StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2013
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 3.102 302 95 63 3.562
Verenigd Koninkrijk 3.048 266 73 41 3.428
Denemarken 250 27 4 1 282
Frankrijk 22.348 2.522 1.237 564 26.671
Ierland 405 12 2 3 422
Italië 23.193 4.701 2.999 769 31.662
Luxemburg 373 43 22 9 447
Nederland 18.717 2.639 1.029 251 22.636
Oostenrijk 209 7 9 2 227
Zwitserland 175 23 17 4 219
Zweden 373 33 6 - 412
Noorwegen 219 30 5 - 254
Griekenland 1.308 193 107 47 1.655
Turkije 7.222 2.165 1.094 296 10.777
Spanje 8.973 3.321 717 168 13.179
Finland 191 16 - 5 212
Portugal 6.756 647 288 96 7.787
Polen 11.067 428 192 87 11.774
Hongarije 361 30 14 2 407
Roemenië 5.495 237 151 25 5.908
Kroatië 79 6 6 4 95
Slovenië 41 11 7 3 62
Bosnië-Herzegovina 280 31 29 7 347
Macedonië 558 177 42 18 795
Servië en Montenegro 1.150 284 57 34 1.525
Ijsland 14 - - - 14
Liechtenstein 4 - - - 4
Cyprus 14 - - - 14
Estland 37 3 - - 40
Letland 57 2 - - 59
Litouwen 134 11 1 1 147
Malta 32 13 - - 45
Slovakije 576 129 64 1 770
Tsjechische Republiek 206 24 11 2 243
Bulgarije 2.006 169 69 8 2.252
Rusland 837 253 68 29 1.187
Albanië 437 75 10 2 524
anderen landen van Europa 3.490 604 122 45 4.261
totaal 123.737 19.434 8.547 2.587 154.305
b) landen van Afrika
Algerijë 1.042 401 177 112 1.732
Angola 381 116 11 9 517
Congo-Kinshasa 1.630 359 77 77 2.143
Guinea 468 175 38 25 706
Kameroen 781 137 21 26 965
Marokko 13.179 5.656 2.682 796 22.313
Rwanda 230 41 13 24 308
Togo 241 68 6 1 316
Tunesië 740 141 52 33 966
Andere landen van Afrika 6.050 1.396 213 84 7.743
totaal 24.742 8.490 3.290 1.187 37.709
c) landen van Amerika
Brazilië 851 56 7 1 915
Canada 267 10 4 2 283
Ecuador 748 52 18 10 828
Verenigde Staten 669 58 1 13 741
andere landen van Amerika 1.719 199 21 21 1.960
totaal 4.254 375 51 47 4.727
d) Landen van Azië
Armenië 473 102 16 11 602
China 711 78 7 5 801
Filipijnen 437 15 1 5 458
Israël 178 7 5 - 190
Japan 182 8 - - 190
Nepal 365 17 2 1 385
Pakistan 281 87 1 4 373
Sri Lanka 120 14 1 - 135
Andere landen van Azië 4.380 842 138 73 5.433
totaal 7.127 1.170 171 99 8.567
e) Oceanië / totaal 86 1 - 2 89
f) politieke vluchtelingen 695 184 66 24 969
g) vaderlandslozen 107 14 22 3 146
algemeen totaal 160.748 29.668 12.147 3.949 206.512
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 91
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2011
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.808 260 67 51 3.186
Verenigd Koninkrijk 2.921 243 59 54 3.277
Denemarken 234 18 4 - 256
Frankrijk 20.399 2.293 1.038 537 24.267
Ierland 375 7 7 3 392
Italië 24.413 4.607 2.598 810 32.428
Luxemburg 371 46 12 12 441
Nederland 15.995 1.984 629 199 18.807
Oostenrijk 233 33 6 4 276
Zwitserland 192 29 13 3 237
Zweden 425 41 13 - 479
Noorwegen 293 33 11 - 337
Griekenland 1.295 208 105 37 1.645
Turkije 6.967 2.337 1.120 348 10.772
Spanje 8.125 2.430 433 181 11.169
Finland 189 14 - 1 204
Portugal 5.839 540 246 116 6.741
Polen 8.804 224 101 43 9.172
Hongarije 223 14 11 2 250
Roemenië 3.520 120 32 12 3.684
Kroatië 193 29 14 1 237
Slovenië 42 3 - 3 48
Bosnië-Herzegovina 294 34 11 7 346
Macedonië 433 101 21 3 558
Servië en Montenegro 1.130 258 48 36 1.472
Ijsland 8 - - - 8
Liechtenstein 4 - - - 4
Cyprus 8 - - - 8
Estland 27 1 - - 28
Letland 29 2 - - 31
Litouwen 63 2 - - 65
Malta 18 11 - - 29
Slovakije 295 113 16 - 424
Tsjechische Republiek 128 7 - - 135
Bulgarije 870 46 21 8 945
anderen landen van Europa 4.668 961 160 56 5.845
totaal 111.831 17.049 6.796 2.527 138.203
b) landen van Afrika
Algerije 903 396 178 146 1.623
Marokko 12.409 6.038 2.529 820 21.796
Tunesië 566 165 36 47 814
andere landen van Afrika 8.607 2.068 392 275 11.342
totaal 22.485 8.667 3.135 1.288 35.575
c) landen van Amerika
Canada 250 7 12 1 270
Verenigde Staten 652 57 1 7 717
andere landen van Amerika 2.133 190 35 29 2.387
totaal 3.035 254 48 37 3.374
d) Landen van Azië
Israël 144 9 - - 153
Japan 170 8 - - 178
andere landen van Azië 4.837 926 127 82 5.972
totaal 5.151 943 127 82 6.303
e) Oceanië / totaal 64 - 4 1 69
f) politieke vluchtelingen 752 318 181 53 1.304
g) vaderlandslozen 94 42 13 3 152
algemeen totaal 143.412 27.273 10.304 3.991 184.980
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 91
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2009
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.605 247 65 49 2.966
Verenigd Koninkrijk 3.034 216 50 47 3.347
Denemarken 245 21 5 1 272
Frankrijk 19.515 2.430 917 491 23.353
Ierland 365 6 6 2 379
Italië 26.345 5.308 2.596 916 35.165
Luxemburg 396 38 12 14 460
Nederland 13.593 1.325 390 146 15.454
Oostenrijk 239 21 4 3 267
Zwitserland 206 29 14 2 251
Zweden 471 17 8 1 497
Noorwegen 285 37 12 - 334
Griekenland 1.333 240 120 52 1.745
Turkije 6.950 2.706 1.181 415 11.252
Spanje 7.408 1.410 375 161 9.354
Finland 168 15 3 1 187
Portugal 5.287 536 192 93 6.108
Polen 5.353 184 42 30 5.609
Hongarije 128 14 11 3 156
Roemenië 1.735 49 7 2 1.793
Kroatië 83 13 2 - 98
Slovenië 47 15 - - 62
Bosnië-Herzegovina 235 20 7 8 270
Macedonië 325 61 26 11 423
Servië en Montenegro 1.323 229 49 26 1.627
Ijsland 4 - - - 4
Liechtenstein 4 - - - 4
Cyprus 8 - - - 8
Estland 15 - - - 15
Letland 12 - - - 12
Litouwen 27 3 - - 30
Malta 27 7 - - 34
Slovakije 233 20 3 - 256
Tsjechische Republiek 84 8 - - 92
Bulgarije 502 13 3 5 523
anderen landen van Europa 4.512 782 117 48 5.459
totaal 103.102 16.020 6.217 2.527 127.866
b) landen van Afrika
Algerije 850 423 175 151 1.599
Marokko 12.221 6.738 2.499 954 22.412
Tunesië 462 133 38 55 688
andere landen van Afrika 6.582 1.444 249 178 8.453
totaal 20.115 8.738 2.961 1.338 33.152
c) landen van Amerika
Canada 245 4 8 1 258
Verenigde Staten 652 39 3 7 701
andere landen van Amerika 1.545 146 8 12 1.711
totaal 2.442 189 19 20 2.670
d) Landen van Azië
Israël 153 13 - - 166
Japan 167 1 1 - 169
andere landen van Azië 3.919 710 100 93 4.822
totaal 4.239 724 101 93 5.157
e) Oceanië / totaal 74 - - 2 76
f) politieke vluchtelingen 745 390 122 32 1.289
g) vaderlandslozen 79 17 9 2 107
algemeen totaal 130.796 26.078 9.429 4.014 170.317
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 91
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2007
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.289 211 75 45 2.620
Verenigd Koninkrijk 2.927 213 33 42 3.215
Denemarken 299 14 - - 313
Frankrijk 21.238 2.755 927 528 25.448
Ierland 351 5 5 7 368
Italië 28.427 6.333 2.613 864 38.237
Luxemburg 412 42 8 13 475
Nederland 12.391 933 292 155 13.771
Oostenrijk 220 20 4 3 247
Zwitserland 200 28 11 3 242
Zweden 484 21 7 1 513
Noorwegen 274 31 5 4 314
Griekenland 1.466 323 115 46 1.950
Turkije 7.095 3.138 1.246 431 11.910
Spanje 7.157 1.216 316 175 8.864
Finland 172 27 2 1 202
Portugal 4.813 608 155 76 5.652
Polen 2.623 165 38 40 2.866
Hongarije 93 19 - 3 115
Roemenië 557 38 3 1 599
Kroatië 71 11 1 - 83
Slovenië 48 6 - - 54
Bosnië-Herzegovina 178 16 4 3 201
Macedonië 253 51 14 9 327
Servië en Montenegro 1.360 251 50 35 1.696
Ijsland 1 1 - - 2
Liechtenstein 3 - - - 3
Cyprus 3 - - - 3
Estland 4 - - - 4
Letland 4 - - - 4
Litouwen 6 - - - 6
Malta 26 13 - - 39
Slovakije 96 2 - - 98
Tsjechische Republiek 41 4 6 1 52
Bulgarije 139 4 - - 143
anderen landen van Europa 3.499 372 75 58 4.004
totaal 99.220 16.871 6.005 2.544 124.640
b) landen van Afrika
Algerije 896 486 197 152 1.731
Marokko 12.351 8.007 2.725 1.110 24.193
Tunesië 442 169 52 46 709
andere landen van Afrika 5.887 1.071 189 127 7.274
totaal 19.576 9.733 3.163 1.435 33.907
c) landen van Amerika
Canada 262 10 8 2 282
Verenigde Staten 595 45 5 8 653
andere landen van Amerika 1.299 109 22 12 1.442
totaal 2.156 164 35 22 2.377
d) Landen van Azië
Israël 169 13 - 2 184
Japan 174 2 1 - 177
andere landen van Azië 3.962 606 82 62 4.712
totaal 4.305 621 83 64 5.073
e) Oceanië / totaal 71 - - 2 73
f) politieke vluchtelingen 867 284 148 44 1.343
g) vaderlandslozen 86 27 4 1 118
algemeen totaal 126.281 27.700 9.438 4.112 167.531
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 91
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2005
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.776 221 81 40 2.118
Verenigd Koninkrijk 2.819 226 26 48 3.119
Denemarken 273 8 - 1 282
Frankrijk 21.660 3.006 897 535 26.098
Ierland 305 2 9 10 326
Italië 29.668 7.648 2.732 1.255 41.303
Luxemburg 389 55 6 15 465
Nederland 9.529 755 205 161 10.650
Oostenrijk 218 36 4 3 261
Zwitserland 201 22 6 7 236
Zweden 449 33 9 3 494
Noorwegen 281 18 6 6 311
Griekenland 1.522 392 131 67 2.112
Turkije 7.002 4.042 1.461 510 13.015
Spanje 6.797 1.282 283 196 8.558
Finland 156 19 - 1 176
Portugal 4.315 687 154 87 5.243
Polen 1.124 120 28 52 1.324
Hongarije 61 13 2 5 81
Roemenië 381 17 2 - 400
Kroatië 69 7 - 2 78
Slovenië 19 4 - - 23
Bosnië-Herzegovina 128 16 3 - 147
Macedonië 169 44 6 5 224
Servië en Montenegro 1.266 201 48 27 1.542
Ijsland 12 - - - 12
Liechtenstein 3 - - - 3
Cyprus 2 - - - 2
Estland 1 - - - 1
Letland 3 - - - 3
Litouwen 2 - - 2 4
Malta 13 15 - - 28
Slovakije 4 1 - - 5
Tsjechische Republiek 31 - 6 1 38
Bulgarije 51 12 - 1 64
anderen landen van Europa 2.607 235 37 54 2.933
totaal 93.306 19.137 6.142 3.094 121.679
b) landen van Afrika
Algerijë 874 570 229 186 1.859
Marokko 13.022 9.771 3.207 1.402 27.402
Tunesië 456 224 58 48 786
andere landen van Afrika 4.590 745 201 96 5.632
totaal 18.942 11.310 3.695 1.732 35.679
c) landen van Amerika
Canada 245 11 4 2 262
Verenigde Staten 577 46 2 8 633
andere landen van Amerika 1.079 126 15 8 1.228
totaal 1.901 183 21 18 2.123
d) Landen van Azië
Israël 185 12 - 2 199
Japan 177 4 4 - 185
andere landen van Azië 2.974 420 68 47 3.509
totaal 3.336 436 72 49 3.893
e) Oceanië / totaal 68 4 - 3 75
f) politieke vluchtelingen 631 247 129 38 1.045
g) vaderlandslozen 55 10 - 5 70
algemeen totaal 118.239 31.327 10.059 4.939 164.564
TAB 2005 V 91