Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 272 1,381%
2 5.246 2,838%
3 2.588 2,555%
13 4.625 2,005%
19 6.194 2,006%
24 2.643 15,849%
32 4.897 2,775%
35 3.468 2,466%
39 9.391 2,763%
41 3.633 2,761%
43 6.418 2,184%
62 37 1,011%
78 1.175 5,783%
80 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
83 121 22,787%
FAMIFED 3.231 1,106%
totaal 53.939 2,376%
TAB 2014 B 121
TAB 2014 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 19.701 0,868%
2 184.852 8,143%
3 101.298 4,462%
13 230.683 10,162%
19 308.771 13,602%
24 16.676 0,735%
32 176.492 7,775%
35 140.617 6,194%
39 339.921 14,974%
41 131.565 5,796%
43 293.831 12,944%
62 3.659 0,161%
78 20.317 0,895%
80 8.935 0,394%
83 531 0,023%
FAMIFED 292.243 12,874%
totaal 2.270.092 100, -%
TAB 2014 D 111
TAB 2014 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 11.518 5.957 1.745 373 108 19.701
2 108.408 53.557 16.429 4.541 1.917 184.852
3 56.719 31.295 9.543 2.639 1.102 101.298
13 130.833 73.391 19.834 5.015 1.610 230.683
19 170.565 98.956 28.938 7.471 2.841 308.771
24 10.222 4.733 1.306 307 108 16.676
32 96.937 55.039 17.793 4.896 1.827 176.492
35 78.298 44.783 13.107 3.229 1.200 140.617
39 195.675 102.563 31.147 7.869 2.667 339.921
41 78.020 37.933 11.707 2.935 970 131.565
43 158.571 95.678 29.377 7.381 2.824 293.831
62 2.107 1.164 315 62 11 3.659
78 11.466 6.159 1.926 552 214 20.317
80 5.307 2.672 704 182 70 8.935
83 356 142 22 8 3 531
FAMIFED 162.069 84.902 33.016 8.465 3.791 292.243
totaal 1.277.071 698.924 216.909 55.925 21.263 2.270.092
TAB 2014 D 112
TAB 2014 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 5.571 5.381 5.446 3.231 72 19.701
2 52.788 50.058 48.313 31.820 1.873 184.852
3 30.989 27.226 25.543 16.626 914 101.298
13 58.495 61.044 60.009 48.281 2.854 230.683
19 78.991 81.587 81.642 64.799 1.752 308.771
24 4.211 4.564 4.659 3.092 150 16.676
32 49.736 49.450 47.388 28.952 966 176.492
35 38.813 38.328 37.364 25.235 877 140.617
39 91.153 91.510 89.223 65.879 2.156 339.921
41 34.388 35.351 35.051 25.653 1.122 131.565
43 83.675 83.694 75.051 50.855 556 293.831
62 861 980 1.091 706 21 3.659
78 5.752 5.406 5.364 3.681 114 20.317
80 2.366 2.465 2.533 1.404 167 8.935
83 118 133 148 121 11 531
FAMIFED 89.341 80.901 74.403 44.265 3.333 292.243
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
TAB 2014 D 113
TAB 2014 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.694 92 219 49 2.054
2 16.559 276 2.461 620 19.916
3 8.892 108 1.149 323 10.472
13 24.578 236 2.236 757 27.807
19 34.235 289 3.088 1.029 38.641
24 1.591 33 211 56 1.891
32 16.558 190 1.123 530 18.401
35 13.655 82 1.593 514 15.844
39 34.106 425 3.380 1.048 38.959
41 12.728 339 1.651 351 15.069
43 27.533 234 2.238 811 30.816
62 362 57 46 18 483
78 1.952 26 236 70 2.284
80 819 11 134 38 1.002
83 65 1 2 2 70
FAMIFED 24.189 788 2.174 1.414 28.565
totaal 219.516 3.187 21.941 7.630 252.274
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2014 D 114
TAB 2014 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 901 25 251 1.177
2 9.149 64 2.691 11.904
3 4.610 66 1.478 6.154
13 16.301 79 4.094 20.474
19 21.340 78 4.740 26.158
24 865 15 321 1.201
32 9.459 54 1.038 10.551
35 7.534 18 1.839 9.391
39 22.064 88 4.768 26.920
41 8.029 164 2.391 10.584
43 16.876 69 3.094 20.039
62 171 20 32 223
78 1.119 9 269 1.397
80 300 4 98 402
83 40 - 11 51
FAMIFED 13.454 316 1.930 15.700
totaal 132.212 1.069 29.045 162.326
TAB 2014 D 115
TAB 2014 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 58 14 72
2 1.295 578 1.873
3 553 361 914
13 2.152 702 2.854
19 1.296 456 1.752
24 132 18 150
32 722 244 966
35 676 201 877
39 1.541 615 2.156
41 904 218 1.122
43 358 198 556
62 16 5 21
78 85 29 114
80 111 56 167
83 10 1 11
FAMIFED 3.333 0 3.333
totaal 13.242 3.696 16.938
TAB 2014 D 116
TAB 2014 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 17.216 1.472 751 262 19.701
2 156.196 14.810 10.458 3.388 184.852
3 86.150 8.699 4.982 1.467 101.298
13 212.473 8.917 5.937 3.356 230.683
19 277.640 15.420 11.023 4.688 308.771
24 14.284 1.092 907 393 16.676
32 149.909 14.740 8.932 2.911 176.492
35 127.355 6.609 4.581 2.072 140.617
39 285.770 29.277 18.364 6.510 339.921
41 109.932 11.232 7.734 2.667 131.565
43 265.977 20.332 4.524 2.998 293.831
62 3.309 167 131 52 3.659
78 18.422 831 708 356 20.317
80 8.256 390 191 98 8.935
83 466 15 34 16 531
FAMIFED 200.532 50.611 34.755 6.345 292.243
totaal 1.933.887 184.614 114.012 37.579 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 117
TAB 2014 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 15.214 136 533 682 46 605 1.441 31 751 262 19.701
2 133.487 2.296 3.117 9.741 723 6.832 13.936 874 10.458 3.388 184.852
3 76.117 1.198 1.518 3.759 733 2.825 8.108 591 4.982 1.467 101.298
13 193.188 3.263 1.585 6.822 1.874 5.741 7.822 1.095 5.937 3.356 230.683
19 253.880 2.400 2.546 9.962 1.234 7.618 14.714 706 11.023 4.688 308.771
24 12.657 204 326 486 43 568 1.066 26 907 393 16.676
32 132.696 1.391 3.699 6.980 479 4.664 14.300 440 8.932 2.911 176.492
35 117.388 1.167 1.685 3.547 314 3.254 6.341 268 4.581 2.072 140.617
39 251.871 3.232 3.900 15.931 1.446 9.390 27.948 1.329 18.364 6.510 339.921
41 95.464 1.568 3.336 4.620 461 4.483 10.897 335 7.734 2.667 131.565
43 253.172 1.162 1.710 8.804 230 899 19.589 743 4.524 2.998 293.831
62 3.068 34 28 71 13 95 163 4 131 52 3.659
78 16.318 160 342 921 74 607 794 37 708 356 20.317
80 4.150 101 96 3.666 35 208 371 19 191 98 8.935
83 422 16 1 14 4 9 11 4 34 16 531
FAMIFED 151.309 4.420 6.251 25.827 2.926 9.799 49.181 1.430 34.755 6.345 292.243
totaal 1.710.401 22.748 30.673 101.833 10.635 57.597 176.682 7.932 114.012 37.579 2.270.092
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 118
TAB 2014 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 73 20 93
2 1.265 235 1.500
3 787 115 902
13 1.424 266 1.690
19 1.898 492 2.390
24 92 22 114
32 1.084 427 1.511
35 962 171 1.133
39 1.871 362 2.233
41 694 178 872
43 2.100 299 2.399
62 13 5 18
78 105 36 141
80 98 35 133
83 11 2 13
FAMIFED 3.289 517 3.806
totaal 15.766 3.182 18.948
TAB 2014 D 119
TAB 2014 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 491 2,492%
2 4.135 2,237%
3 2.241 2,212%
13 4.369 1,894%
19 6.103 1,977%
24 307 1,841%
32 3.765 2,133%
35 3.506 2,493%
39 6.522 1,919%
41 2.599 1,975%
43 5.503 1,873%
62 134 3,662%
78 481 2,367%
80 214 2,395%
83 10 1,883%
FAMIFED 8.923 3,053%
totaal 49.303 2,172%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2014 D 122
TAB 2014 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 - - - -
2 12 9 22 43
3 2 2 5 9
13 2 9 9 20
19 8 21 14 43
24 - - 6 6
32 10 11 13 34
35 - 5 8 13
39 13 18 11 42
41 6 4 10 20
43 2 15 11 28
62 - - - -
78 1 2 1 4
80 - - - -
83 - - - -
FAMIFED 47 11 27 85
totaal 103 107 137 347
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2014 D 123-1
TAB 2014 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2014
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 224 5 73 64 57 24 16 28 491
2 4 1.734 131 487 529 517 260 186 244 4.092
3 1 1.092 52 257 222 283 106 90 129 2.232
13 4 1.790 117 587 440 599 339 203 270 4.349
19 10 2.693 166 725 658 760 413 295 340 6.060
24 - 133 10 36 39 44 14 7 18 301
32 3 1.601 101 473 385 499 280 153 236 3.731
35 9 1.657 462 426 - 439 211 135 154 3.493
39 10 2.559 190 795 757 888 460 367 454 6.480
41 2 1.000 82 350 365 323 183 129 145 2.579
43 3 2.434 147 714 507 725 381 260 304 5.475
62 - 56 2 21 13 17 16 3 6 134
78 1 202 12 66 56 66 33 17 24 477
80 1 102 6 33 10 21 13 10 18 214
83 - 4 1 4 - - - 1 0 10
FAMIFED 12 3.379 349 1.005 1.327 1.169 645 400 552 8.838
totaal 60 20.660 1.833 6.052 5.372 6.407 3.378 2.272 2.922 48.956
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2014 D 123-2
TAB 2014 D 123-2
Kinderen van vreemde werknemers
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2014 V 120