Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 136 0,84%
2 2.120 1,46%
3 1.690 1,95%
9 332 1,33%
13 2.227 1,08%
19 4.652 1,93%
24 2.205 12,70%
32 3.910 2,77%
34 340 1,36%
35 2.583 3,16%
39 6.713 2,43%
41 2.745 2,53%
43 3.161 1,62%
47 159 1,46%
53 438 1,16%
62 33 0,91%
77 123 1,00%
78 725 6,12%
80 143 1,56%
83 153 23,50%
NMBS - -
RKW 2.190 0,95%
totaal werknemersstelsel 36.778 1,93%
TAB 2007 B 121
TAB 2007 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 16.193 0,85%
2 145.493 7,63%
3 86.665 4,55%
9 25.025 1,31%
13 205.864 10,80%
19 240.648 12,62%
24 17.362 0,91%
32 141.334 7,41%
34 25.056 1,31%
35 81.747 4,29%
39 276.521 14,50%
41 108.368 5,68%
43 195.239 10,24%
47 10.873 0,57%
53 37.837 1,98%
62 3.608 0,19%
77 12.302 0,65%
78 11.842 0,62%
80 9.185 0,48%
83 651 0,03%
NMBS 22.953 1,20%
RKW 231.734 12,15%
totaal werknemersstelsel 1.906.500 100, -%
TAB 2007 D 111
TAB 2007 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 8.767 5.141 1.704 438 143 16.193
2 84.207 42.350 13.489 3.835 1.612 145.493
3 48.841 26.749 7.980 2.182 913 86.665
9 15.161 7.165 2.103 475 121 25.025
13 117.481 64.986 17.325 4.449 1.623 205.864
19 134.905 75.684 22.565 5.461 2.033 240.648
24 10.073 5.180 1.568 422 119 17.362
32 78.600 43.546 13.956 3.723 1.509 141.334
34 14.133 7.385 2.254 738 546 25.056
35 46.337 25.777 7.305 1.689 639 81.747
39 158.132 83.383 25.922 6.589 2.495 276.521
41 61.608 32.301 10.561 2.832 1.066 108.368
43 108.740 62.333 18.143 4.360 1.663 195.239
47 6.168 3.504 882 205 114 10.873
53 21.986 11.376 3.142 953 380 37.837
62 1.967 1.174 359 81 27 3.608
77 7.022 3.869 1.058 248 105 12.302
78 6.829 3.651 957 276 129 11.842
80 5.626 2.720 611 160 68 9.185
83 415 192 39 4 1 651
NMBS 14.041 6.845 1.667 323 77 22.953
RKW 133.266 64.918 22.952 7.201 3.397 231.734
totaal werknemersstelsel 1.084.305 580.229 176.542 46.644 18.780 1.906.500
TAB 2007 D 112
TAB 2007 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 4.357 4.723 4.715 2.307 91 16.193
2 40.347 39.742 40.778 22.551 2.075 145.493
3 24.407 24.028 25.077 12.161 992 86.665
9 5.475 5.973 7.354 5.125 1.098 25.025
13 53.270 54.514 60.873 34.816 2.391 205.864
19 66.552 66.074 69.091 37.547 1.384 240.648
24 4.451 4.941 5.016 2.778 176 17.362
32 44.406 40.103 38.102 17.798 925 141.334
34 8.079 6.689 6.755 3.256 277 25.056
35 23.255 22.926 23.657 11.190 719 81.747
39 78.542 75.641 76.367 43.691 2.280 276.521
41 28.872 28.951 30.633 18.542 1.370 108.368
43 60.107 55.655 52.012 26.911 554 195.239
47 3.078 3.035 3.114 1.595 51 10.873
53 11.814 10.818 10.017 5.088 100 37.837
62 883 1.097 1.137 468 23 3.608
77 3.693 3.512 3.584 1.442 71 12.302
78 3.214 3.463 3.614 1.462 89 11.842
80 2.293 2.463 3.026 1.179 224 9.185
83 148 147 232 110 14 651
NMBS 4.227 4.118 7.761 6.841 6 22.953
RKW 72.548 67.245 62.264 27.325 2.352 231.734
totaal werknemersstelsel 544.018 525.858 535.179 284.183 17.262 1.906.500
TAB 2007 D 113
TAB 2007 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.289 106 220 42 1.657
2 12.406 307 2.424 377 15.514
3 7.475 117 887 208 8.687
9 2.889 67 301 82 3.339
13 21.341 194 1.310 410 23.255
19 22.812 230 2.233 549 25.824
24 1.628 39 256 1 1.924
32 10.916 194 1.218 280 12.608
34 2.078 28 152 62 2.320
35 6.764 71 1.073 164 8.072
39 25.302 422 2.748 629 29.101
41 10.425 329 1.630 256 12.640
43 16.824 215 1.044 323 18.406
47 973 9 49 28 1.059
53 3.097 57 328 81 3.563
62 248 44 34 11 337
77 954 5 67 36 1.062
78 972 8 61 39 1.080
80 784 7 102 21 914
83 63 - 3 4 70
NMBS 4.282 44 241 84 4.651
RKW 16.675 352 1.817 729 19.573
totaal werknemersstelsel 170.197 2.845 18.198 4.416 195.656
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2007 D 114
TAB 2007 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 483 16 151 650
2 4.892 52 2.093 7.037
3 2.720 14 740 3.474
9 1.391 10 385 1.786
13 9.902 26 1.633 11.561
19 9.643 24 2.056 11.723
24 626 12 216 854
32 4.305 10 875 5.190
34 835 1 100 936
35 2.274 6 838 3.118
39 11.798 56 2.736 14.590
41 4.290 98 1.514 5.902
43 7.446 51 1.008 8.505
47 466 1 69 536
53 1.308 2 215 1.525
62 104 13 14 131
77 336 - 44 380
78 346 - 36 382
80 218 - 47 265
83 36 - 4 40
NMBS 1.949 4 237 2.190
RKW 6.451 71 1.230 7.752
totaal werknemersstelsel 71.819 467 16.241 88.527
TAB 2007 D 115
TAB 2007 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 70 21 91
2 1.324 751 2.075
3 626 366 992
9 920 178 1.098
13 1.839 552 2.391
19 1.019 365 1.384
24 158 18 176
32 648 277 925
34 197 80 277
35 539 180 719
39 1.692 588 2.280
41 1.108 262 1.370
43 387 167 554
47 32 19 51
53 85 15 100
62 19 4 23
77 48 23 71
78 61 28 89
80 159 65 224
83 13 1 14
NMBS 3 3 6
RKW 1.671 681 2.352
totaal werknemersstelsel 12.618 4.644 17.262
TAB 2007 D 116
TAB 2007 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
1 14.043 1.389 481 280 16.193
2 122.539 13.727 6.485 2.742 145.493
3 75.183 6.743 3.564 1.175 86.665
9 21.524 2.008 830 663 25.025
13 188.638 10.261 3.717 3.248 205.864
19 215.034 15.941 6.464 3.209 240.648
24 14.578 1.757 615 412 17.362
32 119.361 15.201 4.801 1.971 141.334
34 20.081 3.453 1.067 455 25.056
35 74.015 4.545 2.107 1.080 81.747
39 226.616 33.467 10.904 5.534 276.521
41 87.629 13.616 4.726 2.397 108.368
43 180.658 9.253 3.335 1.993 195.239
47 10.434 245 90 104 10.873
53 33.152 3.411 887 387 37.837
62 3.242 178 113 75 3.608
77 11.094 766 295 147 12.302
78 10.652 642 331 217 11.842
80 8.550 369 115 151 9.185
83 572 47 12 20 651
NMBS 22.919 17 2 15 22.953
RKW 131.472 74.107 20.405 5.750 231.734
totaal werknemersstelsel 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 117
TAB 2007 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
1 12.736 131 237 585 41 313 1.340 49 481 280 16.193
2 108.979 1.967 1.800 5.237 698 3.858 12.962 765 6.485 2.742 145.493
3 68.148 1.124 587 1.862 1.581 1.881 5.380 1.363 3.564 1.175 86.665
9 18.610 1.034 195 834 239 612 1.850 158 830 663 25.025
13 175.452 2.508 625 5.249 1.510 3.294 8.866 1.395 3.717 3.248 205.864
19 197.949 1.760 1.898 7.806 824 4.797 15.373 568 6.464 3.209 240.648
24 13.097 226 199 605 33 418 1.733 24 615 412 17.362
32 107.529 1.149 2.112 5.737 294 2.540 14.876 325 4.801 1.971 141.334
34 17.323 329 262 1.559 135 473 3.364 89 1.067 455 25.056
35 68.481 859 970 1.961 249 1.495 4.373 172 2.107 1.080 81.747
39 200.119 2.875 2.641 14.246 1.037 5.698 32.294 1.173 10.904 5.534 276.521
41 77.129 1.629 2.122 3.757 384 2.608 13.228 388 4.726 2.397 108.368
43 170.777 766 2.135 4.182 452 2.346 8.880 373 3.335 1.993 195.239
47 10.047 66 41 150 33 97 222 23 90 104 10.873
53 29.945 146 420 1.863 46 732 3.231 180 887 387 37.837
62 3.036 30 26 92 6 52 172 6 113 75 3.608
77 10.439 107 65 221 27 235 761 5 295 147 12.302
78 9.643 116 222 353 54 264 629 13 331 217 11.842
80 5.349 210 17 2.803 55 116 324 45 115 151 9.185
83 541 18 0 4 5 4 38 9 12 20 651
NMBS 22.915 4 0 0 0 0 16 1 2 15 22.953
RKW 90.841 3.035 6.839 23.853 1.675 5.229 72.854 1.253 20.405 5.750 231.734
totaal werknemersstelsel 1.419.085 20.089 23.413 82.959 9.378 37.062 202.766 8.377 71.346 32.025 1.906.500
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 118
TAB 2007 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 56 13 69
2 994 181 1.175
3 700 108 808
9 231 30 261
13 1.596 261 1.857
19 1.549 312 1.861
24 89 29 118
32 936 328 1.264
34 401 61 462
35 671 185 856
39 1.861 283 2.144
41 707 160 867
43 944 199 1.143
47 59 18 77
53 277 67 344
62 13 2 15
77 101 27 128
78 157 24 181
80 128 30 158
83 12 2 14
NMBS 257 25 282
RKW 2940 463 3.403
totaal werknemersstelsel 14.679 2.808 17.487
TAB 2007 D 119
TAB 2007 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) per kinderbijslagfonds, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 338 2,09%
2 2.600 1,79%
3 1.517 1,75%
9 435 1,74%
13 2.950 1,43%
19 4.098 1,70%
24 284 1,64%
32 2.298 1,63%
34 469 1,87%
35 1.447 1,77%
39 4.264 1,54%
41 1.697 1,57%
43 2.887 1,48%
47 154 1,42%
53 611 1,61%
62 95 2,63%
77 271 2,20%
78 267 2,25%
80 169 1,84%
83 14 2,15%
NMBS 335 1,46%
RKW 5.789 2,50%
totaal werknemersstelsel 32.989 1,73%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 122
TAB 2007 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 40 86 23 149
2 435 564 251 1.250
3 235 290 144 669
9 94 109 23 226
13 377 679 301 1.357
19 487 851 367 1.705
24 50 62 31 143
32 331 437 193 961
34 63 107 39 209
35 167 265 115 547
39 639 960 394 1.993
41 321 386 149 856
43 249 545 252 1.046
47 10 37 16 63
53 88 108 50 246
62 11 24 8 43
77 39 55 24 118
78 34 56 21 111
80 20 40 19 79
83 3 3 1 7
NMBS 61 82 52 195
RKW 1.045 1.212 433 2.690
totaal werknemersstelsel 4.799 6.958 2.906 14.663
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 123-1
TAB 2007 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening (*), per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 39 4 28 21 36 26 17 18 189
2 3 399 66 150 197 210 134 86 105 1.350
3 2 339 34 86 98 109 72 44 64 848
9 - 46 2 14 37 36 29 16 29 209
13 4 518 38 211 165 245 163 96 153 1.593
19 18 828 115 324 282 299 204 148 175 2.393
24 - 42 5 17 25 18 16 7 11 141
32 9 386 61 167 175 180 145 83 131 1.337
34 2 91 14 22 42 34 27 10 18 260
35 4 342 - 116 155 119 64 46 54 900
39 8 583 84 303 289 354 242 158 250 2.271
41 - 200 42 86 135 140 92 63 83 841
43 9 594 39 410 80 263 178 120 148 1.841
47 1 28 7 8 7 15 11 8 6 91
53 1 123 11 44 49 52 34 25 26 365
62 - 4 - 5 6 16 7 6 8 52
77 - 68 4 22 14 19 14 8 4 153
78 - 66 5 20 11 18 20 5 11 156
80 2 30 5 13 11 9 7 6 7 90
83 - 3 2 1 - - - - 1 7
NMBS - 40 7 23 15 15 20 12 8 140
RKW 9 1.000 - 784 - 481 347 210 268 3.099
totaal werknemersstelsel 72 5.769 545 2.854 1.814 2.668 1.852 1.174 1.578 18.326
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 123-2
TAB 2007 D 123-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde werknemers per kinderbijslagfonds, op 31 december 2007
kinderbijslagfonds aantal kinderen van vreemde werknemers in België % in totaal aantal kinderen per fonds
1 1.334 8,24%
2 14.124 9,71%
3 7.664 8,84%
9 3.525 14,09%
13 12.928 6,28%
19 17.053 98,22%
24 2.161 1,53%
32 15.045 60,05%
34 2.053 2,51%
35 1.801 0,65%
39 34.694 17,77%
41 13.093 12,08%
43 11.101 5,69%
47 501 4,61%
53 2.671 7,06%
62 263 7,29%
77 577 4,69%
78 371 3,13%
80 205 2,23%
83 25 3,84%
NMBS - -
RKW 26.342 11,37%
totaal werknemersstelsel 167.531 8,79%
TAB 2007 V 120
TAB 2007 V 120