Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 148 0,90%
2 3.334 2,27%
3 1.723 1,79%
9 313 1,29%
13 2.419 1,17%
19 4.653 1,88%
24 2.246 13,07%
32 4.061 2,82%
34 431 1,72%
35 2.835 3,47%
39 7.079 2,58%
41 2.851 2,64%
43 3.730 1,78%
53 523 1,27%
62 29 0,79%
77 139 1,12%
78 696 5,99%
80 99 1,09%
83 152 23,21%
NMBS - -
RKW 2.322 1,00%
totaal werknemersstelsel 39.783 2,06%
TAB 2008 B 121
TAB 2008 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 16.517 0,86%
2 146.646 7,60%
3 96.234 4,99%
9 24.340 1,26%
13 206.826 10,72%
19 247.564 12,83%
24 17.182 0,89%
32 143.810 7,46%
34 25.099 1,30%
35 81.640 4,23%
39 274.364 14,22%
41 107.810 5,59%
43 209.223 10,85%
53 41.167 2,13%
62 3.652 0,19%
77 12.374 0,64%
78 11.625 0,60%
80 9.046 0,47%
83 655 0,03%
NMBS 21.692 1,12%
RKW 231.546 12,00%
totaal werknemersstelsel 1.929.012 100, -%
TAB 2008 D 111
TAB 2008 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 9.191 5.215 1.627 368 116 16.517
2 85.400 42.555 13.368 3.751 1.572 146.646
3 54.473 29.813 8.908 2.143 897 96.234
9 14.793 6.944 2.016 460 127 24.340
13 117.457 65.737 17.383 4.578 1.671 206.826
19 136.273 79.794 23.198 5.887 2.412 247.564
24 10.322 4.973 1.430 354 103 17.182
32 79.723 44.482 14.290 3.789 1.526 143.810
34 14.002 7.429 2.306 786 576 25.099
35 46.226 25.824 7.235 1.692 663 81.640
39 157.367 82.591 25.567 6.496 2.343 274.364
41 63.243 31.448 9.812 2.481 826 107.810
43 115.964 67.181 19.569 4.765 1.744 209.223
53 23.667 12.511 3.510 1.067 412 41.167
62 2.032 1.178 345 75 22 3.652
77 7.037 3.908 1.077 253 99 12.374
78 6.610 3.656 938 293 128 11.625
80 5.478 2.682 821 39 26 9.046
83 425 192 32 5 1 655
NMBS 13.306 6.458 1.564 302 62 21.692
RKW 133.515 64.870 22.749 7.094 3.318 231.546
totaal werknemersstelsel 1.096.504 589.441 177.745 46.678 18.644 1.929.012
TAB 2008 D 112
TAB 2008 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 4.440 4.730 4.693 2.566 88 16.517
2 41.681 39.885 40.819 22.458 1.803 146.646
3 27.470 26.254 27.543 13.920 1.047 96.234
9 5.436 5.800 6.957 5.084 1.063 24.340
13 53.370 53.620 59.545 37.972 2.319 206.826
19 69.749 67.004 70.213 39.248 1.350 247.564
24 4.391 4.815 4.889 2.912 175 17.182
32 45.356 40.707 38.864 17.983 900 143.810
34 8.208 6.662 6.571 3.386 272 25.099
35 23.662 22.509 23.284 11.486 699 81.640
39 78.218 74.293 74.491 45.140 2.222 274.364
41 28.605 28.877 29.941 19.061 1.326 107.810
43 63.326 58.235 54.517 32.602 543 209.223
53 12.649 11.624 10.816 5.987 91 41.167
62 895 1.075 1.135 523 24 3.652
77 3.778 3.541 3.512 1.474 69 12.374
78 3.172 3.253 3.474 1.638 88 11.625
80 2.272 2.425 2.944 1.206 199 9.046
83 147 153 220 122 13 655
NMBS 4.519 4.068 6.699 6.401 5 21.692
RKW 73.126 67.072 62.012 27.054 2.282 231.546
totaal werknemersstelsel 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
TAB 2008 D 113
TAB 2008 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.360 112 283 34 1.789
2 12.830 295 2.208 381 15.714
3 8.494 117 1.054 238 9.903
9 2.835 66 332 87 3.320
13 22.592 184 1.706 419 24.901
19 23.874 241 2.262 567 26.944
24 1.670 45 251 34 2.000
32 11.563 189 830 300 12.882
34 2.193 26 77 63 2.359
35 6.934 49 1.087 169 8.239
39 26.252 436 2.695 633 30.016
41 10.615 313 1.626 280 12.834
43 19.932 241 1.009 389 21.571
53 3.691 42 275 81 4.089
62 296 51 29 15 391
77 977 6 59 31 1.073
78 1.059 5 74 41 1.179
80 817 9 83 22 931
83 76 - 3 5 84
NMBS 3.906 49 200 78 4.233
RKW 16.288 268 1.916 789 19.261
totaal werknemersstelsel 178.254 2.744 18.059 4.656 203.713
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2008 D 114
TAB 2008 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 542 22 213 777
2 5.093 57 1.594 6.744
3 3.218 19 780 4.017
9 1.424 6 334 1.764
13 10.997 30 2.044 13.071
19 10.254 41 2.009 12.304
24 672 13 227 912
32 4.540 23 538 5.101
34 964 4 59 1.027
35 2.499 2 746 3.247
39 12.594 64 2.466 15.124
41 4.812 106 1.309 6.227
43 10.021 43 967 11.031
53 1.663 8 227 1.898
62 102 11 19 132
77 370 - 31 401
78 398 1 60 459
80 233 2 40 275
83 37 - 1 38
NMBS 1.919 3 246 2.168
RKW 6.614 45 1.134 7.793
totaal werknemersstelsel 78.966 500 15.044 94.510
TAB 2008 D 115
TAB 2008 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 68 20 88
2 1.287 516 1.803
3 645 402 1.047
9 891 172 1.063
13 1.775 544 2.319
19 989 361 1.350
24 157 18 175
32 627 273 900
34 192 80 272
35 522 177 699
39 1.639 583 2.222
41 1.076 250 1.326
43 372 171 543
53 76 15 91
62 19 5 24
77 46 23 69
78 59 29 88
80 138 61 199
83 12 1 13
NMBS 2 3 5
RKW 1.607 675 2.282
totaal werknemersstelsel 12.199 4.379 16.578
TAB 2008 D 116
TAB 2008 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 14.238 1.468 534 277 16.517
2 124.550 12.681 6.645 2.770 146.646
3 84.478 6.768 3.710 1.278 96.234
9 21.053 1.823 830 634 24.340
13 189.879 9.781 3.998 3.168 206.826
19 222.179 15.800 6.412 3.173 247.564
24 14.440 1.641 712 389 17.182
32 120.793 15.750 5.208 2.059 143.810
34 20.469 3.128 1.045 457 25.099
35 73.440 4.831 2.312 1.057 81.640
39 224.553 32.392 11.960 5.459 274.364
41 86.466 13.876 5.139 2.329 107.810
43 195.868 8.142 3.122 2.091 209.223
53 35.668 4.060 1.027 412 41.167
62 3.292 188 101 71 3.652
77 11.131 791 320 132 12.374
78 10.502 589 303 231 11.625
80 8.460 320 126 140 9.046
83 585 38 14 18 655
NMBS 21.660 22 6 4 21.692
RKW 133.935 70.344 21.629 5.638 231.546
totaal werknemersstelsel 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 117
TAB 2008 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 12.800 147 327 585 40 339 1.421 47 534 277 16.517
2 110.117 1.917 2.296 5.560 635 4.025 11.934 747 6.645 2.770 146.646
3 76.872 1.166 947 2.078 1.438 1.977 5.544 1.224 3.710 1.278 96.234
9 18.220 1.019 261 787 212 554 1.686 137 830 634 24.340
13 176.153 2.490 448 5.596 1.606 3.586 8.446 1.335 3.998 3.168 206.826
19 204.406 1.822 1.098 8.775 871 5.207 15.244 556 6.412 3.173 247.564
24 13.061 231 197 498 37 416 1.624 17 712 389 17.182
32 107.602 1.140 2.703 6.160 300 2.888 15.465 285 5.208 2.059 143.810
34 17.019 313 204 2.153 139 641 3.041 87 1.045 457 25.099
35 67.761 859 967 1.885 243 1.725 4.647 184 2.312 1.057 81.640
39 197.754 2.908 2.903 13.679 1.012 6.297 31.280 1.112 11.960 5.459 274.364
41 75.961 1.620 2.398 3.609 360 2.518 13.516 360 5.139 2.329 107.810
43 182.391 877 2.744 6.844 431 2.581 7.784 358 3.122 2.091 209.223
53 31.262 151 275 2.832 62 1.086 4.026 34 1.027 412 41.167
62 3.108 32 15 72 10 55 185 3 101 71 3.652
77 10.456 109 69 192 31 274 788 3 320 132 12.374
78 9.417 129 12 550 53 341 576 13 303 231 11.625
80 5.625 39 20 2.569 21 186 280 40 126 140 9.046
83 546 16 - 11 6 6 28 10 14 18 655
NMBS 21.656 4 - - - - 19 3 6 4 21.692
RKW 92.386 3.029 7.643 23.836 1.685 5.356 69.043 1.301 21.629 5.638 231.546
totaal werknemersstelsel 1.434.573 20.018 25.527 88.271 9.192 40.058 196.577 7.856 75.153 31.787 1.929.012
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 118
TAB 2008 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 53 13 66
2 951 192 1.143
3 733 127 860
9 221 24 245
13 1.348 253 1.601
19 1.668 338 2.006
24 92 29 121
32 988 344 1.332
34 338 48 386
35 678 137 815
39 1.823 281 2.104
41 701 168 869
43 997 200 1.197
53 216 62 278
62 15 3 18
77 105 25 130
78 103 19 122
80 82 20 102
83 14 2 16
NMBS 61 59 120
RKW 3037 449 3.486
totaal werknemersstelsel 14.224 2.793 17.017
TAB 2008 D 119
TAB 2008 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 359 2,17%
2 2.833 1,93%
3 1.700 1,77%
9 465 1,91%
13 3.008 1,45%
19 4.451 1,80%
24 272 1,58%
32 2.537 1,76%
34 475 1,89%
35 1.554 1,90%
39 4.360 1,59%
41 1.741 1,61%
43 3.209 1,53%
53 681 1,65%
62 96 2,63%
77 298 2,41%
78 268 2,31%
80 173 1,91%
83 11 1,68%
NMBS 321 1,48%
RKW 6.095 2,63%
totaal werknemersstelsel 34.907 1,81%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 122
TAB 2008 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 24 56 16 96
2 401 523 186 1.110
3 179 245 126 550
9 75 91 20 186
13 263 510 248 1.021
19 380 681 291 1.352
24 35 40 23 98
32 223 340 164 727
34 48 77 31 156
35 113 176 105 394
39 453 689 309 1.451
41 246 295 110 651
43 225 506 205 936
53 57 85 40 182
62 10 15 5 30
77 20 46 17 83
78 24 41 19 84
80 13 31 10 54
83 1 3 1 5
NMBS 42 72 37 151
RKW 808 878 367 2.053
totaal werknemersstelsel 3.640 5.400 2.330 11.370
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 123-1
TAB 2008 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2008
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 67 3 35 32 59 31 15 21 263
2 3 564 58 195 224 281 167 103 128 1.723
3 4 469 40 130 123 161 88 65 70 1.150
9 - 62 5 33 47 51 34 22 25 279
13 6 633 59 264 218 336 182 116 173 1.987
19 13 1.093 142 404 393 425 245 162 222 3.099
24 - 45 11 22 30 28 16 8 14 174
32 5 590 77 228 242 245 161 107 155 1.810
34 2 118 17 28 41 48 30 12 23 319
35 4 457 - 155 205 146 77 57 59 1.160
39 4 805 120 767 - 454 297 191 271 2.909
41 1 274 41 132 186 182 104 74 96 1.090
43 9 765 100 306 270 307 198 140 178 2.273
53 - 183 12 75 60 69 44 18 38 499
62 - 5 2 7 9 19 11 6 7 66
77 - 102 8 28 20 22 15 9 11 215
78 - 76 6 24 20 19 21 5 13 184
80 1 46 5 15 10 16 8 8 10 119
83 - 2 1 1 - - - - 2 6
NMBS - 57 8 20 24 20 19 13 9 170
RKW 7 1.150 213 397 674 632 407 224 338 4.042
totaal werknemersstelsel 59 7.563 928 3.266 2.828 3.520 2.155 1.355 1.863 23.537
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 123-2
TAB 2008 D 123-2
Kinderen van vreemde werknemers
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 120