Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2013
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 3.102 302 95 63 3.562
Verenigd Koninkrijk 3.048 266 73 41 3.428
Denemarken 250 27 4 1 282
Frankrijk 22.348 2.522 1.237 564 26.671
Ierland 405 12 2 3 422
Italië 23.193 4.701 2.999 769 31.662
Luxemburg 373 43 22 9 447
Nederland 18.717 2.639 1.029 251 22.636
Oostenrijk 209 7 9 2 227
Zwitserland 175 23 17 4 219
Zweden 373 33 6 - 412
Noorwegen 219 30 5 - 254
Griekenland 1.308 193 107 47 1.655
Turkije 7.222 2.165 1.094 296 10.777
Spanje 8.973 3.321 717 168 13.179
Finland 191 16 - 5 212
Portugal 6.756 647 288 96 7.787
Polen 11.067 428 192 87 11.774
Hongarije 361 30 14 2 407
Roemenië 5.495 237 151 25 5.908
Kroatië 79 6 6 4 95
Slovenië 41 11 7 3 62
Bosnië-Herzegovina 280 31 29 7 347
Macedonië 558 177 42 18 795
Servië en Montenegro 1.150 284 57 34 1.525
Ijsland 14 - - - 14
Liechtenstein 4 - - - 4
Cyprus 14 - - - 14
Estland 37 3 - - 40
Letland 57 2 - - 59
Litouwen 134 11 1 1 147
Malta 32 13 - - 45
Slovakije 576 129 64 1 770
Tsjechische Republiek 206 24 11 2 243
Bulgarije 2.006 169 69 8 2.252
Rusland 837 253 68 29 1.187
Albanië 437 75 10 2 524
anderen landen van Europa 3.490 604 122 45 4.261
totaal 123.737 19.434 8.547 2.587 154.305
b) landen van Afrika
Algerijë 1.042 401 177 112 1.732
Angola 381 116 11 9 517
Congo-Kinshasa 1.630 359 77 77 2.143
Guinea 468 175 38 25 706
Kameroen 781 137 21 26 965
Marokko 13.179 5.656 2.682 796 22.313
Rwanda 230 41 13 24 308
Togo 241 68 6 1 316
Tunesië 740 141 52 33 966
Andere landen van Afrika 6.050 1.396 213 84 7.743
totaal 24.742 8.490 3.290 1.187 37.709
c) landen van Amerika
Brazilië 851 56 7 1 915
Canada 267 10 4 2 283
Ecuador 748 52 18 10 828
Verenigde Staten 669 58 1 13 741
andere landen van Amerika 1.719 199 21 21 1.960
totaal 4.254 375 51 47 4.727
d) Landen van Azië
Armenië 473 102 16 11 602
China 711 78 7 5 801
Filipijnen 437 15 1 5 458
Israël 178 7 5 - 190
Japan 182 8 - - 190
Nepal 365 17 2 1 385
Pakistan 281 87 1 4 373
Sri Lanka 120 14 1 - 135
Andere landen van Azië 4.380 842 138 73 5.433
totaal 7.127 1.170 171 99 8.567
e) Oceanië / totaal 86 1 - 2 89
f) politieke vluchtelingen 695 184 66 24 969
g) vaderlandslozen 107 14 22 3 146
algemeen totaal 160.748 29.668 12.147 3.949 206.512
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 91