Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per leeftijd, op 31 december 2013
leeftijd aantallen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 68.295 33,071%
6-11  jaar 56.412 27,317%
12-17 jaar 51.330 24,856%
18-24 jaar 29.335 14,205%
> 25 jaar 1.140 0,552%
totaal 206.512 100, -%
TAB 2013 V 90