Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 43 tot totaal) op 31 december 2013
nationaliteit / kinderbijslagfonds 43 53 62 78 80 83 NMBS RKW TOTAAL
a) landen van Europa / totaal 8.991 1.679 152 423 134 12 - 15.111 86.206
Duitsland 270 23 80 2 6 1 - 417 1.945
Verenigd Koninkrijk 327 16 2 7 3 - - 274 1.783
Denemarken 29 1 2 - - - - 24 145
Frankrijk 1.104 160 8 73 3 1 - 2.746 14.836
Ierland 51 2 - 1 - - - 26 231
Italië 1.142 238 10 53 13 - - 3.742 18.914
Luxemburg 27 1 2 - - - - 58 268
Nederland 2.026 190 12 42 48 7 - 1.997 11.080
Oostenrijk 16 - 1 - - - - 12 122
Zwitserland 24 1 - - - - - 15 122
Zweden 40 3 - 1 - - - 30 218
Noorwegen 21 3 - 1 - - - 11 139
Griekenland 100 14 - 2 1 - - 282 1.019
Turkije 504 153 3 34 14 1 - 992 5.623
Spanje 596 212 9 31 11 - - 1.236 6.604
Finland 10 1 - - - - - 21 113
Portugal 409 95 - 19 5 - - 875 4.821
Polen 958 258 6 51 3 - - 448 7.529
Hongarije 35 5 1 1 - - - 56 266
Roemenië 427 101 2 33 2 1 - 459 3.685
Kroatië 8 1 - - 1 - - 11 53
Slovenië 3 2 - 1 - - - 4 32
Bosnië-Herzegovina 27 5 6 1 1 - - 37 193
Macedonië 43 14 1 3 1 - - 123 398
Servië en Montenegro 82 8 1 4 3 - - 261 669
Ijsland 1 - - - - - - 1 8
Liechtenstein - - - - - - - - 2
Cyprus 1 - - - - - - 1 9
Estland 6 - - - - - - 3 26
Letland 9 3 - 1 - - - 7 44
Litouwen 12 5 - - 1 - - 19 95
Malta 7 - - - - - - 5 19
Slovakije 39 18 - 7 3 - - 78 361
Tsjechische Republiek 12 9 - 1 2 - - 24 126
Bulgarije 222 84 - 22 1 - - 229 1.451
Rusland 113 11 4 21 - - - 237 609
Albanië 43 10 1 3 - 1 - 130 298
anderen landen van Europa 247 32 1 8 12 - - 220 2.350
b) landen van Afrika / totaal 1.852 441 2 116 48 - - 3.813 18.460
Algerije 54 11 - 8 2 - - 195 920
Angola 29 8 - 3 - - - 70 241
Congo-Kinshasa 167 16 - 4 - - - 506 1.057
Guinea 38 10 - 1 - - - 159 359
Kameroen 75 12 - 5 - - - 160 553
Marokko 1.073 278 2 57 11 - - 1.900 10.469
Rwanda 17 4 - 3 - - - 63 167
Togo 15 5 - 4 - - - 78 194
Tunesië 61 13 - 4 - - - 155 557
Andere landen van Afrika 323 84 - 27 35 - - 527 3.943
c) landen van Amerika / totaal 339 89 - 12 11 1 - 429 2.743
Brazilië 65 36 - 2 - - - 96 570
Canada 26 2 - - - - - 19 153
Ecuador 63 24 - 5 - - - 87 458
Verenigde Staten 65 4 - - - - - 66 382
Andere landen van Amerika 120 23 - 5 11 1 - 161 1.180
d) Landen van Azië / totaal 494 135 2 45 17 - - 1.787 5.001
Armenië - 20 - 5 - - - 107 325
China 51 3 - - - - - 371 547
Filipijnen 40 7 - - - - - 142 294
Israël 15 - - 1 - - - 20 78
Japan 12 1 - 1 - - - 25 112
Nepal 13 5 - - - - - 194 246
Pakistan 21 9 - 2 - - - 85 171
Sri Lanka 5 - - - - - - 52 71
Andere landen van Azië 337 90 2 36 17 - - 791 3.157
e) Oceanië 8 2 - - - - - 6 52
f) politieke vluchtelingen - 4 1 - - - - 357 587
g) vaderlandslozen 5 2 1 - 1 - - 27 73
algemeen totaal 11.689 2.352 158 596 211 13 - 21.530 113.122
TAB 2013 V 181-2