Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.304 3.343 3.887 3.192 - 13.726
rang 2 2.869 2.627 2.238 572 - 8.306
rang 3 1.942 1.359 728 61 - 4.090
rang 4 885 539 185 9 - 1.618
rang 5 en  hoger 513 233 43 3 - 792
totaal 9.513 8.101 7.081 3.837 - 28.532
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 99-7