Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 10 53 152 181 903 1.299
rang 2 11 40 70 33 23 177
rang 3 7 11 24 4 3 49
rang 4 - 5 4 - 2 11
rang 5 en  hoger - 2 1 - - 3
totaal 28 111 251 218 931 1.539
TAB 2013 V 99-2