Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 855 1.187 2.191 1.970 - 6.203
rang 2 795 1.052 1.200 325 - 3.372
rang 3 584 625 365 35 - 1.609
rang 4 319 217 88 7 - 631
rang 5 en  hoger 193 116 23 - - 332
totaal 2.746 3.197 3.867 2.337 - 12.147
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 99-9