Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.410 19 56 145 8 50 160 6 52 39 1.945
Verenigd Koninkrijk 1.445 14 22 75 19 28 106 9 33 32 1.783
Denemarken 114 1 - 9 1 3 13 1 2 1 145
Frankrijk 10.641 119 338 977 66 312 1.318 57 643 365 14.836
Ierland 203 - 1 13 1 1 7 1 2 2 231
Italië 10.661 505 489 1.297 171 788 2.558 128 1.782 535 18.914
Luxemburg 181 9 3 12 3 10 27 2 15 6 268
Nederland 7.652 74 360 861 31 298 1.171 16 478 139 11.080
Oostenrijk 100 - 1 4 4 1 3 1 6 2 122
Zwitserland 84 2 1 8 1 1 15 1 6 3 122
Zweden 185 1 1 11 2 2 12 1 3 - 218
Noorwegen 100 1 4 10 3 3 15 - 3 - 139
Griekenland 633 24 22 66 8 36 123 5 73 29 1.019
Turkije 2.844 40 191 458 44 177 1.036 54 591 188 5.623
Spanje 3.955 61 167 496 42 140 1.263 27 340 113 6.604
Finland 91 1 1 12 - - 6 - - 2 113
Portugal 3.633 19 134 297 12 99 385 8 167 67 4.821
Polen 6.607 23 114 229 5 101 266 2 121 61 7.529
Hongarije 212 3 5 18 1 4 15 - 6 2 266
Roemenië 3.185 2 62 155 1 64 128 2 68 18 3.685
Kroatië 38 1 - 4 - 3 3 - 2 2 53
Slovenië 20 - - 3 - - 5 - 3 1 32
Bosnië-Herzegovina 126 - 9 18 - 5 18 - 12 5 193
Macedonië 211 2 23 37 - 20 77 - 19 9 398
Servië en Montenegro 370 5 38 55 - 40 114 1 26 20 669
Ijsland 6 - - 1 - 1 - - - - 8
Liechtenstein 2 - - - - - - - - - 2
Cyprus 7 - - - - 2 - - - - 9
Estland 20 - - 3 - - 3 - - - 26
Letland 41 - - 1 - - 2 - - - 44
Litouwen 76 - 5 3 - 1 8 - 1 1 95
Malta 12 - 1 1 - - 4 1 - - 19
Slovakije 222 - 15 32 - 7 54 - 30 1 361
Tsjechische Republiek 87 - 2 14 - 3 12 - 6 2 126
Bulgarije 1.142 1 46 82 - 24 107 1 43 5 1.451
Rusland 346 3 25 52 - 41 104 - 25 13 609
Albanië 213 - 4 29 - 7 35 1 7 2 298
andere landen van Europa 1.666 5 79 166 1 42 295 4 63 29 2.350
totaal 58.541 935 2.219 5.654 424 2.314 9.468 329 4.628 1.694 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 383 17 37 80 7 27 184 26 85 74 920
Angola 137 - 6 25 - 14 48 - 5 6 241
Congo-Kinshasa 569 5 58 143 3 38 170 1 34 36 1.057
Guinea 201 - 10 25 - 18 80 - 15 10 359
Kameroen 363 1 21 55 - 16 72 - 12 13 553
Marokko 4.798 127 288 749 129 235 2.185 327 1.157 474 10.469
Rwanda 103 - 5 10 - 7 23 - 9 10 167
Togo 124 2 8 15 - 7 33 - 4 1 194
Tunesië 349 2 27 47 1 8 78 4 27 14 557
Andere landen van Afrika 2.497 12 172 377 9 70 654 4 99 49 3.943
totaal 9.524 166 632 1.526 149 440 3.527 362 1.447 687 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 465 - 12 34 1 19 35 - 3 1 570
Canada 132 1 1 7 - 3 5 - 2 2 153
Ecuador 385 - 12 19 - 1 28 - 8 5 458
Verenigde Staten 307 3 3 29 2 4 22 4 1 7 382
Andere landen van Amerika 911 2 39 82 3 16 99 1 12 15 1.180
totaal 2.200 6 67 171 6 43 189 5 26 30 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 200 - 16 27 - 14 54 - 8 6 325
China 458 1 11 20 - 3 46 - 5 3 547
Filipijnen 254 3 11 8 - 3 10 - 1 4 294
Israël 70 1 2 - - 1 3 - 1 - 78
Japan 93 - 5 8 1 - 5 - - - 112
Nepal 219 - 2 12 - 1 10 - 1 1 246
Pakistan 109 1 6 7 1 8 35 - 1 3 171
Sri Lanka 59 - 3 1 - - 7 - 1 - 71
Andere landen van Azië 2.256 5 103 189 - 66 423 - 69 46 3.157
totaal 3.718 11 159 272 2 96 593 - 87 63 5.001
e) Oceanië 46 1 2 - - - 1 - - 2 52
f) politieke vluchtelingen 190 173 21 35 3 29 87 3 27 19 587
g) vaderlandslozen 40 1 7 5 - - 10 - 7 3 73
algemeen totaal 74.259 1.293 3.107 7.663 584 2.922 13.875 699 6.222 2.498 113.122
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 172