Verdeling per fonds

Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk % in totaal aantal kinderen per fonds
1 133 0,84%
2 2.795 2,01%
3 1.638 1,95%
9 318 1,18%
10 1.099 4,25%
13 629 0,60%
17 1.199 1,20%
19 4.004 1,67%
24 2.010 10,69%
32 3.928 2,93%
34 284 1,11%
35 1.385 1,86%
36 1.086 16,80%
39 6.364 2,29%
41 1.283 1,76%
43 2.700 1,49%
47 127 1,25%
53 290 0,92%
62 29 0,82%
70 349 2,99%
77 131 1,08%
78 793 5,99%
79 - 0,00%
80 103 1,17%
83 91 14,58%
NMBS - 0,00%
RKW 1.912 0,84%
totaal werknemersstelsel 34.680 1,85%
TAB 2005 B 121
TAB 2005 B 121
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds aantal kinderen procent t.o.v. totaal
1 15.840 0,84%
2 139.203 7,42%
3 83.792 4,47%
9 26.995 1,44%
10 25.889 1,38%
13 104.294 5,56%
17 99.709 5,32%
19 240.290 12,81%
24 18.801 1,00%
32 133.875 7,14%
34 25.478 1,36%
35 74.477 3,97%
36 6.463 0,34%
39 277.552 14,80%
41 72.892 3,89%
43 181.302 9,67%
47 10.134 0,54%
53 31.538 1,68%
62 3.522 0,19%
70 11.654 0,62%
77 12.076 0,64%
78 13.244 0,71%
79 3.095 0,17%
80 8.835 0,47%
83 624 0,03%
NMBS 26.507 1,41%
RKW 227.204 12,12%
totaal werknemersstelsel 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 111
TAB 2005 D 111
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per rang, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
1 8.461 5.090 1.734 433 122 15.840
2 80.070 40.355 13.139 3.888 1.751 139.203
3 47.168 25.831 7.709 2.125 959 83.792
9 16.241 7.761 2.313 520 160 26.995
10 15.465 7.329 2.315 574 206 25.889
13 58.837 32.815 9.350 2.433 859 104.294
17 55.987 32.170 8.520 2.122 910 99.709
19 133.690 75.604 23.065 5.626 2.305 240.290
24 10.711 5.666 1.820 449 155 18.801
32 74.540 41.087 13.074 3.649 1.525 133.875
34 14.240 7.633 2.343 715 547 25.478
35 42.090 23.560 6.651 1.592 584 74.477
36 3.571 1.998 648 171 75 6.463
39 158.207 83.469 26.338 6.859 2.679 277.552
41 40.379 22.194 7.574 2.033 712 72.892
43 100.862 57.975 16.904 4.025 1.536 181.302
47 5.683 3.304 861 194 92 10.134
53 18.323 9.534 2.648 758 275 31.538
62 1.920 1.166 338 72 26 3.522
70 6.795 3.472 1.024 262 101 11.654
77 6.908 3.836 1.021 224 87 12.076
78 7.623 4.083 1.105 303 130 13.244
79 1.761 1.008 275 45 6 3.095
80 5.325 2.648 630 163 69 8.835
83 396 179 44 4 1 624
NMBS 15.950 8.050 2.020 379 108 26.507
RKW 130.279 63.963 22.431 7.174 3.357 227.204
totaal werknemersstelsel 1.061.482 571.780 175.894 46.792 19.337 1.875.285
TAB 2005 D 112
TAB 2005 D 112
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per leeftijd, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
1 4.585 4.513 4.604 2.046 92 15.840
2 38.209 37.978 39.608 21.165 2.243 139.203
3 22.848 23.341 24.655 11.897 1.051 83.792
9 5.655 6.424 8.305 5.449 1.162 26.995
10 5.623 6.162 7.885 5.198 1.021 25.889
13 26.003 27.924 30.815 18.114 1.438 104.294
17 25.582 28.145 30.107 14.850 1.025 99.709
19 65.750 67.308 69.166 36.618 1.448 240.290
24 5.113 5.197 5.434 2.870 187 18.801
32 42.258 38.192 36.130 16.322 973 133.875
34 7.878 6.978 7.061 3.266 295 25.478
35 21.420 21.303 21.481 9.647 626 74.477
36 1.610 1.854 2.039 843 117 6.463
39 78.889 76.494 77.388 42.386 2.395 277.552
41 21.129 19.983 20.625 10.878 277 72.892
43 55.721 52.518 48.638 23.848 577 181.302
47 2.816 2.928 2.901 1.434 55 10.134
53 9.679 9.037 8.471 4.250 101 31.538
62 962 1.089 1.029 418 24 3.522
70 2.672 2.872 3.786 2.181 143 11.654
77 3.639 3.527 3.452 1.385 73 12.076
78 3.637 3.977 4.037 1.505 88 13.244
79 978 757 821 528 11 3.095
80 2.083 2.444 2.989 1.082 237 8.835
83 113 172 220 104 15 624
NMBS 3.808 4.609 10.254 7.830 6 26.507
RKW 72.316 65.651 62.052 24.741 2.444 227.204
totaal werknemersstelsel 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 113
TAB 2005 D 113
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.226 57 150 38 1.471
2 11.467 284 2.288 344 14.383
3 7.078 93 1.012 200 8.383
9 3.099 71 318 75 3.563
10 2.795 68 557 82 3.502
13 10.549 129 603 214 11.495
17 9.455 69 527 223 10.274
19 21.659 213 2.198 509 24.579
24 1.671 42 242 53 2.008
32 10.056 184 1.180 232 11.652
34 2.092 20 160 58 2.330
35 5.858 66 811 169 6.904
36 530 7 85 7 629
39 24.283 430 2.630 587 27.930
41 6.180 220 822 143 7.365
43 14.779 199 965 297 16.240
47 873 1 53 18 945
53 2.533 37 292 56 2.918
62 224 42 27 7 300
70 1.209 33 196 33 1.471
77 906 7 71 16 1.000
78 1.049 13 52 24 1.138
79 283 3 15 3 304
80 726 5 91 18 840
83 65 - 8 5 78
NMBS 5.088 69 276 88 5.521
RKW 14.951 372 1.748 685 17.756
totaal werknemersstelsel 160.684 2.734 17.377 4.184 184.979
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2005 D 114
TAB 2005 D 114
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend totaal
1 428 6 141 575
2 4.581 63 2.138 6.782
3 2.719 10 785 3.514
9 1.464 7 415 1.886
10 1.179 18 499 1.696
13 5.720 22 877 6.619
17 4.032 9 535 4.576
19 9.763 26 2.250 12.039
24 635 5 222 862
32 3.774 29 867 4.670
34 806 2 128 936
35 1.978 5 760 2.743
36 152 - 62 214
39 11.605 69 2.782 14.456
41 2.702 47 764 3.513
43 6.386 35 1.187 7.608
47 414 - 75 489
53 1.056 3 273 1.332
62 99 10 9 118
70 525 5 180 710
77 338 - 47 385
78 342 1 24 367
79 193 1 30 224
80 198 - 44 242
83 26 - - 26
NMBS 2.005 8 296 2.309
RKW 5.761 56 1.168 6.985
totaal werknemersstelsel 68.881 437 16.558 85.876
TAB 2005 D 115
TAB 2005 D 115
Aantal rechtgevende kinderen van ouder dan 25 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
1 67 25 92
2 1.401 842 2.243
3 666 385 1.051
9 1.042 120 1.162
10 812 209 1.021
13 1.120 318 1.438
17 785 240 1.025
19 1.075 373 1.448
24 168 19 187
32 748 225 973
34 212 83 295
35 475 151 626
36 83 34 117
39 1.793 602 2.395
41 235 42 277
43 402 175 577
47 33 22 55
53 84 17 101
62 18 6 24
70 126 17 143
77 50 23 73
78 61 27 88
79 10 1 11
80 171 66 237
83 14 1 15
NMBS 3 3 6
RKW 1.776 668 2.444
totaal werknemersstelsel 13.430 4.694 18.124
TAB 2005 D 116
TAB 2005 D 116
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, per schaal, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
1 13.578 1.508 421 333 15.840
2 112.797 15.782 6.454 4.170 139.203
3 70.560 7.355 3.856 2.021 83.792
9 21.969 2.418 922 1.686 26.995
10 19.509 3.266 1.395 1.719 25.889
13 92.595 6.563 2.076 3.060 104.294
17 90.157 5.702 1.810 2.040 99.709
19 212.663 17.556 5.822 4.249 240.290
24 15.607 2.044 627 523 18.801
32 110.623 16.322 4.293 2.637 133.875
34 19.908 3.934 952 684 25.478
35 66.666 4.574 1.795 1.442 74.477
36 5.810 318 163 172 6.463
39 220.555 39.058 10.444 7.495 277.552
41 58.600 10.214 2.480 1.598 72.892
43 166.790 9.548 2.773 2.191 181.302
47 9.671 238 69 156 10.134
53 27.439 3.044 655 400 31.538
62 3.173 183 78 88 3.522
70 9.628 1.145 548 333 11.654
77 10.775 836 246 219 12.076
78 11.872 798 303 271 13.244
79 2.885 117 34 59 3.095
80 7.978 398 120 339 8.835
83 542 36 14 32 624
NMBS 26.476 8 3 20 26.507
RKW 120.836 80.844 17.857 7.667 227.204
totaal werknemersstelsel 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
TAB 2005 D 117
TAB 2005 D 117
Aantal rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeids prestaties (*) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) gepensioneerd (*) invalide (*) werkloos (**) gepensioneerd (**) invalide (***) wees (****) totaal
1 12.390 48 138 662 46 294 1.471 37 421 333 15.840
2 101.934 482 1.498 4.976 669 3.238 14.983 799 6.454 4.170 139.203
3 64.143 310 750 1.954 1.887 1.516 5.717 1.638 3.856 2.021 83.792
9 19.597 116 188 1.148 260 660 2.252 166 922 1.686 26.995
10 17.501 174 241 818 249 526 2.995 271 1.395 1.719 25.889
13 86.237 411 738 2.847 763 1.599 5.953 610 2.076 3.060 104.294
17 84.786 316 493 2.675 761 1.126 4.918 784 1.810 2.040 99.709
19 197.571 663 1.662 8.137 774 3.856 16.948 608 5.822 4.249 240.290
24 14.247 100 126 697 40 397 2.018 26 627 523 18.801
32 101.407 396 1.966 4.582 290 1.982 15.988 334 4.293 2.637 133.875
34 17.418 128 400 1.381 140 441 3.784 150 952 684 25.478
35 61.573 273 991 2.152 217 1.460 4.416 158 1.795 1.442 74.477
36 5.494 15 43 102 31 125 296 22 163 172 6.463
39 195.322 1.134 3.072 14.959 935 5.133 37.714 1.344 10.444 7.495 277.552
41 52.051 270 1.640 2.861 131 1.647 10.098 116 2.480 1.598 72.892
43 157.220 372 2.173 4.634 415 1.976 9.225 323 2.773 2.191 181.302
47 9.323 30 65 157 30 66 223 15 69 156 10.134
53 24.692 67 427 1.590 49 614 3.012 32 655 400 31.538
62 2.960 10 33 104 4 62 183 0 78 88 3.522
70 8.783 62 115 374 31 263 1.104 41 548 333 11.654
77 10.135 33 79 293 23 212 827 9 246 219 12.076
78 11.002 63 180 354 53 220 773 25 303 271 13.244
79 2.676 9 88 79 5 28 113 4 34 59 3.095
80 5.144 38 12 2.625 65 94 347 51 120 339 8.835
83 504 8 6 16 2 6 27 9 14 32 624
NMBS 26.469 7 0 0 0 0 0 8 3 20 26.507
RKW 84.851 1.109 7.536 21.149 1.644 4.547 79.563 1.281 17.857 7.667 227.204
totaal werknemersstelsel 1.375.430 6.644 24.660 81.326 9.514 32.088 224.948 8.861 66.210 45.604 1.875.285
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 D 118
TAB 2005 D 118
Aantal geplaatste kinderen per kinderbijslagfonds, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen in een instelling artikel 70 bij een particulier artikel 70ter totaal
1 39 13 52
2 981 154 1.135
3 673 96 769
9 256 30 286
10 300 52 352
13 803 110 913
17 807 180 987
19 1.536 289 1.825
24 102 43 145
32 945 176 1.121
34 341 34 375
35 613 164 777
36 44 5 49
39 1.860 268 2.128
41 360 79 439
43 867 184 1.051
47 66 12 78
53 226 41 267
62 11 2 13
70 53 13 66
77 97 17 114
78 165 20 185
79 6 2 8
80 123 27 150
83 11 3 14
NMBS 68 20 88
RKW 1581 354 1.935
totaal werknemersstelsel 12.934 2.388 15.322
TAB 2005 D 119
TAB 2005 D 119
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per kinderbijslagfonds, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds aantal kinderen % in totaal aantal kinderen per fonds
1 292 1,84%
2 2.211 1,59%
3 1.287 1,54%
9 443 1,64%
10 408 1,58%
13 1.211 1,16%
17 1.445 1,45%
19 3.512 1,46%
24 280 1,49%
32 1.950 1,46%
34 456 1,79%
35 1.190 1,60%
36 84 1,30%
39 3.879 1,40%
41 1.032 1,42%
43 2.358 1,30%
47 121 1,19%
53 457 1,45%
62 67 1,90%
70 180 1,54%
77 215 1,78%
78 245 1,85%
79 27 0,87%
80 140 1,58%
83 13 2,08%
NMBS 356 1,34%
RKW 5.061 2,23%
totaal werknemersstelsel 28.920 1,54%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 122
TAB 2005 D 122
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening, per kinderbijslagfonds, volgens zelfredzaamheidsgraad, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad 0-3 punten 3-6 punten 6-9 punten totaal
1 67 100 27 194
2 577 704 272 1.553
3 325 393 190 908
9 145 142 41 328
10 153 128 53 334
13 262 403 222 887
17 297 501 226 1.024
19 735 1.195 478 2.408
24 85 80 32 197
32 466 612 244 1.322
34 99 163 59 321
35 265 386 149 800
36 21 19 13 53
39 938 1.275 539 2.752
41 257 327 130 714
43 335 723 340 1.398
47 19 45 20 84
53 101 140 56 297
62 5 30 5 40
70 70 46 21 137
77 39 71 31 141
78 48 72 30 150
79 6 9 5 20
80 29 48 26 103
83 4 2 4 10
NMBS 99 129 91 319
RKW 1.449 1.575 561 3.585
totaal werknemersstelsel 6.896 9.318 3.865 20.079
TAB 2005 D 123-1
TAB 2005 D 123-1
Aantal rechtgevende kinderen, jonger dan 21 jaar met een aandoening, per kinderbijslagfonds, volgens ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening 4-5 punten 6-8 punten 9-11 punten 12-14 punten 15-17 punten 18-20 punten +20 punten totaal
1 - 41 - 13 17 16 11 98
2 - 245 151 84 76 41 61 658
3 6 155 100 38 36 15 29 379
9 - 18 21 29 18 12 17 115
10 - 25 17 7 10 11 4 74
13 - 87 68 50 53 28 38 324
17 5 146 102 48 45 39 36 421
19 8 391 273 135 122 81 94 1.104
24 - 51 - 4 10 7 11 83
32 9 179 149 71 84 55 81 628
34 9 41 35 13 16 7 14 135
35 - 157 95 43 41 28 26 390
36 - 13 6 2 4 5 1 31
39 7 316 251 164 150 109 130 1.127
41 3 89 60 52 46 26 42 318
43 5 287 242 157 124 65 80 960
47 1 9 4 4 12 3 4 37
53 1 56 38 17 17 22 9 160
62 - 11 - 3 5 3 5 27
70 - 12 8 4 7 4 8 43
77 2 37 16 6 10 2 1 74
78 1 33 18 15 16 8 4 95
79 - 3 3 1 - - - 7
80 3 17 10 1 4 1 1 37
83 - 3 - - - - - 3
NMBS 2 11 8 4 8 3 1 37
RKW 14 483 316 212 172 123 156 1.476
totaal werknemersstelsel 76 2.916 1.991 1.177 1.103 714 864 8.841
TAB 2005 D 123-2
TAB 2005 D 123-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde werknemers per kinderbijslagfonds, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds aantal kinderen van vreemde werknemers in Belgiê % in totaal aantal kinderen per fonds
1 1.471 9,29%
2 14.371 10,32%
3 7.146 8,53%
9 4.147 15,36%
10 5.261 20,32%
13 7.708 7,39%
17 5.933 5,95%
19 16.074 6,69%
24 2.774 14,75%
32 11.344 8,47%
34 1.723 6,76%
35 1.147 1,54%
36 218 3,37%
39 35.818 12,90%
41 7.147 9,80%
43 9.967 5,50%
47 483 4,77%
53 1.593 5,05%
62 257 7,30%
70 2.696 23,13%
77 382 3,16%
78 414 3,13%
79 112 3,62%
80 234 2,65%
83 36 5,77%
NMBS - -
RKW 26.108 11,49%
totaal werknemersstelsel 164.564 8,78%
TAB 2005 V 120
TAB 2005 V 120