StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 855 1.187 2.191 1.970 - 6.203
rang 2 795 1.052 1.200 325 - 3.372
rang 3 584 625 365 35 - 1.609
rang 4 319 217 88 7 - 631
rang 5 en  hoger 193 116 23 - - 332
totaal 2.746 3.197 3.867 2.337 - 12.147
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 99-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 619 940 1.953 1.767 - 5.279
rang 2 611 845 1.122 283 - 2.861
rang 3 437 490 345 40 - 1.312
rang 4 229 222 86 4 - 541
rang 5 en  hoger 167 112 32 - - 311
totaal 2.063 2.609 3.538 2.094 - 10.304
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 99-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 533 830 1.763 1.722 - 4.848
rang 2 515 742 1.074 291 - 2.622
rang 3 391 454 343 42 - 1.230
rang 4 202 176 94 5 - 477
rang 5 en  hoger 145 82 24 1 - 252
totaal 1.786 2.284 3.298 2.061 - 9.429
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 99-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 461 804 1.843 1.746 - 4.854
rang 2 475 740 1.090 295 - 2.600
rang 3 329 451 380 45 - 1.205
rang 4 175 199 107 4 - 485
rang 5 en  hoger 145 108 40 1 - 294
totaal 1.585 2.302 3.460 2.091 - 9.438
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 99-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 468 739 2.018 1.855 80 5.160
rang 2 451 794 1.156 316 2 2.719
rang 3 304 484 440 50 - 1.278
rang 4 185 239 130 6 - 560
rang 5 en  hoger 157 129 53 3 - 342
totaal 1.565 2.385 3.797 2.230 82 10.059
TAB 2005 V 99-9