Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 225 1,21%
2 4.615 2,58%
3 1.898 1,86%
13 4.003 1,73%
19 5.468 2,11%
24 2.606 15,07%
32 4.267 2,91%
35 2.637 2,70%
39 7.356 2,80%
41 3.369 3,00%
43 4.526 1,92%
53 719 1,53%
62 36 0,95%
78 777 6,72%
80 123 1,42%
83 113 18,96%
NMBS - -
RKW 2.617 1,07%
totaal werknemersstelsel 45.355 2,27%
TAB 2011 B 121
TAB 2011 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 18.604 0,93%
2 178.553 8,94%
3 102.142 5,11%
13 230.889 11,56%
19 259.331 12,98%
24 17.288 0,87%
32 146.548 7,34%
35 97.657 4,89%
39 262.897 13,16%
41 112.307 5,62%
43 236.342 11,83%
53 47.124 2,36%
62 3.807 0,19%
78 11.562 0,58%
80 8.691 0,44%
83 596 0,03%
NMBS 19.369 0,97%
RKW 243.797 12,21%
totaal werknemersstelsel 1.997.504 100, -%
TAB 2011 D 111
TAB 2011 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 10.678 5.735 1.696 373 122 18.604
2 104.468 51.569 16.084 4.524 1.908 178.553
3 57.801 31.562 9.349 2.473 957 102.142
13 131.944 72.947 19.373 4.928 1.697 230.889
19 144.356 82.613 23.431 6.353 2.578 259.331
24 10.530 4.940 1.397 323 98 17.288
32 81.312 45.337 14.368 3.929 1.602 146.548
35 55.206 30.985 8.615 2.071 780 97.657
39 151.919 79.040 23.982 5.971 1.985 262.897
41 66.688 32.257 10.018 2.502 842 112.307
43 129.879 76.531 22.516 5.465 1.951 236.342
53 26.828 14.361 4.199 1.231 505 47.124
62 2.164 1.213 339 76 15 3.807
78 6.625 3.582 964 266 125 11.562
80 5.307 2.548 627 148 61 8.691
83 396 170 24 5 1 596
NMBS 11.789 5.819 1.435 275 51 19.369
RKW 140.687 67.858 24.066 7.604 3.582 243.797
totaal werknemersstelsel 1.138.577 609.067 182.483 48.517 18.860 1.997.504
TAB 2011 D 112
TAB 2011 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 5.091 5.204 5.159 3.070 80 18.604
2 52.427 48.195 46.853 29.131 1.947 178.553
3 31.398 26.958 27.174 15.656 956 102.142
13 60.155 59.128 62.185 46.319 3.102 230.889
19 73.207 68.101 68.731 48.061 1.231 259.331
24 4.451 4.811 4.773 3.091 162 17.288
32 45.825 40.740 38.677 20.496 810 146.548
35 29.024 26.222 26.409 15.296 706 97.657
39 74.718 70.578 68.742 46.823 2.036 262.897
41 30.605 29.878 29.620 21.012 1.192 112.307
43 72.040 65.490 60.360 37.932 520 236.342
53 14.478 12.941 12.150 7.467 88 47.124
62 914 1.030 1.193 648 22 3.807
78 3.220 3.221 3.227 1.811 83 11.562
80 2.199 2.293 2.625 1.388 186 8.691
83 141 139 175 129 12 596
NMBS 5.265 4.498 4.672 4.930 4 19.369
RKW 76.196 68.025 62.939 34.541 2.096 243.797
totaal werknemersstelsel 581.354 537.452 525.664 337.801 15.233 1.997.504
TAB 2011 D 113
TAB 2011 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.693 114 228 47 2.082
2 16.238 309 2.460 586 19.593
3 9.079 102 1.171 299 10.651
13 25.852 277 2.334 673 29.136
19 27.382 231 2.714 743 31.070
24 1.689 51 276 41 2.057
32 12.679 169 850 366 14.064
35 8.874 80 1.309 320 10.583
39 25.783 385 2.846 821 29.835
41 11.015 359 1.663 275 13.312
43 21.827 285 1.763 566 24.441
53 4.283 57 465 122 4.927
62 316 67 35 15 433
78 1.060 8 160 39 1.267
80 814 8 136 30 988
83 79 1 10 - 90
NMBS 2.713 22 174 52 2.961
RKW 19.664 378 2.163 1.106 23.311
totaal werknemersstelsel 191.040 2.903 20.757 6.101 220.801
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2011 D 114
TAB 2011 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 757 26 205 988
2 7.463 51 2.024 9.538
3 3.940 29 1.036 5.005
13 14.100 62 3.021 17.183
19 14.074 71 2.846 16.991
24 790 16 228 1.034
32 5.799 14 619 6.432
35 3.651 3 1.059 4.713
39 13.886 49 3.053 16.988
41 5.900 113 1.687 7.700
43 11.570 53 1.868 13.491
53 2.084 9 447 2.540
62 157 23 35 215
78 429 - 115 544
80 303 5 92 400
83 34 - 5 39
NMBS 1.783 4 182 1.969
RKW 9.598 77 1.555 11.230
totaal werknemersstelsel 96.318 605 20.077 117.000
TAB 2011 D 115
TAB 2011 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 62 18 80
2 1.353 594 1.947
3 586 370 956
13 2.415 687 3.102
19 882 349 1.231
24 144 18 162
32 550 260 810
35 510 196 706
39 1.470 566 2.036
41 959 233 1.192
43 353 167 520
53 74 14 88
62 17 5 22
78 55 28 83
80 129 57 186
83 11 1 12
NMBS 2 2 4
RKW 1.439 657 2.096
totaal werknemersstelsel 11.011 4.222 15.233
TAB 2011 D 116
TAB 2011 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 16.062 1.550 729 263 18.604
2 151.602 15.212 8.473 3.266 178.553
3 88.916 7.776 4.127 1.323 102.142
13 212.208 9.913 5.207 3.561 230.889
19 232.568 14.916 8.544 3.303 259.331
24 14.760 1.306 805 417 17.288
32 121.826 15.635 6.895 2.192 146.548
35 87.366 5.836 3.239 1.216 97.657
39 215.088 29.266 13.411 5.132 262.897
41 91.590 12.419 6.009 2.289 112.307
43 216.117 14.432 3.535 2.258 236.342
53 40.194 4.710 1.716 504 47.124
62 3.454 180 111 62 3.807
78 10.343 642 384 193 11.562
80 8.036 423 116 116 8.691
83 538 27 17 14 596
NMBS 19.332 22 6 9 19.369
RKW 152.498 58.660 26.644 5.995 243.797
totaal werknemersstelsel 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 117
TAB 2011 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 14.425 145 392 632 37 431 1.512 38 729 263 18.604
2 130.799 2.255 3.639 8.424 718 5.767 14.420 792 8.473 3.266 178.553
3 80.714 1.173 1.188 2.511 1.031 2.299 6.879 897 4.127 1.323 102.142
13 194.380 3.341 700 7.010 1.930 4.847 8.606 1.307 5.207 3.561 230.889
19 211.698 1.908 707 10.429 896 6.930 14.445 471 8.544 3.303 259.331
24 13.200 223 270 516 53 498 1.286 20 805 417 17.288
32 107.875 1.149 2.247 6.838 313 3.404 15.344 291 6.895 2.192 146.548
35 79.923 943 1.182 2.711 273 2.334 5.656 180 3.239 1.216 97.657
39 187.590 2.877 3.272 13.456 1.062 6.831 28.202 1.064 13.411 5.132 262.897
41 79.476 1.555 2.756 4.032 345 3.426 12.113 306 6.009 2.289 112.307
43 202.131 1.036 1.903 9.390 305 1.352 13.981 451 3.535 2.258 236.342
53 34.787 203 291 3.528 80 1.305 4.657 53 1.716 504 47.124
62 3.236 32 24 70 9 83 176 4 111 62 3.807
78 9.381 135 91 431 54 251 628 14 384 193 11.562
80 4.888 71 40 2.680 37 320 390 33 116 116 8.691
83 498 14 2 7 11 6 20 7 17 14 596
NMBS 19.330 2 - - - - 17 5 6 9 19.369
RKW 100.544 3.067 13.022 26.382 1.993 7.490 57.376 1.284 26.644 5.995 243.797
totaal werknemersstelsel 1.474.875 20.129 31.726 99.047 9.147 47.574 185.708 7.217 89.968 32.113 1.997.504
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 118
TAB 2011 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 46 21 67
2 1.224 217 1.441
3 797 142 939
13 1.454 290 1.744
19 1.694 389 2.083
24 102 35 137
32 972 368 1.340
35 805 130 935
39 1.697 302 1.999
41 682 178 860
43 1.585 245 1.830
53 305 61 366
62 15 6 21
78 70 27 97
80 79 17 96
83 12 2 14
NMBS 43 26 69
RKW 3.162 492 3.654
totaal werknemersstelsel 14.744 2.948 17.692
TAB 2011 D 119
TAB 2011 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 448 2,41%
2 3.823 2,14%
3 2.129 2,08%
13 4.176 1,81%
19 5.302 2,04%
24 307 1,78%
32 3.077 2,10%
35 2.516 2,58%
39 4.984 1,90%
41 2.105 1,87%
43 4.274 1,81%
53 945 2,01%
62 127 3,34%
78 310 2,68%
80 209 2,40%
83 8 1,34%
NMBS 336 1,73%
RKW 7.443 3,05%
totaal werknemersstelsel 42.519 2,13%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2011 D 122
TAB 2011 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 4 2 3 9
2 75 107 74 256
3 35 65 27 127
13 58 144 89 291
19 73 156 99 328
24 6 6 14 26
32 58 84 49 191
35 31 50 36 117
39 92 146 102 340
41 41 54 33 128
43 46 119 69 234
53 12 27 16 55
62 2 1 2 5
78 3 3 4 10
80 4 8 1 13
83 - - - -
NMBS 3 9 20 32
RKW 149 205 136 490
totaal werknemersstelsel 692 1.186 774 2.652
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2011 D 123-1
TAB 2011 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 143 15 58 61 73 34 20 35 439
2 3 1.348 143 398 438 590 257 181 209 3.567
3 1 839 67 223 255 264 125 88 140 2.002
13 2 1.406 132 504 454 599 332 209 247 3.885
19 3 2.041 183 581 578 667 411 248 262 4.974
24 - 105 22 36 41 36 12 11 18 281
32 3 1.122 111 355 338 404 240 127 186 2.886
35 2 1.027 353 316 - 313 182 92 114 2.399
39 5 1.549 181 532 649 710 393 275 350 4.644
41 2 620 87 252 349 262 162 102 141 1.977
43 5 1.606 155 472 433 590 329 198 252 4.040
53 4 340 36 117 114 127 60 39 53 890
62 - 34 4 16 12 29 12 7 8 122
78 - 130 12 40 29 43 27 8 11 300
80 1 87 7 27 14 21 12 13 14 196
83 - 5 1 1 1 - - - 0 8
NMBS - 122 15 30 34 38 36 18 11 304
RKW 11 2.619 - 1.914 - 1.009 614 319 467 6.953
totaal werknemersstelsel 42 15.143 1.524 5.872 3.800 5.775 3.238 1.955 2.518 39.867
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2011 D 123-2
TAB 2011 D 123-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde werknemers per kinderbijslagfonds, op 31 december 2011
kinderbijslagfonds aantal kinderen van vreemde werknemers in België % in totaal aantal kinderen per fonds
1 1.289 6,93%
2 17.281 9,68%
3 11.067 10,83%
13 14.319 6,20%
19 18.427 7,11%
24 2.038 11,79%
32 17.478 11,93%
35 4.907 5,02%
39 30.566 11,63%
41 13.880 12,36%
43 18.283 7,74%
53 4.115 8,73%
62 264 6,93%
78 592 5,12%
80 283 3,26%
83 16 2,68%
NMBS - -
RKW 30.175 12,38%
totaal werknemersstelsel 184.980 9,26%
TAB 2011 V 120
TAB 2011 V 120