Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 41), op 31 december 2013
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 13 19 24 32 35 39 41
a) landen van Europa / totaal 666 8.868 4.947 6.148 7.873 1.082 8.362 2.619 12.404 6.735
Duitsland 70 72 100 166 177 3 262 34 191 71
Verenigd Koninkrijk 4 75 67 148 175 2 178 28 445 32
Denemarken - 6 6 12 19 - 12 1 31 2
Frankrijk 101 804 324 1.094 651 934 1.602 206 3.280 1.745
Ierland 1 6 7 21 16 1 32 2 59 6
Italië 192 2.307 704 1.868 892 95 1.693 170 2.842 2.953
Luxemburg 8 8 13 38 15 1 23 4 43 27
Nederland 39 604 1.228 793 1.795 4 820 442 949 84
Oostenrijk - 17 7 13 10 - 11 3 28 4
Zwitserland 1 4 3 18 14 1 9 1 23 8
Zweden - 9 10 22 25 - 25 2 47 4
Noorwegen - 40 5 18 19 - 5 4 10 2
Griekenland 12 69 54 88 55 1 95 12 157 77
Turkije 32 745 578 368 737 3 564 191 457 247
Spanje 70 567 353 675 473 8 697 162 1.113 391
Finland - 8 2 14 15 2 8 3 22 7
Portugal 26 700 270 238 389 11 493 126 859 306
Polen 25 1.915 415 165 866 4 795 427 854 339
Hongarije 1 10 14 24 41 - 34 12 22 10
Roemenië 48 436 291 88 411 7 395 307 464 213
Kroatië - 2 7 4 5 - 5 1 7 1
Slovenië - 1 1 3 5 - 3 2 5 2
Bosnië-Herzegovina 7 12 16 9 31 - 23 5 9 4
Macedonië 1 22 31 17 44 - 43 11 20 24
Servië en Montenegro 6 55 85 25 52 - 20 - 48 19
Ijsland - 1 1 - 4 - - - - -
Liechtenstein - - - 1 - - 1 - - -
Cyprus - 1 - 2 2 - 1 - - 1
Estland 1 4 1 1 2 - 2 - 6 -
Letland - 4 - 2 8 - 6 - 3 1
Litouwen 1 6 10 8 16 - 12 - 3 2
Malta - - 1 - 1 - - - 4 1
Slovakije 3 15 39 24 60 - 41 - 29 5
Tsjechische Republiek 1 7 9 16 20 - 12 - 13 -
Bulgarije 1 134 137 43 327 2 188 - - 61
Rusland 13 30 - 43 97 2 - - - 38
Albanië 1 34 - 14 42 - - - - 19
anderen landen van Europa 1 138 158 65 362 1 252 463 361 29
b) landen van Afrika / totaal 99 1.883 1.320 1.592 2.113 33 1.604 471 2.121 952
Algerije 8 111 51 59 56 5 106 14 117 123
Angola 3 35 - 11 38 - 32 - - 12
Congo-Kinshasa 17 3 - 56 155 6 6 - - 121
Guinea 5 16 - 16 49 1 39 - - 25
Kameroen 4 40 - 48 77 2 75 - - 55
Marokko 44 1.260 690 1.095 1.228 13 849 265 1.238 466
Rwanda 1 10 - 10 26 - 19 - - 14
Togo - 18 - 11 20 1 27 - - 15
Tunesië 3 56 33 40 43 3 65 5 53 23
Andere landen van Afrika 14 334 546 246 421 2 386 187 713 98
c) landen van Amerika / totaal 5 389 180 250 259 7 207 68 317 180
Brazilië 1 162 - 60 62 2 29 - - 55
Canada 1 3 5 22 15 2 14 1 30 13
Ecuador - 117 - 33 17 - 48 - - 64
Verenigde Staten 2 29 18 38 35 1 34 4 79 7
Andere landen van Amerika 1 78 157 97 130 2 82 63 208 41
d) Landen van Azië / totaal 10 159 417 311 553 8 362 216 373 112
Armenië 2 27 - 21 80 1 54 - - 8
China 1 9 - 21 59 - 21 - - 11
Filipijnen - 36 - 22 16 - 27 - - 4
Israël 1 6 6 6 4 - 6 1 10 2
Japan - 8 6 9 17 - 8 - 23 2
Nepal - 1 - 6 20 - 6 - - 1
Pakistan 1 2 - 10 21 1 11 - - 8
Sri Lanka - - - 1 7 - 6 - - -
Andere landen van Azië 5 70 405 215 329 6 223 215 340 76
e) Oceanië - 2 4 7 5 - 7 - 9 2
f) politieke vluchtelingen 2 19 19 21 40 - 100 8 12 4
g) vaderlandslozen - - 3 2 5 1 5 11 3 7
algemeen totaal 782 11.320 6.890 8.331 10.848 1.131 10.647 3.393 15.239 7.992
TAB 2013 V 181-1