Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 250 1,268%
2 5.017 2,789%
3 2.043 1,983%
13 4.402 1,905%
19 5.727 2,248%
24 2.572 15,221%
32 4.545 2,993%
35 2.946 2,830%
39 7.667 2,929%
41 3.504 3,107%
43 5.566 2,219%
53 727 1,637%
62 43 1,155%
78 917 7,174%
80 127 1,420%
83 129 22,751%
NMBS - -
RKW 1.657 0,633%
totaal werknemersstelsel 47.839 2,347%
TAB 2013 B 121
TAB 2013 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 19.719 0,968%
2 179.879 8,826%
3 103.010 5,054%
13 231.057 11,337%
19 254.760 12,501%
24 16.898 0,829%
32 151.868 7,452%
35 104.107 5,108%
39 261.768 12,844%
41 112.775 5,534%
43 250.852 12,309%
53 44.410 2,179%
62 3.723 0,183%
78 12.783 0,627%
80 8.946 0,439%
83 567 0,028%
NMBS 18.951 0,930%
RKW 261.920 12,852%
totaal werknemersstelsel 2.037.993 100, -%
TAB 2013 D 111
TAB 2013 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 11.511 5.971 1.738 383 116 19.719
2 105.481 52.046 16.067 4.469 1.816 179.879
3 57.905 31.694 9.657 2.677 1.077 103.010
13 131.463 73.279 19.684 5.012 1.619 231.057
19 141.326 81.508 23.360 6.175 2.391 254.760
24 10.318 4.824 1.337 312 107 16.898
32 83.987 47.293 14.956 4.089 1.543 151.868
35 58.564 33.053 9.292 2.323 875 104.107
39 151.449 78.992 23.589 5.803 1.935 261.768
41 67.295 32.244 9.927 2.466 843 112.775
43 136.977 81.434 24.172 6.025 2.244 250.852
53 25.076 13.573 4.046 1.229 486 44.410
62 2.130 1.189 324 65 15 3.723
78 7.319 3.975 1.078 287 124 12.783
80 5.392 2.641 672 171 70 8.946
83 373 155 26 8 5 567
NMBS 11.698 5.592 1.353 253 55 18.951
RKW 144.990 75.659 29.733 7.933 3.605 261.920
totaal werknemersstelsel 1.153.254 625.122 191.011 49.680 18.926 2.037.993
TAB 2013 D 112
TAB 2013 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 5.595 5.386 5.453 3.211 74 19.719
2 52.725 48.428 47.231 29.645 1.850 179.879
3 32.031 27.252 26.351 16.464 912 103.010
13 59.455 60.255 60.755 47.670 2.922 231.057
19 71.323 67.974 66.503 47.788 1.172 254.760
24 4.357 4.607 4.693 3.087 154 16.898
32 45.964 42.562 40.287 22.297 758 151.868
35 30.795 28.063 27.536 17.046 667 104.107
39 72.051 70.325 68.665 48.799 1.928 261.768
41 30.419 30.012 30.060 21.163 1.121 112.775
43 74.719 70.555 63.501 41.579 498 250.852
53 12.966 12.107 11.709 7.546 82 44.410
62 878 985 1.145 693 22 3.723
78 3.657 3.502 3.481 2.065 78 12.783
80 2.385 2.421 2.546 1.415 179 8.946
83 136 147 162 111 11 567
NMBS 5.642 5.086 4.363 3.858 2 18.951
RKW 82.127 71.909 67.599 38.368 1.917 261.920
totaal werknemersstelsel 587.225 551.576 532.040 352.805 14.347 2.037.993
TAB 2013 D 113
TAB 2013 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.652 104 204 49 2.009
2 15.698 290 2.537 603 19.128
3 8.908 137 1.246 323 10.614
13 24.889 263 2.261 759 28.172
19 25.936 242 2.630 833 29.641
24 1.566 38 240 51 1.895
32 13.155 162 945 420 14.682
35 9.369 68 1.298 421 11.156
39 25.490 344 2.774 813 29.421
41 10.446 327 1.607 295 12.675
43 22.823 213 2.054 669 25.759
53 4.058 65 523 146 4.792
62 346 57 53 14 470
78 1.153 25 168 48 1.394
80 793 18 132 37 980
83 65 3 4 1 73
NMBS 1.899 20 140 47 2.106
RKW 21.039 642 2.295 1.255 25.231
totaal werknemersstelsel 189.285 3.018 21.111 6.784 220.198
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2013 D 114
TAB 2013 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 911 23 268 1.202
2 8.108 60 2.349 10.517
3 4.530 46 1.274 5.850
13 15.616 64 3.818 19.498
19 14.710 52 3.385 18.147
24 852 15 325 1.192
32 6.793 31 791 7.615
35 4.479 8 1.403 5.890
39 15.685 59 3.634 19.378
41 6.416 126 1.946 8.488
43 13.167 59 2.594 15.820
53 2.269 12 473 2.754
62 164 23 36 223
78 504 2 165 671
80 286 1 148 435
83 31 - 7 38
NMBS 1.536 6 210 1.752
RKW 11.214 213 1.710 13.137
totaal werknemersstelsel 107.271 800 24.536 132.607
TAB 2013 D 115
TAB 2013 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 60 14 74
2 1.270 580 1.850
3 556 356 912
13 2.218 704 2.922
19 828 344 1.172
24 136 18 154
32 509 249 758
35 474 193 667
39 1.375 553 1.928
41 898 223 1.121
43 337 161 498
53 70 12 82
62 17 5 22
78 49 29 78
80 120 59 179
83 10 1 11
NMBS 1 1 2
RKW 1.917 0 1.917
totaal werknemersstelsel 10.845 3.502 14.347
TAB 2013 D 116
TAB 2013 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 17.189 1.545 726 259 19.719
2 152.321 14.895 9.525 3.138 179.879
3 88.234 8.739 4.701 1.336 103.010
13 212.473 9.392 5.734 3.458 231.057
19 226.647 15.183 9.516 3.414 254.760
24 14.437 1.196 872 393 16.898
32 126.830 14.835 8.034 2.169 151.868
35 92.977 6.184 3.700 1.246 104.107
39 217.222 25.104 14.481 4.961 261.768
41 92.271 11.492 6.833 2.179 112.775
43 226.762 17.764 3.902 2.424 250.852
53 36.659 4.850 2.310 591 44.410
62 3.372 176 123 52 3.723
78 11.473 716 405 189 12.783
80 8.275 389 178 104 8.946
83 521 14 24 8 567
NMBS 18.894 35 11 11 18.951
RKW 169.129 53.895 32.589 6.307 261.920
totaal werknemersstelsel 1.715.686 186.404 103.664 32.239 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 117
TAB 2013 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 15.342 142 511 612 45 537 1.517 28 726 259 19.719
2 129.677 2.207 4.553 8.986 663 6.235 14.097 798 9.525 3.138 179.879
3 78.236 1.196 1.882 3.467 822 2.631 8.077 662 4.701 1.336 103.010
13 193.992 3.237 1.772 6.570 1.857 5.045 8.223 1.169 5.734 3.458 231.057
19 204.641 1.849 3.230 9.503 928 6.496 14.660 523 9.516 3.414 254.760
24 12.812 232 316 458 44 575 1.170 26 872 393 16.898
32 110.268 1.183 3.670 7.308 322 4.079 14.510 325 8.034 2.169 151.868
35 84.218 970 1.689 3.127 254 2.719 5.993 191 3.700 1.246 104.107
39 190.050 2.827 3.274 13.041 1.091 6.939 24.076 1.028 14.481 4.961 261.768
41 78.568 1.537 3.725 4.272 370 3.799 11.185 307 6.833 2.179 112.775
43 214.022 1.093 1.945 8.432 239 1.031 17.215 549 3.902 2.424 250.852
53 30.807 224 563 3.367 102 1.596 4.787 63 2.310 591 44.410
62 3.136 35 29 70 6 96 170 6 123 52 3.723
78 10.291 134 198 499 56 295 702 14 405 189 12.783
80 4.140 102 180 3.620 41 192 372 17 178 104 8.946
83 476 16 13 4 5 7 9 5 24 8 567
NMBS 18.891 1 2 - - - 35 - 11 11 18.951
RKW 115.714 2.970 8.775 29.730 2.709 9.231 52.450 1.445 32.589 6.307 261.920
totaal werknemersstelsel 1.495.281 19.955 36.327 103.066 9.554 51.503 179.248 7.156 103.664 32.239 2.037.993
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 118
TAB 2013 D 118
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen
1 68 23 91
2 1.217 230 1.447
3 827 131 958
13 1.416 276 1.692
19 1.695 403 2.098
24 85 25 110
32 1.004 381 1.385
35 839 130 969
39 1.559 313 1.872
41 680 153 833
43 1.926 269 2.195
53 262 65 327
62 12 5 17
78 74 35 109
80 98 26 124
83 10 2 12
NMBS 33 20 53
RKW 3.256 493 3.749
totaal werknemersstelsel 15.061 2.980 18.041
TAB 2013 D 119
TAB 2013 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 498 2,525%
2 4.068 2,262%
3 2.241 2,176%
13 4.417 1,912%
19 5.543 2,176%
24 313 1,852%
32 3.385 2,229%
35 2.896 2,782%
39 5.216 1,993%
41 2.320 2,057%
43 4.841 1,930%
53 950 2,139%
62 125 3,358%
78 365 2,855%
80 211 2,359%
83 12 2,116%
NMBS 374 1,974%
RKW 8.478 3,237%
totaal werknemersstelsel 46.253 2,270%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 122
TAB 2013 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 1 - 2 3
2 14 17 32 63
3 4 12 5 21
13 4 32 24 60
19 18 29 26 73
24 - 1 7 8
32 12 19 14 45
35 4 9 13 26
39 14 30 13 57
41 7 10 12 29
43 7 25 21 53
53 6 5 9 20
62 - - 1 1
78 1 1 - 2
80 1 2 - 3
83 - - - -
NMBS - 1 3 4
RKW 49 32 36 117
totaal werknemersstelsel 142 225 218 585
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 123-1
TAB 2013 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 216 8 76 66 58 30 13 28 495
2 6 1.701 128 442 535 507 271 180 235 4.005
3 1 1.038 54 264 231 293 120 85 134 2.220
13 1 1.703 118 611 455 643 336 219 271 4.357
19 10 2.424 160 664 593 691 368 248 312 5.470
24 - 132 14 41 40 39 13 8 18 305
32 5 1.400 103 426 358 442 257 149 200 3.340
35 7 1.351 418 353 - 345 170 106 120 2.870
39 2 1.944 174 624 662 715 360 301 377 5.159
41 1 859 81 295 344 291 164 116 140 2.291
43 5 2.003 169 611 471 674 353 233 269 4.788
53 - 400 30 109 110 139 47 38 57 930
62 - 42 1 22 14 19 13 7 6 124
78 2 169 10 50 31 47 25 10 19 363
80 1 94 5 31 9 23 14 14 17 208
83 - 6 1 4 - - - 1 0 12
NMBS - 170 5 43 47 38 34 17 16 370
RKW 9 3.016 367 933 1.355 1.157 611 374 539 8.361
totaal werknemersstelsel 50 18.668 1.846 5.599 5.321 6.121 3.186 2.119 2.758 45.668
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 123-2
TAB 2013 D 123-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde werknemers per kinderbijslagfonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal kinderen van vreemde werknemers in België % in totaal aantal kinderen per fonds
1 1.397 7,085%
2 19.921 11,075%
3 12.819 12,444%
13 15.412 6,670%
19 20.820 8,172%
24 1.929 11,416%
32 18.891 12,439%
35 6.401 6,148%
39 28.343 10,828%
41 13.557 12,021%
43 21.797 8,689%
53 4.588 10,331%
62 266 7,145%
78 1.101 8,613%
80 402 4,494%
83 20 3,527%
NMBS - -
RKW 38.848 14,832%
totaal werknemersstelsel 206.512 10,133%
TAB 2013 V 120
TAB 2013 V 120