StatNoAvailable
StatNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 80 tot totaal) op 31 december 2007
nationaliteit / kinderbijslagfonds 80 83 NMBS RKW TOTAAL
a) landen van Europa / totaal 79 14 - 9.503 69.681
Duitsland 7 2 - 240 1.448
Verenigd Koninkrijk 5 - - 150 1.667
Denemarken - - - 13 162
Frankrijk 2 - - 1.715 13.706
Ierland - - - 14 196
Italië 7 - - 3.009 22.867
Luxemburg - - - 36 270
Nederland 32 7 - 934 7.006
Oostenrijk - - - 31 138
Zwitserland - - - 20 131
Zweden - - - 23 270
Noorwegen - - - 31 171
Griekenland - - - 259 1.148
Turkije 5 1 - 885 6.073
Spanje 10 2 - 683 5.153
Finland - - - 13 103
Portugal 2 - - 586 3.449
Polen 2 - - 163 1.803
Hongarije 1 - - 17 74
Roemenië - - - 75 405
Kroatië 1 - - 3 49
Slovenië - - - 1 27
Bosnië-Herzegovina 1 - - 10 107
Macedonië 1 - - 29 165
Servië en Montenegro - - - 212 744
Ijsland - - - - 2
Liechtenstein - - - - 1
Cyprus - - - - 2
Estland - - - - 4
Letland - - - - 3
Litouwen - - - - 5
Malta - - - - 17
Slovakije - - - - 48
Tsjechische Republiek - 1 - - 25
Bulgarije 1 - - - 99
anderen landen van Europa 2 1 - 351 2.143
b) landen van Afrika / totaal 24 - - 3.051 15.752
Algerije - - - 185 852
Marokko 21 - - 1.953 10.757
Tunesië - - - 123 380
andere landen van Afrika 3 - - 790 3.763
c) landen van Amerika / totaal 3 - - 256 1.331
Canada - - - 5 153
Verenigde Staten - - - 38 329
andere landen van Amerika 3 - - 213 849
d) Landen van Azië / totaal 3 1 - 972 2.844
Israël - - - 20 75
Japan - - - 12 92
andere landen van Azië 3 1 - 940 2.677
e) Oceanië - - - 4 45
f) politieke vluchtelingen - - - 323 603
g) vaderlandslozen - - - 11 50
algemeen totaal 109 15 - 14.120 90.306
TAB 2007 V 181-3
TabNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 79 tot totaal)
nationaliteit / kinderbijslagfonds 79 80 83 98 RKW TOTAAL
a) landen van Europa
Duitsland 2 6 2 - 227 1.182
Verenigd Koninkrijk 1 5 - - 178 1.624
Denemarken - - - - 11 153
Frankrijk 13 2 - - 1.688 13.787
Ierland - - - - 16 168
Italië 10 11 - - 3.264 24.426
Luxemburg 1 - - - 39 264
Nederland 5 38 10 - 819 5.546
Oostenrijk - 1 1 - 33 146
Zwitserland - - - - 17 125
Zweden - - 4 - 24 263
Noorwegen - - - - 24 179
Griekenland 2 - - - 245 1.243
Turkije 1 10 1 - 943 6.362
Spanje 5 10 - - 662 5.028
Finland - - - - 10 93
Portugal 13 2 1 - 593 3.162
Polen 1 1 - - 119 859
Hongarije - 1 - - 13 55
Roemenië 1 - - - 59 262
Kroatië - 1 - - 2 50
Slovenië - - - - - 16
Bosnië-Herzegovina - 1 - - 9 87
Macedonië - 1 - - 29 114
Servië en Montenegro - 1 - - 203 702
Ijsland - - - - - 6
Liechtenstein - - - - - 1
Cyprus - - - - - 1
Estland - - - - - 1
Letland - - - - - 2
Litouwen - - - - - 3
Malta - - - - - 14
Slovakije - - - - - 3
Tsjechische Republiek - - - - - 20
Bulgarije - - - - - 41
anderen landen van Europa 1 1 1 - 297 1.597
totaal 56 92 20 - 9.524 67.585
b) landen van Afrika - - - - - -
Algerijë - 1 - - 179 884
Marokko 3 28 - - 1.996 11.503
Tunesië - - - - 124 403
andere landen van Afrika 4 1 - - 649 2.769
totaal 7 30 - - 2.948 15.559
c) landen van Amerika - - - - - -
Canada - - - - 7 135
Verenigde Staten 1 1 - - 30 316
andere landen van Amerika - 3 - - 195 710
totaal 1 4 - - 232 1.161
d) Landen van Azië - - - - - -
Israël - - - - 22 78
Japan - - - - 14 106
andere landen van Azië 1 1 1 - 797 1.935
totaal 1 1 1 - 833 2.119
e) Oceanië - - - - 4 41
f) politieke vluchtelingen - - - - 315 478
g) vaderlandslozen - - - - 9 32
algemeen totaal 65 127 21 - 13.865 86.975
TAB 2005 V 181-3