Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 409 596 859 880 42 2.786
rang 2 343 380 440 130 2 1.295
rang 3 184 182 97 15 - 478
rang 4 70 55 15 3 - 143
rang 5 en  hoger 34 19 4 1 - 58
totaal 1.040 1.232 1.415 1.029 44 4.760
TAB 2013 V 99-6