Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.976 18.125 19.270 14.275 35 73.681
rang 2 15.564 12.721 10.174 2.602 - 41.061
rang 3 6.415 4.684 2.369 229 - 13.697
rang 4 2.142 1.319 410 21 - 3.892
rang 5 en  hoger 1.007 454 85 2 - 1.548
totaal 47.104 37.303 32.308 17.129 35 133.879
TAB 2013 V 99-1