Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 124 0,77%
2 2.047 1,44%
3 1.609 1,88%
9 301 1,16%
10 1.031 4,18%
13 1.759 0,89%
19 4.244 1,76%
24 2.105 11,76%
32 3.761 2,72%
34 313 1,24%
35 2.549 3,13%
39 6.617 2,39%
41 1.385 1,86%
43 2.857 1,52%
47 146 1,39%
53 382 1,12%
62 41 1,16%
70 374 3,26%
77 119 0,98%
78 819 6,11%
79 3 0,10%
80 129 1,42%
83 95 15,91%
NMBS - 0,00%
RKW 2.016 0,87%
totaal werknemersstelsel 34.826 1,84%
TAB 2006 B 121
TAB 2006 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 16.068 0,85%
2 141.824 7,50%
3 85.714 4,53%
9 25.943 1,37%
10 24.637 1,30%
13 198.390 10,49%
19 241.563 12,78%
24 17.897 0,95%
32 138.474 7,32%
34 25.329 1,34%
35 81.567 4,31%
39 277.031 14,65%
41 74.327 3,93%
43 187.676 9,93%
47 10.495 0,56%
53 34.048 1,80%
62 3.535 0,19%
70 11.483 0,61%
77 12.148 0,64%
78 13.404 0,71%
79 3.101 0,16%
80 9.089 0,48%
83 597 0,03%
NMBS 24.303 1,29%
RKW 231.790 12,26%
totaal werknemersstelsel 1.890.433 100, -%
TAB 2006 D 111
TAB 2006 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 8.681 5.145 1.671 434 137 16.068
2 81.827 41.183 13.279 3.840 1.695 141.824
3 48.237 26.512 7.852 2.154 959 85.714
9 15.675 7.467 2.165 499 137 25.943
10 14.743 6.958 2.211 524 201 24.637
13 112.635 62.858 16.878 4.364 1.655 198.390
19 134.906 75.903 22.987 5.625 2.142 241.563
24 10.379 5.325 1.618 424 151 17.897
32 77.096 42.578 13.572 3.699 1.529 138.474
34 14.344 7.483 2.238 737 527 25.329
35 46.131 25.750 7.337 1.693 656 81.567
39 157.923 83.532 26.221 6.790 2.565 277.031
41 41.295 22.562 7.622 2.105 743 74.327
43 104.454 59.994 17.455 4.188 1.585 187.676
47 5.928 3.387 868 215 97 10.495
53 19.824 10.313 2.779 818 314 34.048
62 1.933 1.152 350 76 24 3.535
70 6.728 3.414 991 253 97 11.483
77 6.935 3.824 1.054 225 110 12.148
78 7.718 4.150 1.087 314 135 13.404
79 1.744 1.012 296 45 4 3.101
80 5.526 2.710 613 168 72 9.089
83 383 170 35 7 2 597
NMBS 14.749 7.305 1.804 349 96 24.303
RKW 133.072 65.050 22.909 7.246 3.513 231.790
totaal werknemersstelsel 1.072.866 575.737 175.892 46.792 19.146 1.890.433
TAB 2006 D 112
TAB 2006 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 4.428 4.686 4.657 2.205 92 16.068
2 38.921 38.783 40.213 21.700 2.207 141.824
3 23.790 23.782 24.870 12.252 1.020 85.714
9 5.538 6.094 7.799 5.392 1.120 25.943
10 5.400 5.895 7.345 4.999 998 24.637
13 50.421 53.809 59.590 32.157 2.413 198.390
19 66.347 66.776 69.525 37.497 1.418 241.563
24 4.706 4.986 5.182 2.844 179 17.897
32 43.658 39.276 37.313 17.280 947 138.474
34 7.912 6.944 6.868 3.324 281 25.329
35 23.224 23.083 23.582 10.943 735 81.567
39 78.719 76.244 76.950 42.780 2.338 277.031
41 21.313 20.554 20.809 11.380 271 74.327
43 57.690 53.857 50.408 25.156 565 187.676
47 2.962 2.971 3.007 1.501 54 10.495
53 10.583 9.775 9.111 4.479 100 34.048
62 912 1.076 1.096 427 24 3.535
70 2.631 2.846 3.689 2.179 138 11.483
77 3.623 3.531 3.505 1.418 71 12.148
78 3.657 3.958 4.096 1.605 88 13.404
79 975 789 793 534 10 3.101
80 2.229 2.494 3.013 1.121 232 9.089
83 115 153 212 104 13 597
NMBS 3.894 4.226 8.730 7.447 6 24.303
RKW 73.137 67.082 62.860 26.336 2.375 231.790
totaal werknemersstelsel 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 113
TAB 2006 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.259 94 203 40 1.596
2 11.990 277 2.249 357 14.873
3 7.253 101 1.069 207 8.630
9 3.017 83 353 74 3.527
10 2.810 65 498 62 3.435
13 19.974 186 968 412 21.540
19 22.438 217 2.356 554 25.565
24 1.613 32 300 36 1.981
32 10.482 178 1.262 260 12.182
34 2.093 31 182 62 2.368
35 6.528 67 1.090 173 7.858
39 24.498 449 2.786 606 28.339
41 6.413 219 909 157 7.698
43 15.503 195 1.128 326 17.152
47 918 7 47 23 995
53 2.744 47 229 70 3.090
62 209 40 30 8 287
70 1.237 39 185 30 1.491
77 936 8 73 22 1.039
78 1.099 9 82 30 1.220
79 318 1 12 2 333
80 759 4 87 17 867
83 61 1 5 5 72
NMBS 4.777 51 241 91 5.160
RKW 15.937 375 1.894 701 18.907
totaal werknemersstelsel 164.866 2.776 18.238 4.325 190.205
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2006 D 114
TAB 2006 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 418 8 183 609
2 4.745 62 2.020 6.827
3 2.751 13 858 3.622
9 1.388 7 470 1.865
10 1.117 16 431 1.564
13 9.364 19 1.234 10.617
19 9.648 28 2.256 11.932
24 600 9 254 863
32 4.122 32 944 5.098
34 867 1 88 956
35 2.241 5 839 3.085
39 11.505 72 2.864 14.441
41 2.774 62 846 3.682
43 6.750 37 1.217 8.004
47 456 - 50 506
53 1.170 6 213 1.389
62 113 11 16 140
70 498 8 182 688
77 313 - 66 379
78 337 - 48 385
79 188 1 12 201
80 214 - 40 254
83 31 - 1 32
NMBS 2.016 8 263 2.287
RKW 6.025 51 1.353 7.429
totaal werknemersstelsel 69.651 456 16.748 86.855
TAB 2006 D 115
TAB 2006 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 71 21 92
2 1.366 841 2.207
3 644 376 1.020
9 941 179 1.120
10 791 207 998
13 1.858 555 2.413
19 1.049 369 1.418
24 162 17 179
32 670 277 947
34 202 79 281
35 552 183 735
39 1.743 595 2.338
41 230 41 271
43 392 173 565
47 32 22 54
53 85 15 100
62 19 5 24
70 120 18 138
77 48 23 71
78 60 28 88
79 9 1 10
80 166 66 232
83 12 1 13
NMBS 3 3 6
RKW 1.712 663 2.375
totaal werknemersstelsel 12.937 4.758 17.695
TAB 2006 D 116
TAB 2006 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
1 13.822 1.496 389 361 16.068
2 116.367 14.995 6.271 4.191 141.824
3 72.977 7.017 3.743 1.977 85.714
9 21.259 2.164 913 1.607 25.943
10 18.634 3.029 1.321 1.653 24.637
13 178.367 11.263 3.695 5.065 198.390
19 214.477 16.705 6.092 4.289 241.563
24 14.881 1.892 588 536 17.897
32 116.854 15.479 4.206 1.935 138.474
34 19.966 3.649 1.050 664 25.329
35 73.255 4.630 2.074 1.608 81.567
39 222.012 36.991 10.653 7.375 277.031
41 60.311 9.859 2.564 1.593 74.327
43 173.476 9.115 2.856 2.229 187.676
47 10.020 236 96 143 10.495
53 29.673 3.228 749 398 34.048
62 3.174 180 93 88 3.535
70 9.541 1.079 530 333 11.483
77 10.894 776 272 206 12.148
78 12.080 744 320 260 13.404
79 2.900 125 27 49 3.101
80 8.270 383 110 326 9.089
83 506 45 15 31 597
NMBS 24.286 11 4 2 24.303
RKW 127.191 77.751 19.162 7.686 231.790
totaal werknemersstelsel 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
TAB 2006 D 117
TAB 2006 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (*) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) gepensioneerd (*) invalide (*) werkloos (**) gepensioneerd (**) invalide (***) wees (****) totaal
1 12.615 65 153 624 41 324 1.452 44 389 361 16.068
2 105.217 519 1.544 5.084 666 3.337 14.227 768 6.271 4.191 141.824
3 66.865 327 651 1.740 1.743 1.651 5.475 1.542 3.743 1.977 85.714
9 19.158 114 134 1.016 246 591 1.999 165 913 1.607 25.943
10 16.767 171 238 760 223 475 2.775 254 1.321 1.653 24.637
13 167.453 681 840 5.069 1.446 2.878 9.916 1.347 3.695 5.065 198.390
19 198.992 701 1.594 7.995 783 4.412 16.107 598 6.092 4.289 241.563
24 13.476 112 209 668 35 381 1.867 25 588 536 17.897
32 105.844 1.156 2.041 5.298 298 2.217 15.139 340 4.206 1.935 138.474
34 17.414 136 417 1.436 142 421 3.528 121 1.050 664 25.329
35 68.177 310 680 2.282 253 1.553 4.443 187 2.074 1.608 81.567
39 196.817 1.158 2.835 14.970 921 5.311 35.674 1.317 10.653 7.375 277.031
41 53.794 274 1.647 2.796 140 1.660 9.753 106 2.564 1.593 74.327
43 163.773 393 2.104 4.580 441 2.185 8.788 327 2.856 2.229 187.676
47 9.714 31 56 126 28 65 219 17 96 143 10.495
53 26.690 85 438 1.730 46 684 3.164 64 749 398 34.048
62 2.945 10 13 130 5 71 177 3 93 88 3.535
70 8.746 55 131 343 31 235 1.033 46 530 333 11.483
77 10.246 35 68 299 24 222 770 6 272 206 12.148
78 11.162 79 203 323 54 259 730 14 320 260 13.404
79 2.719 10 70 65 3 33 123 2 27 49 3.101
80 5.333 43 26 2.688 63 117 340 43 110 326 9.089
83 479 4 3 8 2 10 36 9 15 31 597
NMBS 24.282 4 0 0 0 0 9 2 4 2 24.303
RKW 89.133 1.119 7.146 23.234 1.666 4.893 76.459 1.292 19.162 7.686 231.790
totaal werknemersstelsel 1.397.811 7.592 23.241 83.264 9.300 33.985 214.203 8.639 67.793 44.605 1.890.433
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2006 D 118
TAB 2006 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 46 15 61
2 1.005 166 1.171
3 678 107 785
9 245 28 273
10 283 50 333
13 1.578 242 1.820
19 1.521 300 1.821
24 93 32 125
32 960 320 1.280
34 375 41 416
35 694 185 879
39 1.830 272 2.102
41 400 96 496
43 907 192 1.099
47 68 16 84
53 252 56 308
62 13 2 15
70 47 10 57
77 102 20 122
78 155 24 179
79 7 3 10
80 140 28 168
83 11 2 13
NMBS 261 24 285
RKW 3020 456 3.476
totaal werknemersstelsel 14.691 2.687 17.378
TAB 2006 D 119
TAB 2006 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per kinderbijslagfonds, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 317 1,97%
2 2.350 1,66%
3 1.375 1,60%
9 442 1,70%
10 353 1,43%
13 2.670 1,35%
19 3.740 1,55%
24 282 1,58%
32 2.095 1,51%
34 444 1,75%
35 1.338 1,64%
39 3.998 1,44%
41 1.106 1,49%
43 2.557 1,36%
47 139 1,32%
53 533 1,57%
62 76 2,15%
70 186 1,62%
77 227 1,87%
78 268 2,00%
79 30 0,97%
80 158 1,74%
83 13 2,18%
NMBS 331 1,36%
RKW 5.384 2,32%
totaal werknemersstelsel 30.412 1,61%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 122
TAB 2006 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening, per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 54 100 29 183
2 549 655 249 1.453
3 297 375 173 845
9 115 135 34 284
10 114 110 39 263
13 468 818 388 1.674
19 675 1.092 431 2.198
24 60 70 34 164
32 419 568 215 1.202
34 83 143 50 276
35 253 354 144 751
39 809 1.187 494 2.490
41 221 302 121 644
43 298 653 318 1.269
47 17 48 16 81
53 103 131 61 295
62 5 26 6 37
70 58 47 20 125
77 44 66 30 140
78 44 67 31 142
79 7 7 3 17
80 31 48 21 100
83 3 3 2 8
NMBS 75 107 63 245
RKW 1.340 1.482 523 3.345
totaal werknemersstelsel 6.142 8.594 3.495 18.231
TAB 2006 D 123-1
TAB 2006 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening, per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2006
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 12-14 punten over de 3 pijlers 15-17 punten over de 3 pijlers 18-20 punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers Totaal
1 - 31 2 22 11 19 18 19 12 134
2 2 245 41 106 128 132 104 57 82 897
3 3 208 17 71 68 59 46 25 33 530
9 - 29 3 11 18 38 21 14 24 158
10 - 21 4 10 11 8 15 13 8 90
13 4 302 25 131 114 121 132 80 87 996
19 6 522 69 213 165 180 155 104 128 1.542
24 - 35 4 14 16 10 18 7 14 118
32 7 211 37 115 104 120 116 77 106 893
34 7 48 6 12 27 21 19 11 17 168
35 3 213 88 85 - 76 51 33 38 587
39 10 369 60 200 169 237 172 121 170 1.508
41 - 99 21 34 76 78 67 34 53 462
43 7 381 37 254 58 206 152 90 103 1.288
47 - 17 3 4 3 7 12 7 5 58
53 - 84 10 32 26 23 22 25 16 238
62 - 8 - 4 4 9 5 4 5 39
70 - 10 5 4 8 8 12 5 9 61
77 1 42 4 11 10 6 8 3 2 87
78 2 43 4 17 13 13 20 5 9 126
79 1 5 - - 3 4 - - 0 13
80 2 22 3 8 5 2 9 3 4 58
83 - 2 2 - - - - - 1 5
NMBS - 22 9 16 - 16 9 8 6 86
RKW 3 663 - 456 - 318 246 164 189 2.039
totaal werknemersstelsel 58 3.632 454 1.830 1.037 1.711 1.429 909 1.121 12.181
TAB 2006 D 123-2
TAB 2006 D 123-2
Kinderen van vreemde werknemers
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2006 V 120