Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 167 0,95%
2 3.330 2,24%
3 1.735 1,77%
13 2.783 1,21%
19 4.790 1,92%
24 2.240 13,16%
32 4.299 2,97%
34 422 1,78%
35 3.113 3,76%
39 7.205 2,69%
41 2.994 2,68%
43 3.961 1,74%
53 551 1,26%
62 34 0,95%
77 164 1,28%
78 634 5,89%
80 111 1,20%
83 126 19,66%
NMBS - -
RKW 2.162 0,93%
totaal werknemersstelsel 40.821 2,09%
TAB 2009 B 121
TAB 2009 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 17.619 0,90%
2 148.609 7,61%
3 98.172 5,03%
13 230.522 11,80%
19 248.901 12,74%
24 17.024 0,87%
32 144.835 7,41%
34 23.648 1,21%
35 82.846 4,24%
39 267.709 13,70%
41 111.631 5,71%
43 228.001 11,67%
53 43.639 2,23%
62 3.588 0,18%
77 12.862 0,66%
78 10.762 0,55%
80 9.260 0,47%
83 641 0,03%
NMBS 20.940 1,07%
RKW 232.376 11,89%
totaal werknemersstelsel 1.953.585 100, -%
TAB 2009 D 111
TAB 2009 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 9.893 5.526 1.691 396 113 17.619
2 86.785 43.144 13.449 3.742 1.489 148.609
3 55.654 30.396 8.862 2.310 950 98.172
13 132.378 72.552 18.915 4.935 1.742 230.522
19 138.022 79.632 22.896 5.915 2.436 248.901
24 10.284 4.866 1.419 350 105 17.024
32 80.534 44.549 14.300 3.849 1.603 144.835
34 13.093 7.060 2.192 738 565 23.648
35 46.722 26.265 7.407 1.768 684 82.846
39 154.107 80.396 24.738 6.280 2.188 267.709
41 65.659 32.445 10.102 2.568 857 111.631
43 125.506 73.587 21.679 5.296 1.933 228.001
53 25.243 13.191 3.679 1.089 437 43.639
62 2.018 1.145 336 68 21 3.588
77 7.337 4.059 1.133 250 83 12.862
78 6.219 3.330 842 260 111 10.762
80 5.656 2.718 682 151 53 9.260
83 416 184 35 5 1 641
NMBS 12.859 6.238 1.513 283 47 20.940
RKW 134.001 64.946 22.865 7.136 3.428 232.376
totaal werknemersstelsel 1.112.386 596.229 178.735 47.389 18.846 1.953.585
TAB 2009 D 112
TAB 2009 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 4.764 4.973 4.995 2.801 86 17.619
2 42.824 40.267 40.419 23.331 1.768 148.609
3 28.700 26.430 27.524 14.504 1.014 98.172
13 59.223 58.415 64.629 44.964 3.291 230.522
19 70.249 66.209 69.147 41.985 1.311 248.901
24 4.433 4.726 4.804 2.888 173 17.024
32 45.501 40.431 38.913 19.119 871 144.835
34 7.737 6.203 6.006 3.440 262 23.648
35 24.194 22.363 23.163 12.455 671 82.846
39 76.709 71.414 71.651 45.786 2.149 267.709
41 29.982 29.687 30.361 20.325 1.276 111.631
43 68.720 62.293 58.448 37.998 542 228.001
53 13.508 12.044 11.404 6.594 89 43.639
62 873 1.012 1.120 560 23 3.588
77 3.860 3.723 3.555 1.657 67 12.862
78 2.974 2.948 3.132 1.622 86 10.762
80 2.347 2.395 2.883 1.432 203 9.260
83 140 160 201 128 12 641
NMBS 4.820 4.168 5.745 6.202 5 20.940
RKW 73.080 66.583 61.533 28.961 2.219 232.376
totaal werknemersstelsel 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118 1.953.585
TAB 2009 D 113
TAB 2009 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.581 121 218 39 1.959
2 13.360 277 2.161 404 16.202
3 8.958 110 1.038 248 10.354
13 26.038 261 2.289 508 29.096
19 25.193 273 2.405 597 28.468
24 1.683 42 225 38 1.988
32 12.099 167 931 316 13.513
34 2.086 26 173 53 2.338
35 7.496 62 1.095 184 8.837
39 26.377 414 2.658 657 30.106
41 11.071 360 1.651 248 13.330
43 23.733 72 129 456 24.390
53 3.931 51 424 95 4.501
62 319 57 32 15 423
77 1.105 6 73 43 1.227
78 997 11 143 33 1.184
80 946 17 100 23 1.086
83 75 - 4 3 82
NMBS 3.578 52 230 70 3.930
RKW 17.108 352 2.138 878 20.476
totaal werknemersstelsel 187.734 2.731 18.117 4.908 213.490
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2009 D 114
TAB 2009 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 648 26 168 842
2 5.418 45 1.666 7.129
3 3.260 19 871 4.150
13 12.923 49 2.896 15.868
19 11.127 51 2.339 13.517
24 675 13 212 900
32 4.942 22 642 5.606
34 945 5 152 1.102
35 2.733 1 884 3.618
39 13.019 44 2.617 15.680
41 5.352 132 1.511 6.995
43 13.165 59 384 13.608
53 1.726 8 359 2.093
62 107 11 19 137
77 374 1 55 430
78 348 1 89 438
80 274 3 69 346
83 38 - 8 46
NMBS 2.000 5 267 2.272
RKW 7.087 51 1.347 8.485
totaal werknemersstelsel 86.161 546 16.555 103.262
TAB 2009 D 115
TAB 2009 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 67 19 86
2 1.254 514 1.768
3 626 388 1.014
13 2.597 694 3.291
19 953 358 1.311
24 155 18 173
32 599 272 871
34 182 80 262
35 497 174 671
39 1.571 578 2.149
41 1.030 246 1.276
43 371 171 542
53 74 15 89
62 18 5 23
77 44 23 67
78 58 28 86
80 142 61 203
83 11 1 12
NMBS 2 3 5
RKW 1.546 673 2.219
totaal werknemersstelsel 11.797 4.321 16.118
TAB 2009 D 116
TAB 2009 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 15.302 1.473 576 268 17.619
2 126.420 12.681 6.682 2.826 148.609
3 86.320 6.849 3.748 1.255 98.172
13 210.766 11.111 4.894 3.751 230.522
19 222.984 15.761 6.974 3.182 248.901
24 14.476 1.438 728 382 17.024
32 121.370 15.621 5.730 2.114 144.835
34 18.948 3.045 1.232 423 23.648
35 74.447 4.841 2.514 1.044 82.846
39 218.466 31.401 12.407 5.435 267.709
41 90.868 12.861 5.548 2.354 111.631
43 212.320 10.312 3.164 2.205 228.001
53 37.701 4.201 1.297 440 43.639
62 3.238 177 102 71 3.588
77 11.546 839 330 147 12.862
78 9.603 612 330 217 10.762
80 8.737 285 115 123 9.260
83 572 38 14 17 641
NMBS 20.899 32 3 6 20.940
RKW 140.625 63.132 22.833 5.786 232.376
totaal werknemersstelsel 1.645.608 196.710 79.221 32.046 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 117
TAB 2009 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 13.676 153 378 673 32 390 1.427 46 576 268 17.619
2 110.224 1.901 3.055 6.176 626 4.438 11.936 745 6.682 2.826 148.609
3 78.346 1.195 1.304 2.378 1.257 1.840 5.851 998 3.748 1.255 98.172
13 192.601 3.480 1.177 7.235 2.027 4.246 9.719 1.392 4.894 3.751 230.522
19 203.541 1.811 1.527 9.339 905 5.861 15.264 497 6.974 3.182 248.901
24 12.883 221 319 590 43 420 1.418 20 728 382 17.024
32 105.916 1.160 3.443 7.189 314 3.348 15.339 282 5.730 2.114 144.835
34 15.557 359 133 2.094 132 673 2.956 89 1.232 423 23.648
35 67.919 866 1.275 2.301 237 1.849 4.660 181 2.514 1.044 82.846
39 189.515 2.886 3.732 14.702 1.030 6.601 30.302 1.099 12.407 5.435 267.709
41 78.367 1.624 3.329 4.292 364 2.892 12.537 324 5.548 2.354 111.631
43 194.689 957 2.957 10.973 423 2.321 9.937 375 3.164 2.205 228.001
53 32.779 155 300 3.322 79 1.066 4.166 35 1.297 440 43.639
62 3.005 32 30 89 11 71 171 6 102 71 3.588
77 10.797 107 82 258 30 272 830 9 330 147 12.862
78 8.682 122 36 403 58 302 599 13 330 217 10.762
80 5.956 67 22 2.399 26 267 243 42 115 123 9.260
83 534 15 2 7 8 6 29 9 14 17 641
NMBS 20.896 3 - - - - 31 1 3 6 20.940
RKW 92.847 3.007 9.442 26.843 1.812 6.674 61.901 1.231 22.833 5.786 232.376
totaal werknemersstelsel 1.438.730 20.121 32.543 101.263 9.414 43.537 189.316 7.394 79.221 32.046 1.953.585
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 118
TAB 2009 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 54 17 71
2 978 191 1.169
3 734 132 866
13 1.534 268 1.802
19 1.668 362 2.030
24 96 34 130
32 1.050 343 1.393
34 333 41 374
35 664 198 862
39 1.756 271 2.027
41 696 180 876
43 1.158 246 1.404
53 246 65 311
62 15 3 18
77 100 21 121
78 85 26 111
80 85 21 106
83 16 4 20
NMBS 186 12 198
RKW 3013 479 3.492
totaal werknemersstelsel 14.467 2.914 17.381
TAB 2009 D 119
TAB 2009 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 376 2,13%
2 2.930 1,97%
3 1.781 1,81%
13 3.644 1,58%
19 4.643 1,87%
24 293 1,72%
32 2.693 1,86%
34 465 1,97%
35 1.644 1,98%
39 4.337 1,62%
41 1.873 1,68%
43 3.601 1,58%
53 774 1,77%
62 100 2,79%
77 317 2,46%
78 254 2,36%
80 192 2,07%
83 11 1,72%
NMBS 317 1,51%
RKW 6.387 2,75%
totaal werknemersstelsel 36.632 1,88%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2009 D 122
TAB 2009 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 16 36 9 61
2 218 294 137 649
3 122 173 83 378
13 209 406 200 815
19 237 427 200 864
24 24 32 16 72
32 156 224 125 505
34 22 52 25 99
35 80 117 76 273
39 310 457 221 988
41 162 189 76 427
43 167 342 147 656
53 47 72 28 147
62 10 6 4 20
77 17 33 11 61
78 12 21 14 47
80 9 24 9 42
83 - 2 1 3
NMBS 22 49 27 98
RKW 571 641 288 1.500
totaal werknemersstelsel 2.411 3.597 1.697 7.705
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2009 D 123-1
TAB 2009 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 73 11 31 50 69 34 18 29 315
2 3 827 37 417 186 336 183 133 159 2.281
3 1 558 44 165 182 185 111 63 94 1.403
13 3 908 90 357 349 475 272 172 203 2.829
19 10 1.415 167 489 450 515 315 176 242 3.779
24 - 64 12 37 31 38 8 11 20 221
32 12 734 89 265 284 311 203 122 168 2.188
34 1 133 22 38 46 52 32 19 23 366
35 4 531 235 180 - 177 108 65 71 1.371
39 4 955 129 407 482 552 318 224 278 3.349
41 2 377 79 162 235 236 139 86 130 1.446
43 9 1.051 118 367 335 417 264 172 212 2.945
53 1 200 18 96 90 101 50 25 46 627
62 - 12 1 7 15 21 14 5 5 80
77 - 114 7 30 23 32 24 11 15 256
78 - 83 8 25 23 29 21 8 10 207
80 1 60 6 23 12 16 9 10 13 150
83 - 3 1 1 2 - 1 - 0 8
NMBS 1 74 11 21 24 35 27 14 12 219
RKW 7 1.665 - 1.374 - 769 456 262 354 4.887
totaal werknemersstelsel 59 9.837 1.085 4.492 2.819 4.366 2.589 1.596 2.084 28.927
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2009 D 123-2
TAB 2009 D 123-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde werknemers per kinderbijslagfonds, op 31 december 2009
kinderbijslagfonds aantal kinderen van vreemde werknemers in België % in totaal aantal kinderen per fonds
1 1.284 7,29%
2 14.356 9,66%
3 9.017 9,18%
13 15.710 6,81%
19 14.720 5,91%
24 1.996 11,72%
32 16.012 11,06%
34 2.272 9,61%
35 2.736 3,30%
39 31.875 11,91%
41 13.472 12,07%
43 14.389 6,31%
53 3.748 8,59%
62 251 7,00%
77 802 6,24%
78 508 4,72%
80 251 2,71%
83 30 4,68%
NMBS - -
RKW 26.888 11,57%
totaal werknemersstelsel 170.317 8,72%
TAB 2009 V 120
TAB 2009 V 120