StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.410 19 56 145 8 50 160 6 52 39 1.945
Verenigd Koninkrijk 1.445 14 22 75 19 28 106 9 33 32 1.783
Denemarken 114 1 - 9 1 3 13 1 2 1 145
Frankrijk 10.641 119 338 977 66 312 1.318 57 643 365 14.836
Ierland 203 - 1 13 1 1 7 1 2 2 231
Italië 10.661 505 489 1.297 171 788 2.558 128 1.782 535 18.914
Luxemburg 181 9 3 12 3 10 27 2 15 6 268
Nederland 7.652 74 360 861 31 298 1.171 16 478 139 11.080
Oostenrijk 100 - 1 4 4 1 3 1 6 2 122
Zwitserland 84 2 1 8 1 1 15 1 6 3 122
Zweden 185 1 1 11 2 2 12 1 3 - 218
Noorwegen 100 1 4 10 3 3 15 - 3 - 139
Griekenland 633 24 22 66 8 36 123 5 73 29 1.019
Turkije 2.844 40 191 458 44 177 1.036 54 591 188 5.623
Spanje 3.955 61 167 496 42 140 1.263 27 340 113 6.604
Finland 91 1 1 12 - - 6 - - 2 113
Portugal 3.633 19 134 297 12 99 385 8 167 67 4.821
Polen 6.607 23 114 229 5 101 266 2 121 61 7.529
Hongarije 212 3 5 18 1 4 15 - 6 2 266
Roemenië 3.185 2 62 155 1 64 128 2 68 18 3.685
Kroatië 38 1 - 4 - 3 3 - 2 2 53
Slovenië 20 - - 3 - - 5 - 3 1 32
Bosnië-Herzegovina 126 - 9 18 - 5 18 - 12 5 193
Macedonië 211 2 23 37 - 20 77 - 19 9 398
Servië en Montenegro 370 5 38 55 - 40 114 1 26 20 669
Ijsland 6 - - 1 - 1 - - - - 8
Liechtenstein 2 - - - - - - - - - 2
Cyprus 7 - - - - 2 - - - - 9
Estland 20 - - 3 - - 3 - - - 26
Letland 41 - - 1 - - 2 - - - 44
Litouwen 76 - 5 3 - 1 8 - 1 1 95
Malta 12 - 1 1 - - 4 1 - - 19
Slovakije 222 - 15 32 - 7 54 - 30 1 361
Tsjechische Republiek 87 - 2 14 - 3 12 - 6 2 126
Bulgarije 1.142 1 46 82 - 24 107 1 43 5 1.451
Rusland 346 3 25 52 - 41 104 - 25 13 609
Albanië 213 - 4 29 - 7 35 1 7 2 298
andere landen van Europa 1.666 5 79 166 1 42 295 4 63 29 2.350
totaal 58.541 935 2.219 5.654 424 2.314 9.468 329 4.628 1.694 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 383 17 37 80 7 27 184 26 85 74 920
Angola 137 - 6 25 - 14 48 - 5 6 241
Congo-Kinshasa 569 5 58 143 3 38 170 1 34 36 1.057
Guinea 201 - 10 25 - 18 80 - 15 10 359
Kameroen 363 1 21 55 - 16 72 - 12 13 553
Marokko 4.798 127 288 749 129 235 2.185 327 1.157 474 10.469
Rwanda 103 - 5 10 - 7 23 - 9 10 167
Togo 124 2 8 15 - 7 33 - 4 1 194
Tunesië 349 2 27 47 1 8 78 4 27 14 557
Andere landen van Afrika 2.497 12 172 377 9 70 654 4 99 49 3.943
totaal 9.524 166 632 1.526 149 440 3.527 362 1.447 687 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 465 - 12 34 1 19 35 - 3 1 570
Canada 132 1 1 7 - 3 5 - 2 2 153
Ecuador 385 - 12 19 - 1 28 - 8 5 458
Verenigde Staten 307 3 3 29 2 4 22 4 1 7 382
Andere landen van Amerika 911 2 39 82 3 16 99 1 12 15 1.180
totaal 2.200 6 67 171 6 43 189 5 26 30 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 200 - 16 27 - 14 54 - 8 6 325
China 458 1 11 20 - 3 46 - 5 3 547
Filipijnen 254 3 11 8 - 3 10 - 1 4 294
Israël 70 1 2 - - 1 3 - 1 - 78
Japan 93 - 5 8 1 - 5 - - - 112
Nepal 219 - 2 12 - 1 10 - 1 1 246
Pakistan 109 1 6 7 1 8 35 - 1 3 171
Sri Lanka 59 - 3 1 - - 7 - 1 - 71
Andere landen van Azië 2.256 5 103 189 - 66 423 - 69 46 3.157
totaal 3.718 11 159 272 2 96 593 - 87 63 5.001
e) Oceanië 46 1 2 - - - 1 - - 2 52
f) politieke vluchtelingen 190 173 21 35 3 29 87 3 27 19 587
g) vaderlandslozen 40 1 7 5 - - 10 - 7 3 73
algemeen totaal 74.259 1.293 3.107 7.663 584 2.922 13.875 699 6.222 2.498 113.122
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 172
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2011
nationaliteit / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.322 14 43 105 7 44 142 7 41 30 1.755
Verenigd Koninkrijk 1.377 12 29 72 14 21 90 7 24 33 1.679
Denemarken 112 2 1 4 1 - 10 1 2 - 133
Frankrijk 9.792 101 269 758 46 292 1.178 51 529 350 13.366
Ierland 175 1 2 11 1 2 4 - 3 2 201
Italië 11.484 495 420 1.178 162 750 2.618 114 1.564 567 19.352
Luxemburg 187 7 1 13 1 9 28 2 9 8 265
Nederland 6.808 63 278 587 26 229 886 14 295 115 9.301
Oostenrijk 109 - 3 9 4 2 17 2 4 3 153
Zwitserland 96 2 1 11 2 - 17 1 4 3 137
Zweden 187 2 7 15 2 1 16 - 5 - 235
Noorwegen 129 1 5 12 1 4 19 - 6 - 177
Griekenland 592 25 21 86 9 37 131 7 67 24 999
Turkije 2.785 40 155 434 48 159 1.098 67 572 221 5.579
Spanje 3.630 57 157 407 53 121 973 29 239 115 5.781
Finland 96 - 2 9 - 2 6 - - 1 116
Portugal 3.148 15 122 230 10 83 330 11 151 75 4.175
Polen 5.327 27 76 139 5 63 133 2 58 31 5.861
Hongarije 125 4 4 7 - - 7 - 6 1 154
Roemenië 1.976 1 53 73 1 53 65 1 16 11 2.250
Kroatië 99 2 1 4 - 2 11 - 5 1 125
Slovenië 21 - 1 2 - - 2 - - 1 27
Bosnië-Herzegovina 138 - 4 12 - 4 17 - 6 4 185
Macedonië 174 1 17 26 - 5 50 - 12 1 286
Servië en Montenegro 380 5 45 56 - 29 111 1 22 19 668
Ijsland 5 - - - - - - - - - 5
Liechtenstein 2 - - - - - - - - - 2
Cyprus 7 - - - - - - - - - 7
Estland 16 - - 1 - - 1 - - - 18
Letland 21 - - 1 - - 1 - - - 23
Litouwen 42 - - 1 - - 1 - - - 44
Malta 7 - - 1 - 1 3 2 - - 14
Slovakije 120 - 7 17 - 3 37 - 7 - 191
Tsjechische Republiek 61 - - 5 - 2 5 - - - 73
Bulgarije 537 - 16 29 - 3 32 - 10 5 632
andere landen van Europa 2.141 6 115 247 2 65 461 1 79 38 3.155
totaal 53.228 883 1.855 4.562 395 1.986 8.500 320 3.736 1.659 77.124
b) landen van Afrika
Algerije 338 15 27 50 9 17 172 38 83 83 832
Marokko 4.425 144 240 701 131 228 2.273 378 1.064 494 10.078
Tunesië 270 5 9 39 1 5 78 6 19 22 454
andere landen van Afrika 3.626 20 251 473 25 129 976 41 179 142 5.862
totaal 8.659 184 527 1.263 166 379 3.499 463 1.345 741 17.226
c) landen van Amerika
Canada 128 2 1 6 - 3 3 - 5 1 149
Verenigde Staten 289 3 3 27 3 3 21 1 1 5 356
andere landen van Amerika 1.124 2 41 95 1 18 100 4 17 20 1.422
totaal 1.541 7 45 128 4 24 124 5 23 26 1.927
d) Landen van Azië
Israël 57 1 - - - 1 3 - - - 62
Japan 84 - 1 5 - 2 4 - - - 96
andere landen van Azië 2.478 8 130 204 2 52 492 3 73 59 3.501
totaal 2.619 9 131 209 2 55 499 3 73 59 3.659
e) Oceanië 34 1 - - - - - - 1 1 37
f) politieke vluchtelingen 262 4 32 44 4 25 134 5 75 29 614
g) vaderlandslozen 31 2 6 4 - 3 19 - 6 1 72
algemeen totaal 66.374 1.090 2.596 6.210 571 2.472 12.775 796 5.259 2.516 100.659
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 172
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2009
nationaliteit / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.241 15 42 96 10 42 117 11 38 31 1.643
Verenigd Koninkrijk 1.438 12 21 65 11 18 84 5 19 30 1.703
Denemarken 105 1 1 8 1 - 9 2 3 1 131
Frankrijk 9.280 108 288 681 52 275 1.248 64 462 328 12.786
Ierland 172 2 5 5 - 4 4 - 4 1 197
Italië 12.478 503 463 1.289 177 780 3.061 134 1.557 621 21.063
Luxemburg 187 7 4 15 1 9 21 3 7 11 265
Nederland 5.797 47 240 506 22 178 557 34 203 97 7.681
Oostenrijk 102 - 2 11 5 2 12 2 3 3 142
Zwitserland 98 3 1 11 2 - 16 1 4 2 138
Zweden 219 1 7 9 3 2 8 - 4 1 254
Noorwegen 134 1 7 7 2 5 17 - 5 - 178
Griekenland 601 24 24 93 11 30 141 7 69 36 1.036
Turkije 2.688 42 183 442 89 177 1.228 142 611 251 5.853
Spanje 3.440 54 168 318 56 132 657 40 219 111 5.195
Finland 75 - 2 8 - - 6 - 1 1 93
Portugal 2.836 16 90 214 7 72 339 8 126 61 3.769
Polen 3.167 24 56 83 6 41 112 6 22 23 3.540
Hongarije 72 3 4 6 - 2 6 - 4 2 99
Roemenië 992 - 23 32 1 18 25 5 4 2 1.102
Kroatië 44 2 1 3 - 1 5 - 2 - 58
Slovenië 24 - 1 1 - - 4 - - - 30
Bosnië-Herzegovina 116 - 3 5 - 3 9 3 2 3 144
Macedonië 136 1 10 19 - 4 29 1 10 4 214
Servië en Montenegro 459 6 29 64 - 26 93 3 25 15 720
Ijsland 2 - - - - - - - - - 2
Liechtenstein 2 - - - - - - - - - 2
Cyprus 6 - - - - - - - - - 6
Estland 10 - 1 - - - - - - - 11
Letland 9 - - - - - - - - - 9
Litouwen 18 1 - 2 - - 1 1 - - 23
Malta 7 - - 4 - 1 3 - - - 15
Slovakije 87 - 2 15 - 1 8 1 2 - 116
Tsjechische Republiek 46 1 - 2 - - 5 - - - 54
Bulgarije 316 - 10 13 - 1 3 2 2 3 350
andere landen van Europa 2.154 10 76 175 6 50 335 52 61 31 2.950
totaal 48.558 884 1.764 4.202 462 1.874 8.163 527 3.469 1.669 71.572
b) landen van Afrika
Algerije 303 12 31 60 16 17 157 52 83 83 814
Marokko 4.192 153 271 717 206 227 2.328 537 1.049 538 10.218
Tunesië 213 3 11 33 2 9 63 3 21 24 382
andere landen van Afrika 2.794 15 192 344 19 112 668 63 121 93 4.421
totaal 7.502 183 505 1.154 243 365 3.216 655 1.274 738 15.835
c) landen van Amerika
Canada 129 1 1 2 - 1 2 - 4 1 141
Verenigde Staten 291 1 6 14 4 3 14 - 3 5 341
andere landen van Amerika 797 3 31 77 2 10 77 8 7 7 1.019
totaal 1.217 5 38 93 6 14 93 8 14 13 1.501
d) Landen van Azië
Israël 60 1 2 - - 1 3 1 - - 68
Japan 87 - - 5 - - - 1 1 - 94
andere landen van Azië 2.013 7 106 151 6 35 330 25 58 57 2.788
totaal 2.160 8 108 156 6 36 333 27 59 57 2.950
e) Oceanië 37 1 - 1 - 1 - - - 1 41
f) politieke vluchtelingen 255 11 27 43 4 22 143 16 52 22 595
g) vaderlandslozen 28 1 2 6 - 4 7 - 3 1 52
algemeen totaal 59.757 1.093 2.444 5.655 721 2.316 11.955 1.233 4.871 2.501 92.546
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 172
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2007
nationaliteit / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.063 7 30 113 10 31 110 10 45 29 1.448
Verenigd Koninkrijk 1.411 9 14 77 10 13 86 4 13 30 1.667
Denemarken 138 2 2 9 2 2 6 1 - - 162
Frankrijk 10.315 91 154 571 47 243 1.425 47 473 340 13.706
Ierland 177 1 3 3 - 2 3 - 3 4 196
Italië 13.925 494 331 1.239 184 712 3.693 116 1.562 611 22.867
Luxemburg 199 5 5 13 2 6 23 1 6 10 270
Nederland 5.570 41 142 403 29 106 444 15 154 102 7.006
Oostenrijk 102 - - 9 2 3 14 2 3 3 138
Zwitserland 94 2 - 12 2 - 14 1 3 3 131
Zweden 237 1 4 8 2 2 12 - 3 1 270
Noorwegen 133 2 3 6 1 3 17 - 3 3 171
Griekenland 679 13 16 89 14 37 191 5 67 37 1.148
Turkije 2.808 51 143 351 87 172 1.405 137 652 267 6.073
Spanje 3.550 54 81 289 64 113 636 42 201 123 5.153
Finland 86 - - 6 - - 9 - 1 1 103
Portugal 2.569 15 64 203 5 57 379 6 98 53 3.449
Polen 1.543 16 18 42 4 20 101 4 22 33 1.803
Hongarije 45 2 5 6 1 1 12 - - 2 74
Roemenië 345 - 10 13 - 8 26 1 1 1 405
Kroatië 36 - - 5 - 1 6 - 1 - 49
Slovenië 22 - 3 - - - 2 - - - 27
Bosnië-Herzegovina 86 - 4 6 - - 7 - 2 2 107
Macedonië 112 2 7 6 - 4 24 - 6 4 165
Servië en Montenegro 509 4 23 35 - 23 104 - 25 21 744
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Liechtenstein 1 - - - - - - - - - 1
Cyprus 2 - - - - - - - - - 2
Estland 4 - - - - - - - - - 4
Letland 3 - - - - - - - - - 3
Litouwen 4 1 - - - - - - - - 5
Malta 10 - - 1 - - 6 - - - 17
Slovakije 44 - - 2 - - 2 - - - 48
Tsjechische Republiek 22 - - - - - 1 - 1 1 25
Bulgarije 91 - 2 3 - - 3 - - - 99
andere landen van Europa 1.703 6 41 91 5 35 182 3 36 41 2.143
totaal 47.639 819 1.105 3.611 471 1.594 8.944 395 3.381 1.722 69.681
b) landen van Afrika
Algerije 323 12 24 55 16 22 173 53 93 81 852
Marokko 4.389 161 216 567 229 178 2.711 570 1.133 603 10.757
Tunesië 205 3 11 24 2 10 77 2 23 23 380
andere landen van Afrika 2.656 13 101 223 13 76 505 21 84 71 3.763
totaal 7.573 189 352 869 260 286 3.466 646 1.333 778 15.752
c) landen van Amerika
Canada 137 - - 5 - - 5 - 4 2 153
Verenigde Staten 282 2 4 14 3 1 13 1 3 6 329
andere landen van Amerika 688 1 15 52 1 9 58 5 11 9 849
totaal 1.107 3 19 71 4 10 76 6 18 17 1.331
d) Landen van Azië
Israël 65 - 1 1 1 - 5 - - 2 75
Japan 80 - - 6 - 3 1 1 1 - 92
andere landen van Azië 2.059 9 60 117 6 27 309 6 44 40 2.677
totaal 2.204 9 61 124 7 30 315 7 45 42 2.844
e) Oceanië 39 1 - 2 - 1 - - - 2 45
f) politieke vluchtelingen 305 6 29 33 2 21 120 1 57 29 603
g) vaderlandslozen 29 2 1 3 - 3 9 - 2 1 50
algemeen totaal 58.896 1.029 1.567 4.713 744 1.945 12.930 1.055 4.836 2.591 90.306
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 172
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2005
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (*) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) gepensio- neerd (*) invalide (*) werkloos (**) gepensio- neerd (**) invalide (***) wees (****) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 827 3 34 91 11 19 114 10 45 28 1.182
Verenigd Koninkrijk 1.349 6 21 85 7 5 100 4 16 31 1.624
Denemarken 136 1 1 7 1 2 3 1 - 1 153
Frankrijk 10.392 54 185 546 52 204 1.515 43 452 344 13.787
Ierland 145 1 3 6 - 1 1 - 5 6 168
Italië 14.571 101 362 1.365 213 626 4.367 168 1.670 983 24.426
Luxemburg 180 1 7 13 3 9 31 1 5 14 264
Nederland 4.301 16 159 331 24 81 376 19 118 121 5.546
Oostenrijk 103 - 3 7 2 2 23 1 2 3 146
Zwitserland 92 1 2 11 1 - 9 1 2 6 125
Zweden 227 2 1 6 2 1 16 - 5 3 263
Noorwegen 142 - 6 11 - 1 10 1 3 5 179
Griekenland 717 3 17 92 19 29 228 6 82 50 1.243
Turkije 2.645 28 130 335 95 176 1.708 197 741 307 6.362
Spanje 3.389 9 102 272 66 104 692 50 190 154 5.028
Finland 80 - 1 4 - - 7 - - 1 93
Portugal 2.260 11 65 182 8 51 425 10 93 57 3.162
Polen 643 7 18 37 5 9 79 1 16 44 859
Hongarije 31 1 - 7 1 1 8 - 2 4 55
Roemenië 220 1 10 12 - 5 11 1 2 - 262
Kroatië 39 - - 5 - 1 4 - - 1 50
Slovenië 13 - - - 1 - 2 - - - 16
Bosnië-Herzegovina 69 - 2 3 - 3 8 - 2 - 87
Macedonië 76 - 5 4 - 2 22 - 2 3 114
Servië en Montenegro 489 1 25 37 - 24 85 - 22 19 702
Ijsland 6 - - - - - - - - - 6
Liechtenstein 1 - - - - - - - - - 1
Cyprus 1 - - - - - - - - - 1
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Letland 1 - 1 - - - - - - - 2
Litouwen 1 - - - - - - - - 2 3
Malta 5 - 2 2 - - 5 - - - 14
Slovakije 2 - - - - - 1 - - - 3
Tsjechische Republiek 17 - 1 - - - - - 1 1 20
Bulgarije 32 - - 1 - 1 6 - - 1 41
andere landen van Europa 1.248 1 36 67 10 35 133 2 21 44 1.597
totaal 44.451 248 1.199 3.539 521 1.392 9.989 516 3.497 2.233 67.585
b) landen van Afrika
Algerijë 307 10 12 43 22 23 199 60 112 96 884
Marokko 4.397 103 189 574 237 218 3.156 625 1.289 715 11.503
Tunesië 204 4 11 17 2 11 98 3 27 26 403
andere landen van Afrika 1.953 13 78 150 15 67 330 18 90 55 2.769
totaal 6.861 130 290 784 276 319 3.783 706 1.518 892 15.559
c) landen van Amerika
Canada 122 1 1 1 - 3 3 - 2 2 135
Verenigde Staten 267 2 5 13 2 1 17 1 1 7 316
andere landen van Amerika 542 2 19 44 4 10 73 2 8 6 710
totaal 931 5 25 58 6 14 93 3 11 15 1.161
d) Landen van Azië
Israël 71 - - 1 1 - 3 - - 2 78
Japan 94 - - 5 - 1 4 - 2 - 106
andere landen van Azië 1.510 4 41 82 4 20 205 6 33 30 1.935
totaal 1.675 4 41 88 5 21 212 6 35 32 2.119
e) Oceanië 37 - - 1 - - 1 - - 2 41
f) politieke vluchtelingen 225 3 18 31 3 25 96 2 51 24 478
g) vaderlandslozen 21 - 1 1 - 1 4 1 - 3 32
algemeen totaal 54.201 390 1.574 4.502 811 1.772 14.178 1.234 5.112 3.201 86.975
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 V 172