Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 176 0,97%
2 4.088 2,32%
3 1.875 1,88%
13 2.965 1,30%
19 5.009 1,95%
24 2.299 13,49%
32 4.255 2,94%
35 3.230 3,77%
39 7.211 2,70%
41 3.121 2,79%
43 4.304 1,88%
53 595 1,30%
62 36 0,94%
77 174 1,33%
78 692 6,46%
80 138 1,54%
83 93 14,65%
NMBS - -
RKW 2.430 1,02%
totaal werknemersstelsel 42.691 2,16%
TAB 2010 B 121
TAB 2010 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 18.120 0,92%
2 176.147 8,92%
3 99.630 5,04%
13 227.876 11,54%
19 256.957 13,01%
24 17.042 0,86%
32 144.716 7,33%
35 85.679 4,34%
39 266.662 13,50%
41 111.819 5,66%
43 228.769 11,58%
53 45.840 2,32%
62 3.817 0,19%
77 13.109 0,66%
78 10.713 0,54%
80 8.976 0,45%
83 635 0,03%
NMBS 20.097 1,02%
RKW 238.900 12,09%
totaal werknemersstelsel 1.975.504 100, -%
TAB 2010 D 111
TAB 2010 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 10.328 5.641 1.676 362 113 18.120
2 102.869 50.942 15.883 4.511 1.942 176.147
3 56.327 30.908 9.053 2.361 981 99.630
13 130.603 71.929 18.860 4.798 1.686 227.876
19 142.610 82.064 23.480 6.250 2.553 256.957
24 10.337 4.879 1.396 325 105 17.042
32 80.517 44.619 14.182 3.847 1.551 144.716
35 48.327 27.206 7.654 1.820 672 85.679
39 153.820 80.141 24.438 6.136 2.127 266.662
41 66.157 32.328 10.011 2.511 812 111.819
43 125.864 73.974 21.753 5.276 1.902 228.769
53 26.215 13.985 3.974 1.184 482 45.840
62 2.145 1.222 348 81 21 3.817
77 7.458 4.143 1.155 271 82 13.109
78 6.198 3.310 852 248 105 10.713
80 5.501 2.618 655 149 53 8.976
83 423 172 32 7 1 635
NMBS 12.361 5.972 1.441 270 53 20.097
RKW 137.526 66.844 23.683 7.382 3.465 238.900
totaal werknemersstelsel 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
TAB 2010 D 112
TAB 2010 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 4.956 5.003 5.073 3.004 84 18.120
2 51.675 47.257 46.949 28.274 1.992 176.147
3 29.896 26.494 26.996 15.259 985 99.630
13 58.811 57.711 62.347 45.814 3.193 227.876
19 72.457 67.711 69.253 46.266 1.270 256.957
24 4.440 4.744 4.712 2.978 168 17.042
32 45.543 40.359 38.360 19.612 842 144.716
35 25.296 22.772 23.669 13.284 658 85.679
39 76.335 71.116 70.419 46.697 2.095 266.662
41 30.066 29.822 29.831 20.870 1.230 111.819
43 69.094 62.638 58.816 37.682 539 228.769
53 14.228 12.565 11.843 7.115 89 45.840
62 929 1.038 1.173 654 23 3.817
77 4.005 3.708 3.611 1.720 65 13.109
78 3.022 2.936 3.004 1.666 85 10.713
80 2.287 2.322 2.746 1.426 195 8.976
83 144 148 195 136 12 635
NMBS 5.090 4.267 5.080 5.656 4 20.097
RKW 75.455 67.857 62.258 31.169 2.161 238.900
totaal werknemersstelsel 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
TAB 2010 D 113
TAB 2010 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.684 120 241 40 2.085
2 15.985 283 2.619 506 19.393
3 9.126 109 1.168 258 10.661
13 25.971 297 2.485 567 29.320
19 26.961 240 2.836 649 30.686
24 1.692 56 240 41 2.029
32 12.432 156 871 329 13.788
35 7.881 61 1.156 211 9.309
39 26.148 410 3.065 758 30.381
41 11.207 359 1.695 246 13.507
43 21.690 263 1.838 518 24.309
53 4.136 64 503 97 4.800
62 342 65 48 16 471
77 1.173 11 64 35 1.283
78 986 16 162 42 1.206
80 891 19 128 25 1.063
83 85 - 7 1 93
NMBS 3.248 36 201 71 3.556
RKW 18.015 324 2.182 1.028 21.549
totaal werknemersstelsel 189.653 2.889 21.509 5.438 219.489
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2010 D 114
TAB 2010 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 729 23 167 919
2 6.838 40 2.003 8.881
3 3.674 31 893 4.598
13 13.527 53 2.914 16.494
19 12.695 64 2.821 15.580
24 711 12 226 949
32 5.263 13 548 5.824
35 3.030 4 941 3.975
39 13.200 40 3.076 16.316
41 5.570 120 1.673 7.363
43 11.302 60 2.011 13.373
53 1.881 10 424 2.315
62 148 16 19 183
77 404 - 33 437
78 354 - 106 460
80 290 2 71 363
83 40 - 3 43
NMBS 1.842 8 250 2.100
RKW 8.224 54 1.342 9.620
totaal werknemersstelsel 89.722 550 19.521 109.793
TAB 2010 D 115
TAB 2010 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 65 19 84
2 1.401 591 1.992
3 605 380 985
13 2.498 695 3.193
19 916 354 1.270
24 150 18 168
32 577 265 842
35 486 172 658
39 1.525 570 2.095
41 992 238 1.230
43 367 172 539
53 74 15 89
62 18 5 23
77 43 22 65
78 57 28 85
80 136 59 195
83 11 1 12
NMBS 2 2 4
RKW 1.495 666 2.161
totaal werknemersstelsel 11.418 4.272 15.690
TAB 2010 D 116
TAB 2010 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 15.608 1.594 656 262 18.120
2 148.783 15.952 8.169 3.243 176.147
3 86.825 7.521 3.989 1.295 99.630
13 208.241 10.861 5.101 3.673 227.876
19 229.357 16.377 7.933 3.290 256.957
24 14.439 1.457 762 384 17.042
32 119.965 16.190 6.439 2.122 144.716
35 76.715 5.152 2.746 1.066 85.679
39 216.804 31.274 13.235 5.349 266.662
41 90.688 12.930 5.864 2.337 111.819
43 210.195 12.863 3.467 2.244 228.769
53 39.346 4.523 1.491 480 45.840
62 3.444 185 118 70 3.817
77 11.703 888 359 159 13.109
78 9.396 732 376 209 10.713
80 8.378 367 111 120 8.976
83 579 28 10 18 635
NMBS 20.045 39 8 5 20.097
RKW 145.813 62.186 25.104 5.797 238.900
totaal werknemersstelsel 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 117
TAB 2010 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 14.018 146 367 604 36 437 1.560 34 656 262 18.120
2 128.405 2.271 3.409 8.487 723 5.488 15.112 840 8.169 3.243 176.147
3 78.889 1.175 1.187 2.350 1.162 2.062 6.519 1.002 3.989 1.295 99.630
13 190.137 3.437 675 7.327 1.931 4.734 9.464 1.397 5.101 3.673 227.876
19 208.904 1.863 1.297 10.092 903 6.298 15.898 479 7.933 3.290 256.957
24 12.837 230 301 553 52 466 1.439 18 762 384 17.042
32 105.345 1.143 3.184 6.868 313 3.112 15.895 295 6.439 2.122 144.716
35 70.259 861 1.073 2.278 246 1.998 4.974 178 2.746 1.066 85.679
39 188.122 2.932 3.464 14.697 1.012 6.577 30.130 1.144 13.235 5.349 266.662
41 78.618 1.584 2.730 4.302 341 3.113 12.629 301 5.864 2.337 111.819
43 195.756 1.015 2.263 9.211 360 1.590 12.423 440 3.467 2.244 228.769
53 34.207 188 322 3.399 67 1.163 4.482 41 1.491 480 45.840
62 3.224 33 11 90 10 76 180 5 118 70 3.817
77 10.925 99 99 259 29 292 875 13 359 159 13.109
78 8.446 131 88 437 51 243 702 30 376 209 10.713
80 5.372 68 30 2.534 43 331 335 32 111 120 8.976
83 513 14 16 15 11 10 22 6 10 18 635
NMBS 20.041 3 - - 1 - 39 - 8 5 20.097
RKW 97.632 3.037 11.025 25.630 1.892 6.597 60.865 1.321 25.104 5.797 238.900
totaal werknemersstelsel 1.451.650 20.230 31.541 99.133 9.183 44.587 193.543 7.576 85.938 32.123 1.975.504
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 118
TAB 2010 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 46 20 66
2 1.219 232 1.451
3 740 136 876
13 1.459 284 1.743
19 1.621 371 1.992
24 83 34 117
32 999 364 1.363
35 642 150 792
39 1.707 292 1.999
41 703 165 868
43 1.369 239 1.608
53 269 68 337
62 11 2 13
77 107 24 131
78 81 29 110
80 80 16 96
83 10 3 13
NMBS 49 30 79
RKW 3.090 477 3.567
totaal werknemersstelsel 14.285 2.936 17.221
TAB 2010 D 119
TAB 2010 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 402 2,22%
2 3.697 2,10%
3 1.995 2,00%
13 3.900 1,71%
19 5.040 1,96%
24 288 1,69%
32 2.886 1,99%
35 1.982 2,31%
39 4.835 1,81%
41 2.014 1,80%
43 4.011 1,75%
53 842 1,84%
62 112 2,93%
77 331 2,52%
78 263 2,45%
80 200 2,23%
83 11 1,73%
NMBS 329 1,64%
RKW 7.111 2,98%
totaal werknemersstelsel 40.249 2,04%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2010 D 122
TAB 2010 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 7 12 6 25
2 156 263 124 543
3 67 92 42 201
13 102 241 130 473
19 136 275 131 542
24 9 16 16 41
32 84 152 81 317
35 41 65 52 158
39 183 270 164 617
41 85 112 41 238
43 96 210 109 415
53 23 48 22 93
62 3 5 3 11
77 9 15 5 29
78 8 10 7 25
80 7 15 4 26
83 1 1 - 2
NMBS 9 26 21 56
RKW 294 357 215 866
totaal werknemersstelsel 1.320 2.185 1.173 4.678
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2010 D 123-1
TAB 2010 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2010
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 105 12 42 52 75 35 21 35 377
2 2 1.037 28 362 203 565 298 280 379 3.154
3 2 733 52 198 227 250 124 78 130 1.794
13 4 1.164 114 421 423 553 319 200 229 3.427
19 6 1.745 175 542 551 613 375 227 264 4.498
24 - 76 16 40 40 37 9 11 18 247
32 2 895 102 316 343 382 223 130 176 2.569
35 7 735 300 236 - 245 134 80 87 1.824
39 4 1.270 168 500 610 692 385 261 328 4.218
41 2 511 86 186 312 258 175 107 139 1.776
43 7 1.350 155 405 402 524 320 188 245 3.596
53 2 266 27 105 89 115 60 31 54 749
62 - 17 5 12 10 29 13 8 7 101
77 - 129 8 37 17 55 25 14 17 302
78 - 92 9 32 26 37 26 6 10 238
80 1 69 8 25 15 21 9 12 14 174
83 - 3 2 2 - - 2 - 0 9
NMBS 2 99 12 27 32 41 36 14 10 273
RKW 10 2.230 - 1.759 - 941 568 290 447 6.245
totaal werknemersstelsel 51 12.526 1.279 5.247 3.352 5.433 3.136 1.958 2.589 35.571
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2010 D 123-2
TAB 2010 D 123-2
StatNoAvailable
TAB 2010 V 120