Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd -gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21 37 117 298 114 587
rang 2 11 24 50 40 1 126
rang 3 10 13 10 4 - 37
rang 4 4 2 - 2 - 8
rang 5 en  hoger 3 - - 1 - 4
totaal 49 76 177 345 115 762
TAB 2013 V 99-5