Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.054 749 747 459 2 3.011
rang 2 710 530 339 80 - 1.659
rang 3 373 221 85 10 - 689
rang 4 139 66 20 2 - 227
rang 5 en  hoger 81 36 6 1 - 124
totaal 2.357 1.602 1.197 552 2 5.710
TAB 2013 V 99-3