Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 234 1,229%
2 4.922 2,692%
3 1.945 1,899%
13 4.333 1,854%
19 5.769 2,233%
24 2.701 15,623%
32 4.381 2,937%
35 2.739 2,719%
39 7.337 2,820%
41 3.433 3,070%
43 5.087 2,074%
53 740 1,582%
62 38 0,988%
78 782 6,927%
80 135 1,513%
83 144 23,802%
NMBS - -
RKW 2.010 0,793%
totaal werknemersstelsel 46.730 2,308%
TAB 2012 B 121
TAB 2012 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 19.047 0,941%
2 182.853 9,030%
3 102.427 5,058%
13 233.763 11,544%
19 258.335 12,758%
24 17.289 0,854%
32 149.173 7,367%
35 100.724 4,974%
39 260.175 12,848%
41 111.814 5,522%
43 245.326 12,115%
53 46.768 2,310%
62 3.845 0,190%
78 11.289 0,557%
80 8.923 0,441%
83 605 0,030%
NMBS 19.062 0,941%
RKW 253.540 12,521%
totaal werknemersstelsel 2.024.958 100, -%
TAB 2012 D 111
TAB 2012 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 11.079 5.798 1.676 371 123 19.047
2 106.920 52.862 16.455 4.673 1.943 182.853
3 57.860 31.497 9.458 2.580 1.032 102.427
13 133.046 74.118 19.859 5.058 1.682 233.763
19 143.347 82.606 23.659 6.299 2.424 258.335
24 10.566 4.939 1.359 315 110 17.289
32 82.583 46.274 14.766 3.975 1.575 149.173
35 56.772 32.014 8.909 2.198 831 100.724
39 150.411 78.331 23.633 5.823 1.977 260.175
41 66.747 31.956 9.823 2.444 844 111.814
43 134.180 79.525 23.669 5.864 2.088 245.326
53 26.370 14.396 4.247 1.244 511 46.768
62 2.178 1.236 338 76 17 3.845
78 6.440 3.505 953 266 125 11.289
80 5.405 2.617 666 169 66 8.923
83 403 164 24 8 6 605
NMBS 11.826 5.611 1.328 245 52 19.062
RKW 147.079 70.652 24.607 7.696 3.506 253.540
totaal werknemersstelsel 1.153.212 618.101 185.429 49.304 18.912 2.024.958
TAB 2012 D 112
TAB 2012 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 5.367 5.187 5.263 3.153 77 19.047
2 53.607 49.089 47.603 30.652 1.902 182.853
3 31.691 26.898 26.562 16.344 932 102.427
13 60.599 60.191 61.996 47.974 3.003 233.763
19 73.125 68.334 67.903 47.770 1.203 258.335
24 4.531 4.736 4.761 3.103 158 17.289
32 45.970 41.790 39.563 21.064 786 149.173
35 29.909 26.966 26.879 16.278 692 100.724
39 72.503 69.766 68.292 47.628 1.986 260.175
41 30.466 29.611 29.550 21.041 1.146 111.814
43 74.240 68.425 62.273 39.873 515 245.326
53 13.948 12.874 12.212 7.648 86 46.768
62 886 1.021 1.214 702 22 3.845
78 3.182 3.129 3.085 1.815 78 11.289
80 2.331 2.384 2.604 1.422 182 8.923
83 146 141 179 127 12 605
NMBS 5.394 4.775 4.486 4.404 3 19.062
RKW 79.725 69.718 65.158 36.959 1.980 253.540
totaal werknemersstelsel 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
TAB 2012 D 113
TAB 2012 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.596 111 244 51 2.002
2 16.351 322 2.825 598 20.096
3 8.926 121 1.282 316 10.645
13 25.621 265 2.493 739 29.118
19 26.574 236 2.857 761 30.428
24 1.602 44 266 51 1.963
32 12.695 154 915 405 14.169
35 9.127 69 1.350 354 10.900
39 25.396 339 2.831 826 29.392
41 10.611 306 1.716 286 12.919
43 22.274 210 1.985 597 25.066
53 4.184 51 522 132 4.889
62 348 72 43 17 480
78 1.010 19 156 51 1.236
80 797 9 139 38 983
83 72 - 8 2 82
NMBS 2.255 19 133 59 2.466
RKW 20.537 285 2.538 1.214 24.574
totaal werknemersstelsel 189.976 2.632 22.303 6.497 221.408
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2012 D 114
TAB 2012 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 850 21 280 1.151
2 7.982 45 2.529 10.556
3 4.427 41 1.231 5.699
13 15.125 63 3.668 18.856
19 14.119 48 3.175 17.342
24 851 18 271 1.140
32 6.104 17 774 6.895
35 4.125 6 1.247 5.378
39 14.660 63 3.513 18.236
41 6.080 113 1.929 8.122
43 12.298 55 2.454 14.807
53 2.263 15 481 2.759
62 161 31 30 222
78 451 2 126 579
80 321 - 118 439
83 39 - 6 45
NMBS 1.673 3 262 1.938
RKW 10.472 103 1.810 12.385
totaal werknemersstelsel 102.001 644 23.904 126.549
TAB 2012 D 115
TAB 2012 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 60 17 77
2 1.320 582 1.902
3 566 366 932
13 2.323 680 3.003
19 857 346 1.203
24 140 18 158
32 531 255 786
35 496 196 692
39 1.425 561 1.986
41 922 224 1.146
43 349 166 515
53 72 14 86
62 17 5 22
78 49 29 78
80 124 58 182
83 11 1 12
NMBS 1 2 3
RKW Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.980
totaal werknemersstelsel 9.263 3.520 14.763
TAB 2012 D 116
TAB 2012 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 16.631 1.444 703 269 19.047
2 155.288 15.530 8.799 3.236 182.853
3 88.230 8.267 4.560 1.370 102.427
13 215.058 9.586 5.533 3.586 233.763
19 230.842 15.015 9.114 3.364 258.335
24 14.865 1.190 816 418 17.289
32 124.760 15.029 7.223 2.161 149.173
35 90.189 5.988 3.339 1.208 100.724
39 214.289 27.182 13.708 4.996 260.175
41 91.372 11.902 6.322 2.218 111.814
43 222.497 16.754 3.746 2.329 245.326
53 39.371 4.795 2.069 533 46.768
62 3.484 183 112 66 3.845
78 10.122 602 380 185 11.289
80 8.234 406 164 119 8.923
83 556 20 18 11 605
NMBS 19.005 41 11 5 19.062
RKW 159.658 56.812 30.859 6.211 253.540
totaal werknemersstelsel 1.704.451 190.746 97.476 32.285 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 117
TAB 2012 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 14.858 142 477 651 33 470 1.409 35 703 269 19.047
2 134.514 2.286 3.583 8.736 690 5.479 14.711 819 8.799 3.236 182.853
3 79.214 1.199 1.612 2.921 914 2.370 7.524 743 4.560 1.370 102.427
13 197.029 3.261 866 6.538 1.920 5.444 8.362 1.224 5.533 3.586 233.763
19 209.778 1.873 1.790 9.875 921 6.605 14.515 500 9.114 3.364 258.335
24 13.193 219 329 547 46 531 1.163 27 816 418 17.289
32 108.928 1.169 3.447 7.026 313 3.877 14.725 304 7.223 2.161 149.173
35 81.931 965 1.444 2.977 253 2.619 5.797 191 3.339 1.208 100.724
39 187.385 2.894 3.083 13.027 1.095 6.805 26.158 1.024 13.708 4.996 260.175
41 78.842 1.554 3.071 3.961 357 3.587 11.589 313 6.322 2.218 111.814
43 209.392 1.082 1.918 8.717 275 1.113 16.239 515 3.746 2.329 245.326
53 33.399 223 468 3.373 104 1.804 4.739 56 2.069 533 46.768
62 3.231 31 33 71 11 107 179 4 112 66 3.845
78 9.064 140 127 431 53 307 591 11 380 185 11.289
80 4.344 88 143 3.428 39 192 385 21 164 119 8.923
83 514 14 6 7 6 9 16 4 18 11 605
NMBS 19.000 2 3 - - - 38 3 11 5 19.062
RKW 105.874 3.031 8.795 26.782 2.424 12.752 55.411 1.401 30.859 6.211 253.540
totaal werknemersstelsel 1.490.490 20.173 31.195 99.068 9.454 54.071 183.551 7.195 97.476 32.285 2.024.958
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 118
TAB 2012 D 118
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen
1 46 20 66
2 1.268 242 1.510
3 789 138 927
13 1.428 284 1.712
19 1.692 387 2.079
24 98 34 132
32 1.015 383 1.398
35 811 142 953
39 1.671 299 1.970
41 702 172 874
43 1.795 273 2.068
53 281 64 345
62 16 4 20
78 70 27 97
80 80 23 103
83 12 2 14
NMBS 36 26 62
RKW 3.348 474 3.822
totaal werknemersstelsel 15.158 2.994 18.152
TAB 2012 D 119
TAB 2012 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 477 2,504%
2 3.970 2,171%
3 2.188 2,136%
13 4.339 1,856%
19 5.447 2,109%
24 301 1,741%
32 3.250 2,179%
35 2.682 2,663%
39 5.107 1,963%
41 2.214 1,980%
43 4.513 1,840%
53 1.003 2,145%
62 124 3,225%
78 327 2,897%
80 208 2,331%
83 9 1,488%
NMBS 342 1,794%
RKW 8.443 3,330%
totaal werknemersstelsel 44.944 2,220%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2012 D 122
TAB 2012 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 2 1 3 6
2 36 49 64 149
3 11 39 12 62
13 24 93 54 171
19 35 80 49 164
24 3 2 10 15
32 26 46 30 102
35 15 25 24 64
39 45 70 59 174
41 20 27 19 66
43 19 65 44 128
53 8 17 14 39
62 - - 2 2
78 2 1 4 7
80 3 3 - 6
83 - - - -
NMBS 2 6 9 17
RKW 93 103 78 274
totaal werknemersstelsel 344 627 475 1.446
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2012 D 123-1
TAB 2012 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2012
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 1 194 10 65 60 64 31 18 28 471
2 3 1.559 134 437 519 514 254 175 226 3.821
3 2 948 46 248 249 283 117 87 146 2.126
13 3 1.585 118 542 457 638 347 213 265 4.168
19 10 2.265 157 650 578 675 403 249 296 5.283
24 - 125 19 29 38 35 11 10 19 286
32 4 1.297 112 391 347 410 244 140 203 3.148
35 4 1.173 380 324 - 331 183 103 120 2.618
39 2 1.735 184 579 672 722 386 295 358 4.933
41 - 750 80 268 354 287 165 103 141 2.148
43 5 1.800 169 537 446 615 337 217 259 4.385
53 1 395 33 121 118 138 59 41 58 964
62 - 43 2 19 10 26 11 6 5 122
78 1 152 10 32 33 44 25 7 16 320
80 1 88 7 27 10 29 14 11 15 202
83 - 6 1 1 1 - - - 0 9
NMBS - 140 7 40 39 38 32 17 12 325
RKW 8 2.822 387 935 1.361 1.114 647 363 532 8.169
totaal werknemersstelsel 45 17.077 1.856 5.245 5.292 5.963 3.266 2.055 2.699 43.498
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2012 D 123-2
TAB 2012 D 123-2
Kinderen van vreemde werknemers
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2012 V 120