StatNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 41), op 31 december 2013
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 13 19 24 32 35 39 41
a) landen van Europa / totaal 666 8.868 4.947 6.148 7.873 1.082 8.362 2.619 12.404 6.735
Duitsland 70 72 100 166 177 3 262 34 191 71
Verenigd Koninkrijk 4 75 67 148 175 2 178 28 445 32
Denemarken - 6 6 12 19 - 12 1 31 2
Frankrijk 101 804 324 1.094 651 934 1.602 206 3.280 1.745
Ierland 1 6 7 21 16 1 32 2 59 6
Italië 192 2.307 704 1.868 892 95 1.693 170 2.842 2.953
Luxemburg 8 8 13 38 15 1 23 4 43 27
Nederland 39 604 1.228 793 1.795 4 820 442 949 84
Oostenrijk - 17 7 13 10 - 11 3 28 4
Zwitserland 1 4 3 18 14 1 9 1 23 8
Zweden - 9 10 22 25 - 25 2 47 4
Noorwegen - 40 5 18 19 - 5 4 10 2
Griekenland 12 69 54 88 55 1 95 12 157 77
Turkije 32 745 578 368 737 3 564 191 457 247
Spanje 70 567 353 675 473 8 697 162 1.113 391
Finland - 8 2 14 15 2 8 3 22 7
Portugal 26 700 270 238 389 11 493 126 859 306
Polen 25 1.915 415 165 866 4 795 427 854 339
Hongarije 1 10 14 24 41 - 34 12 22 10
Roemenië 48 436 291 88 411 7 395 307 464 213
Kroatië - 2 7 4 5 - 5 1 7 1
Slovenië - 1 1 3 5 - 3 2 5 2
Bosnië-Herzegovina 7 12 16 9 31 - 23 5 9 4
Macedonië 1 22 31 17 44 - 43 11 20 24
Servië en Montenegro 6 55 85 25 52 - 20 - 48 19
Ijsland - 1 1 - 4 - - - - -
Liechtenstein - - - 1 - - 1 - - -
Cyprus - 1 - 2 2 - 1 - - 1
Estland 1 4 1 1 2 - 2 - 6 -
Letland - 4 - 2 8 - 6 - 3 1
Litouwen 1 6 10 8 16 - 12 - 3 2
Malta - - 1 - 1 - - - 4 1
Slovakije 3 15 39 24 60 - 41 - 29 5
Tsjechische Republiek 1 7 9 16 20 - 12 - 13 -
Bulgarije 1 134 137 43 327 2 188 - - 61
Rusland 13 30 - 43 97 2 - - - 38
Albanië 1 34 - 14 42 - - - - 19
anderen landen van Europa 1 138 158 65 362 1 252 463 361 29
b) landen van Afrika / totaal 99 1.883 1.320 1.592 2.113 33 1.604 471 2.121 952
Algerije 8 111 51 59 56 5 106 14 117 123
Angola 3 35 - 11 38 - 32 - - 12
Congo-Kinshasa 17 3 - 56 155 6 6 - - 121
Guinea 5 16 - 16 49 1 39 - - 25
Kameroen 4 40 - 48 77 2 75 - - 55
Marokko 44 1.260 690 1.095 1.228 13 849 265 1.238 466
Rwanda 1 10 - 10 26 - 19 - - 14
Togo - 18 - 11 20 1 27 - - 15
Tunesië 3 56 33 40 43 3 65 5 53 23
Andere landen van Afrika 14 334 546 246 421 2 386 187 713 98
c) landen van Amerika / totaal 5 389 180 250 259 7 207 68 317 180
Brazilië 1 162 - 60 62 2 29 - - 55
Canada 1 3 5 22 15 2 14 1 30 13
Ecuador - 117 - 33 17 - 48 - - 64
Verenigde Staten 2 29 18 38 35 1 34 4 79 7
Andere landen van Amerika 1 78 157 97 130 2 82 63 208 41
d) Landen van Azië / totaal 10 159 417 311 553 8 362 216 373 112
Armenië 2 27 - 21 80 1 54 - - 8
China 1 9 - 21 59 - 21 - - 11
Filipijnen - 36 - 22 16 - 27 - - 4
Israël 1 6 6 6 4 - 6 1 10 2
Japan - 8 6 9 17 - 8 - 23 2
Nepal - 1 - 6 20 - 6 - - 1
Pakistan 1 2 - 10 21 1 11 - - 8
Sri Lanka - - - 1 7 - 6 - - -
Andere landen van Azië 5 70 405 215 329 6 223 215 340 76
e) Oceanië - 2 4 7 5 - 7 - 9 2
f) politieke vluchtelingen 2 19 19 21 40 - 100 8 12 4
g) vaderlandslozen - - 3 2 5 1 5 11 3 7
algemeen totaal 782 11.320 6.890 8.331 10.848 1.131 10.647 3.393 15.239 7.992
TAB 2013 V 181-1
StatNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 41), op 31 december 2011
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 13 19 24 32 35 39 41
a) landen van Europa / totaal 598 8.142 4.211 6.101 6.926 1.134 7.640 1.979 13.270 6.861
Duitsland 59 63 103 169 156 4 252 24 225 75
Verenigd Koninkrijk 4 76 73 155 167 2 144 25 479 42
Denemarken - 8 6 11 18 1 12 - 28 1
Frankrijk 91 807 292 979 550 961 1.460 163 3.451 1.679
Ierland 1 6 4 17 17 - 26 4 62 5
Italië 171 2.581 712 2.174 888 117 1.728 176 3.326 3.294
Luxemburg 10 8 11 44 16 1 28 5 52 28
Nederland 37 566 1.045 683 1.588 7 765 364 1.082 91
Oostenrijk - 20 8 16 9 - 10 3 25 1
Zwitserland 1 4 2 21 11 2 6 2 29 9
Zweden - 11 8 28 26 - 24 - 53 3
Noorwegen - 39 5 14 19 - 3 2 15 2
Griekenland 8 71 52 102 44 - 107 9 184 82
Turkije 39 803 569 417 719 2 551 159 507 254
Spanje 64 530 262 710 404 13 624 102 1.154 380
Finland - 7 3 9 16 1 10 1 29 7
Portugal 21 623 183 204 330 9 441 105 878 281
Polen 17 1.373 303 118 715 3 670 289 801 280
Hongarije 3 10 6 13 25 - 26 - 19 3
Roemenië 34 355 174 50 246 5 202 171 280 157
Kroatië 1 2 6 3 6 - 9 31 6 2
Slovenië - 2 1 1 6 - 4 2 3 1
Bosnië-Herzegovina 7 21 20 9 26 1 15 6 13 4
Macedonië 2 17 30 15 37 - 23 9 27 22
Servië en Montenegro 7 70 53 27 57 - 26 - 65 22
Ijsland - - - - 3 - 1 - - -
Liechtenstein - - - 1 - - 1 - - -
Cyprus - 1 - - 3 - 1 - - -
Estland 1 5 - - 1 - 1 - 5 -
Letland - 4 - 2 6 - 3 - 2 2
Litouwen - 3 - 4 11 - 10 - 4 1
Malta - - - - 1 - - - 3 1
Slovakije 1 15 - 19 43 - 50 - 17 2
Tsjechische Republiek 1 9 - 10 16 - 9 - 14 -
Bulgarije 2 - 1 31 181 3 137 - - 41
anderen landen van Europa 16 32 279 45 565 2 261 327 432 89
b) landen van Afrika / totaal 88 1.461 1.233 1.440 1.904 27 1.545 356 2.504 1.007
Algerije 4 101 1 61 39 6 103 14 113 140
Marokko 46 1.266 7 1.221 1.221 10 838 191 1.490 474
Tunesië 2 48 - 36 42 4 53 8 55 28
andere landen van Afrika 36 46 1.225 122 602 7 551 143 846 365
c) landen van Amerika / totaal 8 46 152 72 239 3 201 58 338 192
Canada - 6 6 21 16 1 11 1 44 8
Verenigde Staten 1 31 15 27 35 1 36 3 85 8
andere landen van Amerika 7 9 131 24 188 1 154 54 209 176
d) Landen van Azië / totaal 13 29 366 51 382 6 358 170 386 124
Israël - 7 - 4 3 - 8 - 11 2
Japan - 10 5 9 8 - 12 - 23 3
andere landen van Azië 13 12 361 38 371 6 338 170 352 119
e) Oceanië - 4 2 2 4 - 4 - 3 3
f) politieke vluchtelingen 1 29 10 19 35 - 116 11 26 5
g) vaderlandslozen - - 4 2 7 - 13 8 2 5
algemeen totaal 708 9.711 5.978 7.687 9.497 1.170 9.877 2.582 16.529 8.197
TAB 2011 V 181-1
StatNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 41), op 31 december 2009
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 13 19 24 32 34 35 39 41
a) landen van Europa / totaal 592 6.785 3.549 6.817 5.536 1.096 7.095 783 1.022 13.986 6.774
Duitsland 58 57 110 170 121 6 241 7 16 219 81
Verenigd Koninkrijk 2 67 70 171 161 5 140 16 12 510 34
Denemarken - 2 6 12 19 - 9 4 1 34 1
Frankrijk 88 703 199 894 502 897 1.500 44 142 3.679 1.473
Ierland - 5 4 15 18 - 21 - 2 71 5
Italië 192 2.773 652 2.611 868 139 1.873 116 91 3.948 3.722
Luxemburg 6 9 7 50 14 1 32 - 1 54 28
Nederland 41 277 815 597 1.303 6 640 162 229 1.122 80
Oostenrijk - 7 8 18 6 - 8 11 1 27 1
Zwitserland 2 3 4 18 8 2 11 1 1 38 10
Zweden 1 5 10 35 21 - 16 9 1 66 1
Noorwegen - 18 4 14 17 - 3 11 2 27 2
Griekenland 9 60 65 117 39 1 116 5 4 221 88
Turkije 43 732 710 456 623 3 624 100 84 546 296
Spanje 68 424 201 762 309 17 561 26 47 1.165 367
Finland - 5 1 6 14 - 10 1 1 20 6
Portugal 19 467 139 196 266 12 419 35 50 935 276
Polen 13 824 195 80 497 2 369 52 117 551 116
Hongarije 2 4 5 4 15 - 11 3 2 14 4
Roemenië 6 236 65 25 122 1 106 23 53 176 65
Kroatië 3 1 5 3 5 - 8 1 - 5 2
Slovenië - - 1 2 6 - 3 1 - 5 -
Bosnië-Herzegovina 8 6 16 5 14 1 17 3 5 10 6
Macedonië 2 18 17 10 16 - 26 3 4 23 15
Servië en Montenegro 11 45 66 28 38 - 11 20 23 83 21
Ijsland - - - - - - 1 - - - -
Liechtenstein - - - 1 - - 1 - - - -
Cyprus - - - - 2 - 1 - - 1 -
Estland 1 - - - - - 1 1 - 6 -
Letland 1 1 - 1 - - 1 - - 2 1
Litouwen - - - 2 6 - 5 1 - 1 3
Malta - - - - - - - - - 3 -
Slovakije - 9 - 11 21 - 29 - - 14 1
Tsjechische Republiek 2 5 - 6 4 - 9 2 - 13 -
Bulgarije 1 - 3 17 73 - 83 6 - - 17
anderen landen van Europa 13 22 171 480 408 3 189 119 133 397 52
b) landen van Afrika / totaal 62 1.233 943 1.552 1.539 26 1.382 283 239 2.632 886
Algerije 7 97 6 68 32 8 93 9 6 121 136
Marokko 36 1.081 174 1.313 1.156 11 794 204 129 1.683 470
Tunesië 3 28 2 35 28 3 41 5 5 54 16
andere landen van Afrika 16 27 761 136 323 4 454 65 99 774 264
c) landen van Amerika / totaal 7 30 85 72 146 4 157 13 21 338 95
Canada - 4 5 16 22 2 6 - 1 45 7
Verenigde Staten 2 17 11 31 29 1 37 7 2 86 6
andere landen van Amerika 5 9 69 25 95 1 114 6 18 207 82
d) Landen van Azië / totaal 11 13 262 60 229 6 278 52 99 391 94
Israël - 1 - 8 4 - 4 9 - 18 -
Japan - 4 4 11 8 - 9 5 - 25 1
andere landen van Azië 11 8 258 41 217 6 265 38 99 348 93
e) Oceanië - 1 - 6 3 - 4 - - 3 3
f) politieke vluchtelingen - 19 12 21 38 - 107 12 16 32 5
g) vaderlandslozen - - - 3 4 - 12 2 1 4 2
algemeen totaal 672 8.081 4.851 8.531 7.495 1.132 9.035 1.145 1.398 17.386 7.859
TAB 2009 V 181-1
StatNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 34), op 31 december 2007
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 9 13 19 24 32 34
a) landen van Europa / totaal 620 6.418 3.002 2.018 4.827 6.289 1.167 6.654 615
Duitsland 55 47 80 16 143 87 6 199 7
Verenigd Koninkrijk 3 59 40 11 146 159 7 172 14
Denemarken - 3 6 - 10 29 - 12 5
Frankrijk 98 738 163 187 647 1.513 943 1.367 36
Ierland - 8 2 - 15 25 - 20 -
Italië 196 3.122 676 1.424 1.582 952 162 1.995 139
Luxemburg 5 10 5 8 40 17 1 30 1
Nederland 40 220 622 43 463 1.480 4 555 120
Oostenrijk - 4 7 - 13 13 - 6 10
Zwitserland 2 4 2 2 15 13 2 11 -
Zweden - 5 8 1 35 22 1 19 13
Noorwegen - 8 3 - 22 8 - 1 12
Griekenland 13 69 59 14 121 45 - 128 2
Turkije 41 794 760 26 476 599 3 660 96
Spanje 78 401 163 224 610 300 20 565 14
Finland - 3 - - 7 20 - 8 -
Portugal 17 388 91 25 165 230 13 373 28
Polen 8 368 105 12 49 262 1 166 31
Hongarije 2 8 3 1 2 7 - 6 2
Roemenië 10 50 20 5 15 23 - 47 13
Kroatië 2 1 2 2 4 9 - 9 3
Slovenië - - 1 - 1 9 - 2 -
Bosnië-Herzegovina 9 6 5 - 6 10 - 25 2
Macedonië 1 12 8 - 8 21 - 22 2
Servië en Montenegro 19 46 53 6 38 39 - 6 16
Ijsland 1 - - - - - - - -
Liechtenstein - - - - 1 - - - -
Cyprus - - - - - - - 1 -
Estland - - - - - - - - -
Letland - - - - - - - 1 -
Litouwen - - - - 2 1 - - -
Malta - - - 1 - 2 - - -
Slovakije - 5 - 1 3 3 - 18 2
Tsjechische Republiek 3 2 - 1 1 - - 5 -
Bulgarije 1 - 2 1 2 3 - 36 3
anderen landen van Europa 16 37 116 7 185 388 4 189 44
b) landen van Afrika / totaal 49 1.292 824 126 1.630 1.723 24 1.270 332
Algerije 5 104 10 17 57 35 9 84 8
Marokko 31 1.142 239 84 1.380 1.241 9 834 221
Tunesië 1 26 2 4 42 23 1 44 5
andere landen van Afrika 12 20 573 21 151 424 5 308 98
c) landen van Amerika / totaal 7 32 34 7 73 135 3 120 16
Canada - 3 2 1 8 40 1 5 -
Verenigde Staten 3 20 9 5 23 31 - 29 4
andere landen van Amerika 4 9 23 1 42 64 2 86 12
d) Landen van Azië / totaal 12 14 227 5 101 311 4 253 66
Israël - 2 - - 8 4 - 6 6
Japan - 2 1 - 9 8 - 15 5
andere landen van Azië 12 10 226 5 84 299 4 232 55
e) Oceanië - 2 - - 9 3 - 6 -
f) politieke vluchtelingen 1 23 13 3 22 36 - 98 10
g) vaderlandslozen - - 1 1 2 9 - 7 3
algemeen totaal 689 7.781 4.101 2.160 6.664 8.506 1.198 8.408 1.042
TAB 2007 V 181-1
TabNoAvailable
Aantal vreemde rechthebbenden per land, volgens kinderbijslagfonds (fondsen 1 tot 34)
nationaliteit / kinderbijslagfonds 1 2 3 9 10 13 17 19 24 32 34
a) landen van Europa
Duitsland 74 66 75 16 12 69 72 44 5 94 5
Verenigd Koninkrijk 3 45 38 14 9 77 62 175 4 85 7
Denemarken - 3 2 - - 4 3 31 3 7 4
Frankrijk 108 671 118 189 289 447 131 1.416 1.141 1.782 14
Ierland - 6 1 1 - 6 5 20 - 10 1
Italië 240 3.363 690 1.727 1.940 1.086 602 924 179 934 139
Luxemburg 6 11 5 6 3 30 8 22 - 18 -
Nederland 51 170 396 49 9 171 256 1.313 5 250 75
Oostenrijk - 3 4 - - 6 10 13 - 3 15
Zwitserland 1 4 2 4 1 14 1 12 1 10 3
Zweden 1 3 5 1 - 6 32 20 - 11 23
Noorwegen - 10 2 1 - 4 17 10 - 1 13
Griekenland 15 77 53 20 62 95 36 64 1 88 2
Turkije 42 830 908 38 147 127 430 646 7 497 89
Spanje 78 404 140 255 120 468 187 309 19 267 7
Finland - 1 1 - - 8 1 26 - 2 -
Portugal 19 385 75 30 26 123 36 241 16 181 23
Polen 9 81 51 13 13 24 17 112 3 38 10
Hongarije 1 7 3 1 - - 4 1 - 3 -
Roemenië 10 29 12 5 1 8 4 4 - 26 8
Kroatië 2 2 1 1 1 2 2 5 - 15 4
Slovenië - - - 1 - - 1 6 - - 1
Bosnië-Herzegovina 13 5 3 - - 4 1 10 2 5 2
Macedonië 1 7 10 - - 3 7 9 - - 3
Servië en Montenegro 18 49 43 6 1 23 26 24 - 52 17
Ijsland - - 3 - - - - - - 1 -
Liechtenstein - - - - - 1 - - - - -
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - 1 - - - - - - - -
Letland - - 2 - - - - - - - -
Litouwen - - - - 1 1 - - - - -
Malta - - - - - - - 1 - - -
Slovakije - 3 - - - - - - - - -
Tsjechische Republiek - 4 - - - 1 1 - - 7 -
Bulgarije - - 8 - 1 - - - - 11 -
anderen landen van Europa 16 31 70 15 3 36 30 345 1 57 23
totaal 708 6.270 2.722 2.393 2.639 2.844 1.982 5.803 1.387 4.455 488
b) landen van Afrika - - - - - - - - - - -
Algerijë 3 110 15 20 129 42 19 40 12 49 6
Marokko 37 1.245 381 101 350 863 697 1.304 21 728 196
Tunesië - 23 4 7 2 33 17 22 3 44 7
andere landen van Afrika 8 20 434 17 10 89 62 254 4 135 37
totaal 48 1.398 834 145 491 1.027 795 1.620 40 956 246
c) landen van Amerika - - - - - - - - - - -
Canada - 3 2 - 2 9 3 28 2 7 -
Verenigde Staten 4 12 5 6 - 22 10 40 - 22 3
andere landen van Amerika 4 8 23 2 1 37 17 65 3 42 17
totaal 8 23 30 8 3 68 30 133 5 71 20
d) Landen van Azië - - - - - - - - - - -
Israël - 1 - - - 4 2 3 - 2 4
Japan - 1 1 - - 5 11 10 - 5 6
andere landen van Azië 4 7 153 5 4 32 47 234 9 84 42
totaal 4 9 154 5 4 41 60 247 9 91 52
e) Oceanië - 2 2 - 1 8 - 3 - 2 -
f) politieke vluchtelingen 2 18 17 3 2 19 9 14 1 29 3
g) vaderlandslozen - - 1 1 1 2 - 3 - 2 3
algemeen totaal 770 7.720 3.760 2.555 3.141 4.009 2.876 7.823 1.442 5.606 812
TAB 2005 V 181-1