 1 - 1 - 22
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 43 1 - - 2 - 2 1 1 1 51
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 5 - - - - - - - - - 5
Hongarije 26 - - - - 3 - 1 2 - 32
Letland 10 - - - - - - - - - 10
Litouwen 8 - - - - - - - - - 8
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 2.086 1 13 8 23 47 35 16 22 8 2.259
Tsjechische Republiek 25 - - - 1 2 1 - 1 2 32
Slovakije 55 - 1 - - 1 1 - 2 - 60
Slovenië 7 1 - 1 - - 1 - - 2 12
Roemenië 314 - 3 - 4 12 - - 1 2 336
Bulgarije 50 - - 1 2 2 2 - 1 1 59
Kroatië 49 1 1 - - - - 1 2 - 54
totaal aantal rechthebbenden 21.611 69 91 125 96 383 282 381 545 340 23.923
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 163-2
TAB 2013 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 107 6 5 11 129
Algerije - 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3
Bosnië-Herzegovina - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Kosovo - 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4
Marokko - 231 191 133 101 656
Tunesië - 23 4 3 6 36
totaal - 369 201 141 118 829
totaal Kroatië (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
totaal Macedonië (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8
totaal aantal rechthebbenden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 837
(*) Uitbetaald volgens de speciale schalen bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaald volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
TAB 2013 B 163-3
TAB 2013 B 163-3
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2013
Ministeriële Omzendbrief aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
a) M.O.125 (San Marino) - -
b) M.O.156 (Spanje) - -
c) M.O.195-201 - -
d) M.O.213 - -
e-2) M.O.599, totaal Belgen 711 95,308%
f-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 35 4,69%
Afrika 2 0,27%
Azië 1 0,13%
Bosnië-Herzegovina 1 0,13%
Frankrijk 4 0,54%
Georgië 1 0,13%
Groot-Brittannië 2 0,27%
Ierland 1 0,13%
Israël 3 0,40%
Italië 4 0,54%
Luxemburg 2 0,27%
Nederland 5 0,67%
Oekraïne 1 0,13%
Spanje 3 0,40%
Verenigd Koninkrijk 1 0,13%
Zweden 3 0,40%
Zwitserland 1 0,13%
algemeen totaal 746 100, -%
TAB 2013 B 163-4
TAB 2013 B 163-4
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2013
Nationaliteit van de rechthebbenden aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
België 365 92,405%
Afrika 1 0,253%
Amerika 4 1,013%
Bosnië-Herzegovina 1 0,253%
Frankrijk 7 1,772%
Griekenland 1 0,253%
Groot-Brittannië 5 1,266%
India 1 0,253%
Italië 6 1,519%
Marokko 1 0,253%
Nederland 1 0,253%
Zwitserland 2 0,506%
totaal vreemdelingen 30 7,595%
totaal aantal rechthebbenden 395 100, -%
TAB 2013 B 163-5
TAB 2013 B 163-5
Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
a) Europese Economische Ruimte 1,879 +0,032
b) Bilaterale overeenkomsten 1,847 +0,000
c-1) Algemene afwijkingen, vreemdelingen 1,229 -0,618
c-2) Algemene afwijkingen, Belgen 1,087 -0,760
d-1) Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 1,533 -0,314
d-2) Individuele afwijkingen, Belgen 1,282 -0,565
gemiddeld totaal 1,847 -
TAB 2013 B 164
TAB 2013 B 164
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 1,896 1,000 1,714 1,267 1,830
Frankrijk 1,946 1,424 1,950 1,503 1,938
Italië 1,720 2,060 1,962 1,143 1,752
Luxemburg 1,565 1,000 1,000 1,000 1,530
Nederland 1,831 2,200 1,755 1,552 1,832
Denemarken 2,400 - - - 2,400
Ierland 2,000 - - 2,000 2,000
Verenigd Koninkrijk 2,037 2,571 1,500 1,500 2,054
Griekenland 1,645 1,500 1,500 1,200 1,565
Spanje 1,880 2,097 1,792 1,400 1,878
Portugal 1,556 1,368 1,500 1,231 1,528
Oostenrijk 1,833 - - - 1,833
Finland 1,750 3,000 - 1,000 1,714
Ijsland 1,000 1,000 - - 1,000
Noorwegen 1,667 2,000 - - 1,700
Zweden 1,850 1,000 1,000 - 1,773
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 2,234 1,500 2,000 1,000 2,176
Cyprus - - - - -
Estland 1,800 - - - 1,800
Hongarije 2,000 - 2,000 - 2,000
Letland 2,400 - - - 2,400
Litouwen 1,750 - - - 1,750
Malta 2,000 - - - 2,000
Polen 1,684 1,792 1,636 1,625 1,685
Tsjechische Republiek 1,607 4,000 1,000 1,000 1,625
Slovakije 1,661 3,000 2,000 - 1,717
Slovenië 1,333 1,000 - 1,500 1,333
Roemenië 1,573 1,667 5,000 1,000 1,580
Bulgarije 1,436 1,500 1,000 1,000 1,424
Kroatië 1,549 1,000 2,000 - 1,556
gemiddeld totaal 1,887 1,845 1,875 1,432 1,879
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 165-1
TAB 2013 B 165-1
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,915 - - 1,000 1,667 1,286 1,000 2,750 1,714 1,267 1,830
Frankrijk 1,956 1,417 1,217 1,576 1,500 1,676 1,493 1,693 1,950 1,503 1,938
Italië 1,710 1,000 1,786 1,308 2,667 1,962 2,167 1,462 1,962 1,143 1,752
Luxemburg 1,673 1,000 - 1,000 1,000 1,333 1,000 1,333 1,000 1,000 1,530
Nederland 1,840 1,375 1,667 1,273 1,588 1,804 2,259 1,762 1,755 1,552 1,832
Denemarken 2,250 - - - - - - 3,000 - - 2,400
Ierland 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 2,000
Verenigd Koninkrijk 2,058 1,000 - 2,000 2,000 1,333 2,571 2,667 1,500 1,500 2,054
Griekenland 1,731 - 1,500 - 1,000 - 1,500 1,250 1,500 1,200 1,565
Spanje 1,841 1,083 1,435 2,000 1,857 2,371 2,408 1,500 1,792 1,400 1,878
Portugal 1,557 1,500 1,400 1,000 1,500 1,545 1,357 2,000 1,500 1,231 1,528
Oostenrijk 2,000 - - - - 1,000 - - - - 1,833
Finland 2,000 - - 1,000 - 2,000 3,000 - - 1,000 1,714
Ijsland 1,000 - - - - - 1,000 - - - 1,000
Noorwegen 1,625 - - - - 2,000 2,000 - - - 1,700
Zweden 1,889 - - - - 1,500 1,000 - 1,000 - 1,773
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,209 1,000 - - 3,000 - 1,500 3,000 2,000 1,000 2,176
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,800 - - - - - - - - - 1,800
Hongarije 2,115 - - - - 1,333 - 1,000 2,000 - 2,000
Letland 2,400 - - - - - - - - - 2,400
Litouwen 1,750 - - - - - - - - - 1,750
Malta 2,000 - - - - - - - - - 2,000
Polen 1,691 2,000 1,923 2,125 1,609 1,298 1,743 1,750 1,636 1,625 1,685
Tsjechische Republiek 1,640 - - - 1,000 1,500 4,000 - 1,000 1,000 1,625
Slovakije 1,636 - 3,000 - - 3,000 3,000 - 2,000 - 1,717
Slovenië 1,429 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 1,500 1,333
Roemenië 1,592 - 1,667 - 1,000 1,250 - - 5,000 1,000 1,580
Bulgarije 1,460 - - 1,000 1,500 1,000 1,500 - 1,000 1,000 1,424
Kroatië 1,551 1,000 1,000 - - - - 2,000 2,000 - 1,556
gemiddeld totaal 1,898 1,304 1,538 1,528 1,656 1,710 1,943 1,717 1,875 1,432 1,879
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 165-2
TAB 2013 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties (kolenmijnen) (**) speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 1,673 1,500 1,400 2,091 1,690
Algerije - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Bosnië-Herzegovina - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Servië - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Montenegro - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Kosovo - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
Marokko - 1,896 2,021 1,722 1,743 1,873
Tunesië - 2,000 1,250 2,667 1,500 1,889
gemiddeld totaal - - - - - -
totaal Kroatië (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,000
totaal Macedonië (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,125
gemiddeld algemeen totaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,847
(*) Uitbetaald krachtens de speciale schalen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
(**) Uitbetaling volgens de Belgische schaal van de gewone bijslag
TAB 2013 B 165-3
TAB 2013 B 165-3
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2013
Ministeriële Omzendbrief gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende
M.O.125 (San Marino) -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal vreemdelingen 1,229
M.O.599, totaal Belgen 1,087
TAB 2013 B 165-4
TAB 2013 B 165-4
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, individuele afwijkingen, op 31 december 2013
nationaliteit van de rechthebbende gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
België 1,282 -0,251
Afrika 2,000 +0,467
Amerika 1,750 +0,217
Bosnië-Herzegovina 1,000 -0,533
Frankrijk 1,286 -0,248
Griekenland 1,000 -0,533
Groot-Brittannië 2,400 +0,867
India 1,000 -0,533
Italië 1,000 -0,533
Marokko 1,000 -0,533
Nederland 2,000 +0,467
Zwitserland 2,000 +0,467
gemiddeld aantal (Belgen uitgezonderd) 1,533 -
TAB 2013 B 165-5
TAB 2013 B 165-5