Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 13 40 188 469 - 710
rang 2 6 44 135 94 - 279
rang 3 12 24 46 9 - 91
rang 4 2 14 13 3 - 32
rang 5 en  hoger 8 11 5 - - 24
totaal 41 133 387 575 - 1.136
TAB 2013 V 99-8