StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.304 3.343 3.887 3.192 - 13.726
rang 2 2.869 2.627 2.238 572 - 8.306
rang 3 1.942 1.359 728 61 - 4.090
rang 4 885 539 185 9 - 1.618
rang 5 en  hoger 513 233 43 3 - 792
totaal 9.513 8.101 7.081 3.837 - 28.532
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 99-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.899 2.912 3.778 3.099 - 12.688
rang 2 2.503 2.349 2.117 522 - 7.491
rang 3 1.552 1.233 724 63 - 3.572
rang 4 765 514 181 11 - 1.471
rang 5 en  hoger 467 232 55 2 - 756
totaal 8.186 7.240 6.855 3.697 - 25.978
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 99-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.531 2.587 3.821 2.998 - 11.937
rang 2 2.135 2.028 2.075 521 - 6.759
rang 3 1.287 1.106 666 65 - 3.124
rang 4 590 481 172 9 - 1.252
rang 5 en  hoger 465 251 60 1 - 777
totaal 7.008 6.453 6.794 3.594 - 23.849
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 99-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.469 2.772 4.537 3.198 - 12.976
rang 2 2.054 2.240 2.451 574 - 7.319
rang 3 1.251 1.231 770 78 - 3.330
rang 4 645 473 228 8 - 1.354
rang 5 en  hoger 447 299 79 - - 825
totaal 6.866 7.015 8.065 3.858 - 25.804
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 99-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.445 3.110 5.139 3.619 18 14.331
rang 2 2.184 2.626 2.774 652 - 8.236
rang 3 1.309 1.465 960 105 - 3.839
rang 4 703 589 306 15 - 1.613
rang 5 en  hoger 537 398 100 5 - 1.040
totaal 7.178 8.188 9.279 4.396 18 29.059
TAB 2005 V 99-7