Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per rang, op 31 december 2013
rang aantallen procent t.o.v. totaal
rang 1 112.269 54,364%
rang 2 61.267 29,668%
rang 3 22.653 10,969%
rang 4 7.165 3,470%
rang 5 en hoger 3.158 1,529%
totaal 206.512 100, -%
TAB 2013 V 89