Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.656 24 99 243 10 70 292 10 95 63 3.562
Verenigd Koninkrijk 2.762 16 39 141 42 48 253 13 73 41 3.428
Denemarken 222 1 - 20 2 5 26 1 4 1 282
Frankrijk 19.362 151 591 1.667 75 502 2.427 95 1.237 564 26.671
Ierland 375 - 3 24 1 2 10 2 2 3 422
Italië 18.260 549 832 2.124 216 1.212 4.528 173 2.999 769 31.662
Luxemburg 321 9 4 18 4 17 40 3 22 9 447
Nederland 15.511 93 733 1.784 39 557 2.613 26 1.029 251 22.636
Oostenrijk 193 - 2 8 5 1 5 2 9 2 227
Zwitserland 153 2 4 14 1 1 21 2 17 4 219
Zweden 344 1 2 20 3 3 31 2 6 - 412
Noorwegen 186 1 5 21 3 3 30 - 5 - 254
Griekenland 1.075 26 35 102 10 60 185 8 107 47 1.655
Turkije 5.535 51 375 876 53 332 2.075 90 1.094 296 10.777
Spanje 7.288 67 357 980 47 234 3.288 33 717 168 13.179
Finland 169 3 2 17 - - 16 - - 5 212
Portugal 5.819 32 220 507 12 166 637 10 288 96 7.787
Polen 10.319 25 178 365 6 174 426 2 192 87 11.774
Hongarije 320 3 8 24 1 5 30 - 14 2 407
Roemenië 5.001 4 106 273 1 110 235 2 151 25 5.908
Kroatië 64 2 - 10 - 3 6 - 6 4 95
Slovenië 35 - - 6 - - 11 - 7 3 62
Bosnië-Herzegovina 222 - 13 38 - 7 31 - 29 7 347
Macedonië 403 2 48 85 - 20 177 - 42 18 795
Servië en Montenegro 836 5 88 169 - 52 283 1 57 34 1.525
Ijsland 10 - - 2 - 2 - - - - 14
Liechtenstein 4 - - - - - - - - - 4
Cyprus 11 - - - - 3 - - - - 14
Estland 31 - - 6 - - 3 - - - 40
Letland 56 - - 1 - - 2 - - - 59
Litouwen 121 - 8 3 - 2 11 - 1 1 147
Malta 27 - 2 3 - - 12 1 - - 45
Slovakije 479 - 25 63 - 9 129 - 64 1 770
Tsjechische Republiek 164 - 5 31 - 6 24 - 11 2 243
Bulgarije 1.754 2 74 144 - 32 168 1 69 8 2.252
Rusland 637 3 68 88 - 41 253 - 68 29 1.187
Albanië 368 - 6 55 - 8 74 1 10 2 524
anderen landen van Europa 2.972 6 152 296 1 63 600 4 122 45 4.261
totaal 104.065 1.078 4.084 10.228 532 3.750 18.952 482 8.547 2.587 154.305
b) landen van Afrika
Algerijë 751 22 70 145 7 47 366 35 177 112 1.732
Angola 303 - 16 40 - 22 116 - 11 9 517
Congo-Kinshasa 1.158 10 102 309 3 48 358 1 77 77 2.143
Guinea 387 - 20 40 - 21 175 - 38 25 706
Kameroen 614 1 36 98 - 32 137 - 21 26 965
Marokko 10.253 195 565 1.533 183 450 5.069 587 2.682 796 22.313
Rwanda 193 - 9 21 - 7 41 - 13 24 308
Togo 196 2 11 25 - 7 68 - 6 1 316
Tunesië 597 2 37 85 1 18 131 10 52 33 966
Andere landen van Afrika 4.865 17 321 730 12 105 1.388 8 213 84 7.743
totaal 19.317 249 1.187 3.026 206 757 7.849 641 3.290 1.187 37.709
c) landen van Amerika
Brazilië 732 - 20 62 2 35 56 - 7 1 915
Canada 248 1 2 12 - 4 10 - 4 2 283
Ecuador 690 - 16 41 - 1 52 - 18 10 828
Verenigde Staten 591 6 7 52 7 6 50 8 1 13 741
Andere landen van Amerika 1.495 3 57 139 3 22 197 2 21 21 1.960
totaal 3.756 10 102 306 12 68 365 10 51 47 4.727
d) Landen van Azië
Armenië 370 - 31 51 - 21 102 - 16 11 602
China 656 3 17 24 - 11 78 - 7 5 801
Filipijnen 403 3 17 11 - 3 15 - 1 5 458
Israël 173 1 3 - - 1 7 - 5 - 190
Japan 156 - 11 11 4 - 8 - - - 190
Nepal 340 - 3 21 - 1 17 - 2 1 385
Pakistan 239 2 11 13 1 15 87 - 1 4 373
Sri Lanka 111 - 7 2 - - 14 - 1 - 135
Andere landen van Azië 3.764 7 174 336 - 99 842 - 138 73 5.433
Totaal 6.212 16 274 469 5 151 1.170 - 171 99 8.567
e) Oceanië / totaal 83 1 2 - - - 1 - - 2 89
f) politieke vluchtelingen 366 183 45 60 7 34 181 3 66 24 969
g) vaderlandslozen 80 2 16 9 - - 14 - 22 3 146
algemeen totaal 133.879 1.539 5.710 14.098 762 4.760 28.532 1.136 12.147 3.949 206.512
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 92