StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.656 24 99 243 10 70 292 10 95 63 3.562
Verenigd Koninkrijk 2.762 16 39 141 42 48 253 13 73 41 3.428
Denemarken 222 1 - 20 2 5 26 1 4 1 282
Frankrijk 19.362 151 591 1.667 75 502 2.427 95 1.237 564 26.671
Ierland 375 - 3 24 1 2 10 2 2 3 422
Italië 18.260 549 832 2.124 216 1.212 4.528 173 2.999 769 31.662
Luxemburg 321 9 4 18 4 17 40 3 22 9 447
Nederland 15.511 93 733 1.784 39 557 2.613 26 1.029 251 22.636
Oostenrijk 193 - 2 8 5 1 5 2 9 2 227
Zwitserland 153 2 4 14 1 1 21 2 17 4 219
Zweden 344 1 2 20 3 3 31 2 6 - 412
Noorwegen 186 1 5 21 3 3 30 - 5 - 254
Griekenland 1.075 26 35 102 10 60 185 8 107 47 1.655
Turkije 5.535 51 375 876 53 332 2.075 90 1.094 296 10.777
Spanje 7.288 67 357 980 47 234 3.288 33 717 168 13.179
Finland 169 3 2 17 - - 16 - - 5 212
Portugal 5.819 32 220 507 12 166 637 10 288 96 7.787
Polen 10.319 25 178 365 6 174 426 2 192 87 11.774
Hongarije 320 3 8 24 1 5 30 - 14 2 407
Roemenië 5.001 4 106 273 1 110 235 2 151 25 5.908
Kroatië 64 2 - 10 - 3 6 - 6 4 95
Slovenië 35 - - 6 - - 11 - 7 3 62
Bosnië-Herzegovina 222 - 13 38 - 7 31 - 29 7 347
Macedonië 403 2 48 85 - 20 177 - 42 18 795
Servië en Montenegro 836 5 88 169 - 52 283 1 57 34 1.525
Ijsland 10 - - 2 - 2 - - - - 14
Liechtenstein 4 - - - - - - - - - 4
Cyprus 11 - - - - 3 - - - - 14
Estland 31 - - 6 - - 3 - - - 40
Letland 56 - - 1 - - 2 - - - 59
Litouwen 121 - 8 3 - 2 11 - 1 1 147
Malta 27 - 2 3 - - 12 1 - - 45
Slovakije 479 - 25 63 - 9 129 - 64 1 770
Tsjechische Republiek 164 - 5 31 - 6 24 - 11 2 243
Bulgarije 1.754 2 74 144 - 32 168 1 69 8 2.252
Rusland 637 3 68 88 - 41 253 - 68 29 1.187
Albanië 368 - 6 55 - 8 74 1 10 2 524
anderen landen van Europa 2.972 6 152 296 1 63 600 4 122 45 4.261
totaal 104.065 1.078 4.084 10.228 532 3.750 18.952 482 8.547 2.587 154.305
b) landen van Afrika
Algerijë 751 22 70 145 7 47 366 35 177 112 1.732
Angola 303 - 16 40 - 22 116 - 11 9 517
Congo-Kinshasa 1.158 10 102 309 3 48 358 1 77 77 2.143
Guinea 387 - 20 40 - 21 175 - 38 25 706
Kameroen 614 1 36 98 - 32 137 - 21 26 965
Marokko 10.253 195 565 1.533 183 450 5.069 587 2.682 796 22.313
Rwanda 193 - 9 21 - 7 41 - 13 24 308
Togo 196 2 11 25 - 7 68 - 6 1 316
Tunesië 597 2 37 85 1 18 131 10 52 33 966
Andere landen van Afrika 4.865 17 321 730 12 105 1.388 8 213 84 7.743
totaal 19.317 249 1.187 3.026 206 757 7.849 641 3.290 1.187 37.709
c) landen van Amerika
Brazilië 732 - 20 62 2 35 56 - 7 1 915
Canada 248 1 2 12 - 4 10 - 4 2 283
Ecuador 690 - 16 41 - 1 52 - 18 10 828
Verenigde Staten 591 6 7 52 7 6 50 8 1 13 741
Andere landen van Amerika 1.495 3 57 139 3 22 197 2 21 21 1.960
totaal 3.756 10 102 306 12 68 365 10 51 47 4.727
d) Landen van Azië
Armenië 370 - 31 51 - 21 102 - 16 11 602
China 656 3 17 24 - 11 78 - 7 5 801
Filipijnen 403 3 17 11 - 3 15 - 1 5 458
Israël 173 1 3 - - 1 7 - 5 - 190
Japan 156 - 11 11 4 - 8 - - - 190
Nepal 340 - 3 21 - 1 17 - 2 1 385
Pakistan 239 2 11 13 1 15 87 - 1 4 373
Sri Lanka 111 - 7 2 - - 14 - 1 - 135
Andere landen van Azië 3.764 7 174 336 - 99 842 - 138 73 5.433
Totaal 6.212 16 274 469 5 151 1.170 - 171 99 8.567
e) Oceanië / totaal 83 1 2 - - - 1 - - 2 89
f) politieke vluchtelingen 366 183 45 60 7 34 181 3 66 24 969
g) vaderlandslozen 80 2 16 9 - - 14 - 22 3 146
algemeen totaal 133.879 1.539 5.710 14.098 762 4.760 28.532 1.136 12.147 3.949 206.512
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 92
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2011
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.454 16 85 188 9 56 248 12 67 51 3.186
Verenigd Koninkrijk 2.653 13 59 138 23 35 234 9 59 54 3.277
Denemarken 221 2 1 8 2 - 17 1 4 - 256
Frankrijk 17.950 127 465 1.306 59 492 2.211 82 1.038 537 24.267
Ierland 343 1 5 21 2 3 7 - 7 3 392
Italië 19.866 536 733 1.907 196 1.175 4.439 168 2.598 810 32.428
Luxemburg 328 7 1 20 1 14 44 2 12 12 441
Nederland 13.634 86 583 1.214 35 443 1.962 22 629 199 18.807
Oostenrijk 204 - 5 16 6 2 30 3 6 4 276
Zwitserland 168 2 1 19 2 - 27 2 13 3 237
Zweden 377 2 16 26 3 1 41 - 13 - 479
Noorwegen 254 1 8 22 1 7 33 - 11 - 337
Griekenland 1.029 27 32 142 10 55 199 9 105 37 1.645
Turkije 5.414 51 311 834 60 297 2.225 112 1.120 348 10.772
Spanje 6.684 64 365 763 65 184 2.393 37 433 181 11.169
Finland 164 - 6 16 - 3 14 - - 1 204
Portugal 5.092 22 208 377 12 128 529 11 246 116 6.741
Polen 8.298 31 129 235 6 105 222 2 101 43 9.172
Hongarije 201 4 7 11 - - 14 - 11 2 250
Roemenië 3.205 1 96 137 1 80 119 1 32 12 3.684
Kroatië 174 4 1 8 - 6 29 - 14 1 237
Slovenië 33 - 1 8 - - 3 - - 3 48
Bosnië-Herzegovina 252 - 11 27 - 4 34 - 11 7 346
Macedonië 331 1 37 53 - 11 101 - 21 3 558
Servië en Montenegro 826 5 116 136 - 47 257 1 48 36 1.472
Ijsland 8 - - - - - - - - - 8
Liechtenstein 4 - - - - - - - - - 4
Cyprus 8 - - - - - - - - - 8
Estland 26 - - 1 - - 1 - - - 28
Letland 27 - - 2 - - 2 - - - 31
Litouwen 62 - - 1 - - 2 - - - 65
Malta 15 - - 2 - 1 9 2 - - 29
Slovakije 234 - 12 46 - 3 113 - 16 - 424
Tsjechische Republiek 109 - - 12 - 7 7 - - - 135
Bulgarije 798 - 21 46 - 5 46 - 21 8 945
anderen landen van Europa 3.867 7 209 483 3 99 960 1 160 56 5.845
totaal 95.313 1.010 3.524 8.225 496 3.263 16.572 477 6.796 2.527 138.203
b) landen van Afrika
Algerije 690 18 58 94 13 30 339 57 178 146 1.623
Marokko 9.558 218 491 1.475 209 458 5.384 654 2.529 820 21.796
Tunesië 466 7 13 65 1 14 151 14 36 47 814
andere landen van Afrika 6.935 33 508 924 45 162 1.996 72 392 275 11.342
totaal 17.649 276 1.070 2.558 268 664 7.870 797 3.135 1.288 35.575
c) landen van Amerika
Canada 231 2 1 10 - 6 7 - 12 1 270
Verenigde Staten 574 6 6 50 11 5 55 2 1 7 717
andere landen van Amerika 1.871 3 69 152 1 37 181 9 35 29 2.387
totaal 2.676 11 76 212 12 48 243 11 48 37 3.374
d) Landen van Azië
Israël 142 1 - - - 1 9 - - - 153
Japan 157 - 1 8 - 4 8 - - - 178
andere landen van Azië 4.175 10 224 347 3 78 923 3 127 82 5.972
Totaal 4.474 11 225 355 3 83 940 3 127 82 6.303
e) Oceanië / totaal 63 1 - - - - - - 4 1 69
f) politieke vluchtelingen 528 7 78 100 6 33 311 7 181 53 1.304
g) vaderlandslozen 62 3 18 6 - 5 42 - 13 3 152
algemeen totaal 120.765 1.319 4.991 11.456 785 4.096 25.978 1.295 10.304 3.991 184.980
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 92
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2009
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.279 15 75 163 13 60 228 19 65 49 2.966
Verenigd Koninkrijk 2.832 14 33 110 16 29 208 8 50 47 3.347
Denemarken 222 1 2 18 2 - 17 4 5 1 272
Frankrijk 17.156 148 504 1.185 62 460 2.321 109 917 491 23.353
Ierland 333 2 11 8 - 11 6 - 6 2 379
Italië 21.524 546 791 2.056 213 1.215 5.106 202 2.596 916 35.165
Luxemburg 348 7 5 22 1 13 33 5 12 14 460
Nederland 11.651 63 478 1.009 35 357 1.258 67 390 146 15.454
Oostenrijk 203 - 4 22 8 2 19 2 4 3 267
Zwitserland 182 3 1 18 2 - 27 2 14 2 251
Zweden 437 2 13 13 3 3 17 - 8 1 497
Noorwegen 253 1 12 8 2 9 37 - 12 - 334
Griekenland 1.054 26 40 152 14 47 231 9 120 52 1.745
Turkije 5.215 52 359 844 136 344 2.461 245 1.181 415 11.252
Spanje 6.160 61 365 545 74 203 1.345 65 375 161 9.354
Finland 148 - 3 17 - - 15 - 3 1 187
Portugal 4.655 21 149 339 8 115 525 11 192 93 6.108
Polen 5.020 27 94 133 6 73 174 10 42 30 5.609
Hongarije 110 3 4 9 - 2 14 - 11 3 156
Roemenië 1.604 - 45 57 1 28 41 8 7 2 1.793
Kroatië 72 3 3 4 - 1 13 - 2 - 98
Slovenië 45 - 1 1 - - 15 - - - 62
Bosnië-Herzegovina 217 - 5 6 - 7 16 4 7 8 270
Macedonië 256 1 27 35 - 6 60 1 26 11 423
Servië en Montenegro 1.043 6 73 157 - 44 225 4 49 26 1.627
Ijsland 4 - - - - - - - - - 4
Liechtenstein 4 - - - - - - - - - 4
Cyprus 8 - - - - - - - - - 8
Estland 14 - 1 - - - - - - - 15
Letland 12 - - - - - - - - - 12
Litouwen 22 1 - 4 - - 1 2 - - 30
Malta 16 - - 10 - 1 7 - - - 34
Slovakije 195 - 3 32 - 3 19 1 3 - 256
Tsjechische Republiek 80 1 - 3 - - 8 - - - 92
Bulgarije 465 - 14 22 - 1 6 7 3 5 523
anderen landen van Europa 3.976 11 131 313 8 73 682 100 117 48 5.459
totaal 87.815 1.015 3.246 7.315 604 3.107 15.135 885 6.217 2.527 127.866
b) landen van Afrika
Algerije 612 15 58 111 24 30 334 89 175 151 1.599
Marokko 9.157 248 544 1.435 342 495 5.685 1.053 2.499 954 22.412
Tunesië 359 4 17 61 5 16 129 4 38 55 688
andere landen van Afrika 5.302 33 367 686 30 164 1.336 108 249 178 8.453
totaal 15.430 300 986 2.293 401 705 7.484 1.254 2.961 1.338 33.152
c) landen van Amerika
Canada 238 1 2 2 - 2 4 - 8 1 258
Verenigde Staten 595 1 10 33 10 3 39 - 3 7 701
andere landen van Amerika 1.345 4 47 130 4 15 129 17 8 12 1.711
totaal 2.178 6 59 165 14 20 172 17 19 20 2.670
d) Landen van Azië
Israël 146 1 5 - - 1 10 3 - - 166
Japan 158 - - 9 - - - 1 1 - 169
andere landen van Azië 3.388 9 217 248 7 50 669 41 100 93 4.822
Totaal 3.692 10 222 257 7 51 679 45 101 93 5.157
e) Oceanië / totaal 69 1 - 1 - 3 - - - 2 76
f) politieke vluchtelingen 540 17 63 85 10 30 362 28 122 32 1.289
g) vaderlandslozen 54 2 4 11 - 8 17 - 9 2 107
algemeen totaal 109.778 1.351 4.580 10.127 1.036 3.924 23.849 2.229 9.429 4.014 170.317
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 92
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2007
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.977 7 51 192 13 49 198 13 75 45 2.620
Verenigd Koninkrijk 2.735 10 21 129 16 16 209 4 33 42 3.215
Denemarken 267 3 2 22 3 2 12 2 - - 313
Frankrijk 19.413 127 287 985 58 368 2.663 92 927 528 25.448
Ierland 332 1 8 5 - 5 5 - 5 7 368
Italië 23.993 555 565 1.987 224 1.103 6.174 159 2.613 864 38.237
Luxemburg 371 5 6 20 2 8 41 1 8 13 475
Nederland 11.026 48 266 826 44 181 906 27 292 155 13.771
Oostenrijk 198 - - 16 3 3 18 2 4 3 247
Zwitserland 178 2 - 18 2 - 26 2 11 3 242
Zweden 455 2 9 14 2 2 21 - 7 1 513
Noorwegen 250 2 5 11 1 5 31 - 5 4 314
Griekenland 1.207 14 23 146 18 58 317 6 115 46 1.950
Turkije 5.616 60 285 681 132 321 2.907 231 1.246 431 11.910
Spanje 6.132 59 170 520 89 187 1.162 54 316 175 8.864
Finland 160 - - 12 - - 27 - 2 1 202
Portugal 4.262 19 110 323 5 94 600 8 155 76 5.652
Polen 2.467 20 33 71 4 28 160 5 38 40 2.866
Hongarije 71 2 10 8 1 1 19 - - 3 115
Roemenië 507 - 16 25 - 9 37 1 3 1 599
Kroatië 61 - - 8 - 2 11 - 1 - 83
Slovenië 42 - 6 - - - 6 - - - 54
Bosnië-Herzegovina 158 - 10 10 - - 16 - 4 3 201
Macedonië 217 4 14 13 - 5 51 - 14 9 327
Servië en Montenegro 1.204 5 49 67 - 35 251 - 50 35 1.696
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Liechtenstein 3 - - - - - - - - - 3
Cyprus 3 - - - - - - - - - 3
Estland 4 - - - - - - - - - 4
Letland 4 - - - - - - - - - 4
Litouwen 5 1 - - - - - - - - 6
Malta 24 - - 2 - - 13 - - - 39
Slovakije 93 - - 3 - - 2 - - - 98
Tsjechische Republiek 41 - - - - - 4 - 6 1 52
Bulgarije 134 - 2 3 - - 4 - - - 143
anderen landen van Europa 3.179 6 84 174 9 47 366 6 75 58 4.004
totaal 86.790 952 2.032 6.291 626 2.529 16.258 613 6.005 2.544 124.640
b) landen van Afrika
Algerije 668 15 45 108 20 40 389 97 197 152 1.731
Marokko 9.662 274 470 1.187 396 362 6.888 1.119 2.725 1.110 24.193
Tunesië 351 4 22 43 2 20 166 3 52 46 709
andere landen van Afrika 5.134 22 191 425 23 92 1.030 41 189 127 7.274
totaal 15.815 315 728 1.763 441 514 8.473 1.260 3.163 1.435 33.907
c) landen van Amerika
Canada 254 - - 8 - - 10 - 8 2 282
Verenigde Staten 548 4 8 25 9 1 44 1 5 8 653
andere landen van Amerika 1.164 2 24 92 3 14 99 10 22 12 1.442
totaal 1.966 6 32 125 12 15 153 11 35 22 2.377
d) Landen van Azië
Israël 156 - 1 5 7 - 13 - - 2 184
Japan 158 - - 13 - 3 1 1 1 - 177
andere landen van Azië 3.569 12 117 217 7 40 596 10 82 62 4.712
Totaal 3.883 12 118 235 14 43 610 11 83 64 5.073
e) Oceanië / totaal 63 1 - 5 - 2 - - - 2 73
f) politieke vluchtelingen 682 11 72 66 5 31 283 1 148 44 1.343
g) vaderlandslozen 68 4 2 5 - 7 27 - 4 1 118
algemeen totaal 109.267 1.301 2.984 8.490 1.098 3.141 25.804 1.896 9.438 4.112 167.531
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 92
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2005
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (*) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) gepensioneerd (*) invalide (*) > 6 maanden werkloos (**) gepensioneerd (**) invalide (***) wees (****) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.491 5 64 166 15 35 210 11 81 40 2.118
Verenigd Koninkrijk 2.611 8 40 141 11 8 220 6 26 48 3.119
Denemarken 249 2 2 16 1 3 6 2 - 1 282
Frankrijk 19.922 82 326 946 67 317 2.930 76 897 535 26.098
Ierland 286 2 6 9 - 2 2 - 9 10 326
Italië 25.472 129 635 2.170 280 982 7.421 227 2.732 1.255 41.303
Luxemburg 329 2 12 25 3 18 54 1 6 15 465
Nederland 8.409 23 312 613 35 137 724 31 205 161 10.650
Oostenrijk 198 - 4 10 4 2 35 1 4 3 261
Zwitserland 181 1 2 16 1 - 20 2 6 7 236
Zweden 432 3 1 9 3 1 33 - 9 3 494
Noorwegen 251 - 10 19 - 1 17 1 6 6 311
Griekenland 1.270 3 23 156 25 45 382 10 131 67 2.112
Turkije 5.525 35 249 711 158 324 3.712 330 1.461 510 13.015
Spanje 5.887 13 187 440 94 176 1.208 74 283 196 8.558
Finland 144 - 2 10 - - 19 - - 1 176
Portugal 3.797 12 105 307 11 83 674 13 154 87 5.243
Polen 1.000 10 30 63 6 15 119 1 28 52 1.324
Hongarije 51 1 - 7 1 1 13 - 2 5 81
Roemenië 342 2 15 15 - 7 16 1 2 - 400
Kroatië 59 - - 9 - 1 7 - - 2 78
Slovenië 18 - - - 1 - 4 - - - 23
Bosnië-Herzegovina 114 - 4 5 - 5 16 - 3 - 147
Macedonië 151 - 8 8 - 2 44 - 6 5 224
Servië en Montenegro 1.100 1 56 77 - 32 201 - 48 27 1.542
Ijsland 12 - - - - - - - - - 12
Liechtenstein 3 - - - - - - - - - 3
Cyprus 2 - - - - - - - - - 2
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Letland 1 - 2 - - - - - - - 3
Litouwen 2 - - - - - - - - 2 4
Malta 9 - 2 2 - - 15 - - - 28
Slovakije 4 - - - - - 1 - - - 5
Tsjechische Republiek 30 - 1 - - - - - 6 1 38
Bulgarije 49 - - 1 - 1 12 - - 1 64
anderen landen van Europa 2.345 1 74 130 16 41 233 2 37 54 2.933
totaal 81.747 335 2.172 6.081 732 2.239 18.348 789 6.142 3.094 121.679
b) landen van Afrika
Algerijë 661 13 27 99 37 37 448 122 229 186 1.859
Marokko 10.300 203 396 1.206 453 464 8.478 1.293 3.207 1.402 27.402
Tunesië 383 5 15 30 3 20 216 8 58 48 786
andere landen van Afrika 3.957 23 164 340 23 83 709 36 201 96 5.632
totaal 15.301 244 602 1.675 516 604 9.851 1.459 3.695 1.732 35.679
c) landen van Amerika
Canada 238 1 1 2 - 3 11 - 4 2 262
Verenigde Staten 530 4 8 29 4 2 44 2 2 8 633
andere landen van Amerika 950 4 28 80 5 12 124 2 15 8 1.228
totaal 1.718 9 37 111 9 17 179 4 21 18 2.123
d) Landen van Azië
Israël 176 - - 2 7 - 12 - - 2 199
Japan 166 - - 10 - 1 4 - 4 - 185
andere landen van Azië 2.704 4 76 157 5 28 409 11 68 47 3.509
Totaal 3.046 4 76 169 12 29 425 11 72 49 3.893
e) Oceanië / totaal 67 - - 1 - - 4 - - 3 75
f) politieke vluchtelingen 476 7 51 63 6 28 244 3 129 38 1.045
g) vaderlandslozen 48 - 2 2 - 3 8 2 - 5 70
algemeen totaal 102.403 599 2.940 8.102 1.275 2.920 29.059 2.268 10.059 4.939 164.564
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 V 92